Måne kalender islamisk

Islamisk kalender og vigtige datoer

Der er 12 måneder i et muslimsk år. Hver måned begynder ved synet af nymånen. De er:

1.    Muharram

2.    Safar

3.    Rabi-ul-Awwal

4.    Rabi-ul-Âkhar

5.    Jamadi-l-Awwal

6.    Jamadi-l-Âkhar

7.    Rajab

8.    Shaban

9.    Ramadan

10.  Shawwal

11.  Dhil-kad

12.  Dhil-hajj

 

MUHARRAM:

Dato                                        

1. Profet Zakaria fastede og bad Gud om at give ham en søn. (bønnen blev accepteret og profet Yahya blev født).

Profet Mûsa talte med Gud på Tûr bjerget. Eufrat floden gjort forbudt område for imam Husain og hans følge før slaget ved Kerbala’.

Kongen Abrahas angreb på Khana-i-Ka’ba. (Begivenheden  nævnes i de historiske annaler og året kaldes ’Ammul Fil’  eller ’Elefantens År’).

2. Imam Husain ankom til Kerbala’ år 61 A.H. / Ahl-ul-Baits lejr blev omringet at fjenden.

3. Profet Yousuf (Josef) blev reddet fra brønden. Profet Yunus (Jonas) blev befriet fra en fisks mave.

4. Imam Husains og hans ledsageres martyrium 61 A.H.

5.  Profet Mûsa (Moses) passerede floden Nilen i sikkerhed, hvorimod faraoen og hans hær druknede. Allama Hilli, en mægtig islamisk lærd, døde 726 A.H.

6. Ziarat Imam Husain.

10. Muharram, minder os om Profetens (sa) families ofringer (Imam Hussein).

22. Sheikh Tûsi, en stor autoritet indenfor islamiske videnskaber døde i 460 A.H.

25. Hazrat ’Ali Zain ul-Âbedîns martyrium år 95 A.H.  

SAFAR:

1.    Slaget ved Siffin begyndte, år 37 A.H. Hovederne af martyrerne fra Kerbala’ blev bragt til Damaskus år 61 A.H. Said ibn ’Ali blev martyr 122 A.H.

Sayyid Murtaza dør år 436 A.H.

Imam Mûsa Kâzim fødes ved Abwa (et sted mellem Mekka og Madina) år 128 A.H.

2.  Hazrat Ammare Yasirs martyrium år 25 A.H.

9. Slaget ved Naherwan vundet af hazrat ’Ali, år 40 A.H.

10. Lailat-ul-Harîr, 37 A.H.

12. Slaget ved Siffin vundet af hazrat ’Ali år 38 A.H.

17. Imam ’Ali Rezas martyrium år 203  A.H.

20. Chehlum (40. Dag) for martyrerne fra Kerbala’. Jabîr ibn Abdullah Ansari, en from ledsager og hengiven ven af den hellige profet, besøgte første gang martyrerne fra Kerbala’s grave år 61 A.H.

28. Den hellige profets død, 11 A.H.

Den anden imam, hazrat Imam Hasans martyrium, år 50 A.H.

Hujat-ul-islam maulana Sheik Abdul Qâsim Najafi Kashanis død 1350 A.H.

Ayatollah Sheikh Muhammad Hasan Najafis død 1387 A.H.

RABI-UL-AWWAL:

1. Hijrat-dagen. Profeten forlod Mekka og efterlod hazrat ’Ali sovende i sin (profetens) seng.

Janab Masûma-e-Qums død (Imam ’Ali Rezas søster)

2. Hazrat Imam Hasan Askaris martyrium år 260 A.H.

3. Ahl ul-Bait skifter deres sørgeklæder.

4.  Profeten kommer frem fra hulen og drager mod Madina.

Abdul Muttalibs død 44 år før Hijrat

12. Den hellige profet ankommer ved Kuba, et sted i udkanten af Madina, og ventede på at hazrat ’Ali og de andre tilhængere sluttede sig til ham.

17. Den hellige profets afgang fra Kuba til Madina.

Den Hellige Profets fødsel år 52 F.kr. (570 A.D.)

