Martyrernes navne karbala

Martyrernes navne

Martyrernes navne

Det følgende er navnene på de martyrer, som ofrede deres liv i slaget ved Karbala i en kamp, der havde til formål at kæmpe for islams ophøjedes principper i menneskehedens navn.

1. Imam Hussein søn af Imam Ali (as) - Profeten Mohamads (sa) barnebarn. (Blev dræbt af Shimr søn af Dhiljaushan)

2. Ali al-Akbar søn af Imam Hussein (as). (Blev dræbt af Murrah søn af Munqiz søn af Noman al-Abdi)

3. Abdullah søn af Imam Hussein (as) - også kendt som Ali al-Asghar. (Blev dræbt af Harmala, søn af Kahil al-Asadi)

4. Abdullah søn af Imam Ali (as). (Blev dræbt af Hani, søn af Thubaet al--Hadhrami)

5. Abbas søn af Imam Ali (as). (Blev dræbt af Yazeed søn af Ruqaad al-Heeti, og Hakeem søn af Tufail al-Taai)

6. Jaffar søn af Imam Ali (as). (Blev dræbt af Hani søn af Thubaet al-Hadhrami)

7. Othman søn af Imam Ali (as). (Blev dræbt af Khooli søn af Yazeed al-Adhbahi al-Ayadi, og Abaani al-Daarimi)

8. Muhammad søn af Imam Ali (as). (Blev dræbt af Abaani al-Daarimi)

9. Abi Bakr søn af Imam Hassan (as) (Blev dræbt af Abdullah, søn af Aqabah al-Ghanavi)

10. Abdullah søn af Imam Hassan (as). (Blev dræbt af Harmala, søn af Kahil al-Asadi)

11. Qasim søn af Imam Hassan (as). (Blev dræbt af Omar søn af Sa'd søn af Nufail al-Azdi)

12. Aun søn af Abdullah søn af Jaffar al-Tayyar (as). (Blev dræbt af Abdullah, søn af Kutayya al-Nabahani)

13. Muhammad søn af Abdullah søn af Jaffar al-Tayyar (as). (Blev dræbt af Aamir søn af Nahshal-al-Tameemi)

14. Jaffar søn af Aqeel. (Blev dræbt af Khalid søn af Asad al-Johani)

15. Abdullah søn af Muslim søn af Aqeel. (Blev dræbt af Aamir søn af Sa'sa'ah)

16. Abu Abdullah søn af Muslim søn af Aqeel. (Blev dræbt af Amr, søn af Sudaih Saedavi)

17. Muhammad søn af Abu Saeed søn af Aqeel. (Blev dræbt af Laqeet søn af Naashir al-Johani)

18. Sulaiman - Imam Husseins (as) tjenestemand. (Blev dræbt af Sulaiman søn af Auf Hadhrami)

19. Qaarib - Imam Husseins (as) tjenestemand

20. Munjeh - Imam Husseins (as) tjenestemand

21. Muslim søn af Ausajah al-Asadi. (Blev dræbt af Abdullah al-Dhubabi and Abdullah Khashkara al-Bajali)

22. Saeed søn af Abdullah al-Hanafi

23. Bishr søn af Amr al-Khadhrami

24. Yazeed søn af al-Haseen (Koranlæseren)

25. Imran søn af al-Kalb al-Ansari

26. Na'eem søn af al-Ajlan al-Ansari

27. Zuhair, søn af al-Qain al-Bajali

28. Amr søn af Qurzah al-Ansari

29. Habeeb søn af Madhahir al-Asadi

30. Hurr søn af Yazeed al-Reyahi

31. Abdullah søn af al-Umair al-Kalbi

32. Nafe søn af al-Hilal-al-Jamali al-Muradi

33. Anas søn af Kahil søn af al-Harth al-Asadi

34. Qais søn af al-Mussahar al-Saedawi

35. Abdullah søn af Urwah søn af al-Harraaq al-Ghifaaree

36. Abdul Rahman søn af Urwah søn af al-Harraaq al-Ghifaaree

37. Shabeeb søn af Abdullah Nahshali

38. Jaun - Abu Dharr al-Ghifarees tjenestemand

39. Hujjaj søn af Zaid Sa'di

40. Qasit søn af Zuhair al-Tha'labee

41. Kursh (Muqsit) søn af Zuhair al-Thalabee

42. Kinaanah søn af Ateeq

43. Dhargham søn af Maalik

44. Jowain søn af Maalik al-Dhabaai

45. Zaid søn af Thubait al-Qaesi

46. Abdullah søn af Zaid søn af Thubait al-Qaesi

47. Ubaidullah søn af Zaid søn af Thubait al-Qaesi

48. Amir søn af Muslim

49. Qa'nab søn af Amr al-Namari

50. Salim - tjenestemanden hos Amir aøn af Muslim

51. Saif søn af Malik

52. Zuhair søn af Bashi al-Khath'ami

53. Zaid søn af Me'qal-al-Jo'afi

54. Hujjaj søn af Masrooq al-Jo'afi

55. Mas'ood søn af Hajjaj

56. Sønnen af Mas'ood søn af Hajjaj, hvis navn ikke kendes.

57. Majma' søn af Abdullah al-Aezi

58. Ammar søn af Hassan søn af Shuraib al-Taai

59. Hayyan søn af Haarith al-Salmaani al-Azdi

60. Jundab søn af Hujair al-Khanlani

61. Umar søn af Khalid al-Saedaawi

62. Saeed - tjenestemanden hos Umar søn af Khalid

63. Yazid søn af Ziad søn af Mazahi al-Kindi

64. Zaahir tjenestemanden hos Amir søn af Humuq al-Khuzaa'ee

65. Jabalah søn af Ali al-Shaybani

66. Saalim Bani Medinat al-Kalbis tjenestemand

67. Aslam søn af Khateer al-Azdi

68. Zuhair søn af Sulaim al-Azdi

69. Qasim søn af Habeeb al-Azdi

70. Umar, søn af al-Ohdooth al-Hadhrami

71. Abu Thamaamah, Umar søn af Abdullah al-Saaedi

72. Hanzalah søn af As'ad al-Shaami

73. Abdul-Rahman søn af Abdullah al-Arhabi

74. Ammaar søn af Abu Salaamah al-Hamdaami

75. Aabis søn af Shabeeb al-Shaakiree

76. Shaozab Shaakis tjenestemand

77. Shabeeb søn af Haarith søn af Saree

78. Maalik søn af Abdullah søn af Saree

79. Sawwar søn af Abi Uman al-Nohami al-Hamdani*

80. Amar søn af Abdullah al-Junda'i*

81. Wahab søn af Abdullah al-Kalbi

82. Hustruen til Wahab søn af Abdullah al-Kalbi

Udover disse, døde mange af Imam Husseins (as) resterende tilhængere og familiemedlemmer, som hovedsageligt var kvinder og børn, undervejs mens de blev ført fra land til land. Gående hele vejen til Damaskus i Syrien fra Karbala i Irak. Heriblandt døde Imam Husseins (as) datter Khawla i nutidens Libanon, og hans datter Ruqayah døde i løbet af deres ophold i Syrien.

 

* Sårede krigere, som blev taget til fange og dræbt i fængsel.