Hazrat Imam Jâfar Sâdiqs fødsel 83 A.H.(702 A.D)

18. Janab Kulsums fødsel (imam Husains søster).

RABI-UL-ÂKHAR:

1. Hazrat Imam Hasan Askaris fødsel 232 A.H. (847 A.D.)

JAMADI-L-AWWAL:

10. Muhammad bin Makki, en tilhænger af Ahl al-Bait, blev martyr år 782 A.H.

14. Janab-i-Fâtima Zahara's død (den hellige profets elskede og eneste datter) år 11 A.H (632 A.D.)

15. Hazrat Imam Zain ul-Âbedîns fødsel år 37 A.H. (658 A.D.)

JAMADI-L-ÂKHAR:

20.    Janab-i-Fâtima Zahara's fødsel (den hellige profets elskede og eneste datter) 8 år før Hijrat (615 A.D.

26.    Hazrat Imam ’Ali Naqis martyrium 254 A.H. (868 A.D.)

RAJAB:

1.    Hazrat Imam Muhammad Bâqirs fødsel 57 A.H. (676 A.D.)

1.    Hazrat Abbas Alamdar-e-Husains fødsel 26 A.H. (654 A.D.)

7.    Hazrat ’Ali amîr-al-mu’minîns fødsel  22 F.H. (599 A.D.)

10.  Hazrat Imam Muhammad Taqis fødsel 195 A.H (811 A.D)

13.   Imam Ali's fødsel (as)

15.   Hazrat Imam Jâfar Sâdiq bliver martyr 148 A.H. (765 A.D.)

16.    Hazrat Imam Mûsa Kâzims overtagelse af imamatet.

20.   Janab-e-Sakinas fødsel (imam Husains datter)

24.   Janab ’Ali Asgars fødsel (imam Husains søn).

        Hazrat ’Alis sejr over Khaibar, jødernes uovervindelige fort 7 A.H.

25.   Hazrat Imam Mûsa Kâzim bliver martyr 183 A.H.  (793 A.D.)

26.   Hazrat Abu Tâlibs død

27.   Miraj (profetens himmelfærd) 621 A.D.

 

SHABAN:

1.  Janab-e-Zainabs fødsel (Imam Husains fødsel) 6 A.H.  (627 A.D.)

3.  Hazrat Imam Husains fødsel år 4 A.H. (626 A.D.)

5.  Janab ’Ali Akbars fødsel (Imam Husains søn)

7.  Janab Kasims fødsel (søn af imam Hasan)

15. Hazrat Imam Mahdi sahib-uz-zamans fødsel  255 A.H.(869 A.D.)

 

RAMADAN:

10.  Ummul Mu’minîn Bibi Khadijas død, profetens første kone og den første kvinde i islam.

15.  Hazrat Imam Hasans fødsel 3 A.H. (625 A.D.)

19. Den første imam, hazrat ’Ali blev såret i en moske i Kufa mens han bad, år 4 A.H. (laylatul al qadr)

21. Imam hazrat ’Ali bliver martyr år 40 A.H. (625 A.D.) (laylatul al qadr)

23. (laylatul al qadr)

25. (laylatul al qadr)

27. (laylatul al qadr)

29. (laylatul al qadr)

SHAWWAL:

1. I’d-ul-Fitr  (Ramadan I’d)

2. De hellige grave i Jannat-ul-Baqi blev ødelagt af Ibn Saud i  1343 A.H. (1928 A.D.)

10. Imam sahib-uz-zamans Ghaibat (skjul) begyndte 328 A.H. (939 A.D.)

DHIL-KAD:

1. Hazrat Imam Muhammad Taqi bliver martyr 220 A.H. (865 A.D.)

5. Hazrat Imam ’Ali Rezas fødsel 148 A.H. (765 A.D.)

25. Hazrat Ibrahîms fødsel (profet Abraham)

Hazrat ’Isas fødsel (Profet Jesus Kristus)

 

DHIL-HAJJ:

3. Hazrat Muslim ibn Aquil bliver martyr.

4. I’d-uz-zuha (Bakri I’d)

7.  Hazrat Imam Muhammad Bâqir bliver martyr 116 A.H. (733 A.D.)

15. Hazrat Imam ’Ali-un-Naqis fødsel  212 A.H.  (828 A.D.)

16. Janab-e-Zainabs død

18. I’d-e-Ghadir

23. Hazrat Muslim ibn Awuils sønner bliver martyrer.

24. I’d-e-Mubahala.