Ahlulbayt: Mohammads slægt (Allahs fred være med dem)

Shiismen er den retning i Islam der tror på at profeten Mohammad (Allahs Fred Være Med Ham), før hans død, udpegede Imam Ali bin Abi Talib som sin efterfølger og muslimernes Imam (leder). Muslimernes ledelse skulle derefter påtages af AhlulBayt Husets Folk (Mohammads slægt eller Husets Folk kaldes AhlulBayt på arabisk). Ifølge shiamuslimsk lære er Ahlulbayt velsignede og de besidder medfødte kundskaber og deres lære samt visdom stammer fra Allah. Nedenstående tekst, omhandlende Ahlulbayt, er fra Quranen. Den fortæller os om Ahlulbayt's position i Islam:

"Allah ønsker kun at fjerne al urenhed fra jer, I husets folk, og at rense jer fuldstændig" (Al-Ahzab vers 33)

Det betyder at Ahlulbayt er fejlfrie og beskyttede imod synd. Det betyder også at de er de eneste der har et dybtgående kendskab til Qurans indhold, og at dette kendskab gør dem i stand til at forstå og fortolke Quran i overensstemmelse med Allahs hensigt. Samt at de er i besiddelse af den helt korrekte SUNNA, profeten Muhammads sædvane. Derfor er de i stand til at lede den muslimske nation og viderebringe Allahs sandhed til menneskeheden. Ahlulbayt er profeten Mohammads familie, hustruerne er dog ikke omfattede. Husets folk er Mohammads eneste datter, Fatima Al-zahrra, hendes mand Imam Ali Ibn Talib og deres to sønner Imam Hassan og Imam Hussein plus ni Imamer (F.V.M.DEM), der alle sammen nedstammer fra profeten selv gennem hans datter Fatima og Ali bin Abi Talib. I alt er der tale om tolv Imamer, som i rækkefølge lyder således:

Imam Ali Bin Abi Talib
Imam Hasan al-Mudjtaba
Imam Hussein al-Shahid
Imam Ali Zain al-Abidin
Imam Muhammad al-Bakir
Imam Jaffar al-Sadiq
Imam Musa al-Kazim
Imam Ali ibn Musa al Rida
Imam Muhammad ibn Ali al-Taki
Imam Ali ibn Mohammad al Naki
Imam Hasan al-Askeri
Imam Muhammad ibn Hasan al- Mahdi ( den retledede)

Derfor kaldes denne retning "tolvere", imamitter, fordi vi mener, der havde været i alt tolv imamer. Den tolvte imam døde ikke, men forsvandt og vil engang vende tilbage som "AL-Mahdi" "den retledede". Al-Mahdi (Allahs F.V.M.H) har til opgave at fylde verdenen med retfærdigheden efter at den var fyldt med uretfærdighed og undertrykkelse.

Man ved ikke hvornår Han dukker op. I hans fravær fungerer store muslimske lærde som stedfortræder. D.V.S at muslimer skal referere til disse muslimske lærde.

Profeten Mohammad sammenlignede Ahlulbayt med Noahs Ark og sagde " Min Ahlulbayt er ligesom Noahs Ark, frelser dem der går om bord og dem der går fra bord bliver skubbet til helvede" med andre ord opfordrede Mohammad muslimer til at rette sig efter dem fordi de fører muslimer i den rette vej. Han mente at Koranen og Ahlulbayt er knyttet sammen og de skal være vore referenceramme socialt, politisk, individuelt.

Mohammad (as) sagde: " Ali er fra mig, og jeg er fra ham, og han er troendes mester".

Mohammad (as) sagde: Når I muslimer siger "fred være med Mohammad" skal I ligeledes huske at sige fred være med Mohammads slægt" så lyder det sådan:
" Fred være med Mohammad og Hans slægt".

Hvem er Ahlulbayt

Hvem er Ahlulbayt

Shia muslimerne har befæstet loyaliteten til de 12 Imamer fra Profet Mohamads (sa) husstandsfolk – AhlulBayt – fred være med dem alle. Den første er Imam Ali søn af Abi Talib (as) efterfulgt af sine sønner Imam Hassan og Imam Hussein, og dernæst de 9 ufejlbare Imamer fra Imam Al Husains afkom, fred være med dem alle.

Ahlulbayt; på dansk Husets folk, fred være med dem alle, er Profetens og hans allernærmeste familie.

Profeten sagde:

"Jeg vil efterlade hos jer de to tyngder. Holder i fast i dem, vil i aldrig fare vild efter mig. Den ene er mere hellig end den anden. Allahs bog (Koranen): et reb bundet fra himmelen til jorden, og min itrah, Ahlulbayt (husstandsfolk). Så pas på hvordan i behandler disse to efter mig. Disse to vil aldrig lade sig adskille, indtil de møder mig på Dommedagen."

Læs mere om Ahlulbayt

Profeten Mohammad

Profeten Mohammad

Den Første Ufejlbarlige
Barmhjertighed til menneskeheden
Profeten Mohammad
 (Fred være med ham og hans familie)

Navn: Mohammad.
Titel: Al-Mustafa.
Epitet: Abul-Qasim.
Faderens navn: Abdullah søn af Abdul-Muttalib.
Moderens navn: Aminah bin Wahb.
Fødsel: Født i Mekka, fredag den 17. Rabi `u 'l-awwal, i elefantens år.
Døden: Døde i en alder af 63 i Medinah, mandag den 28. Safar, 11 EH; begravet i sit hjem, tilstødende moskeen, i Medinah.

Læs mere om profeten

Imam Ali

Imam Ali søn af Abu Talib

Den Anden Ufejlbarlige
De Troendes Leder
Imam Ali søn af Abu Talib
(Fred være med ham)
Navn: Ali.
Titel: Al-Murtada.
Agnomen: Abu Al-Hassan.
Faderens navn: Abu Talib søn af Abd al-Muttalib.
Moderens navn: Fatima datter af Asad.
Fødselssted: I den hellige Kaaba i Mekka, fredag d. 13 Rajab 23 F.H.
Dødsfakta: Døde som 63 årig I Kufa (Irak) på en mandag (d. 21. Ramadan, 40 E.H.); blev dræbt af en snigmorder, som slog ham med et forgiftet sværd i Kufas store moské, under morgenbønnen d. 19. Ramadan.
Gravssted: Begravet i Najaf i Irak.

Læs mere om Imam Ali

Fatima Al Zahra

Frue Fatima Al- Zahraa

Den Tredje Ufejlbarlige
Den hellige Profets datter

Vor Frue Fatima (fred være med hende)
Navn: Fatima
Titel: al-Zahraa
Epitet: Umm al-Aimmah (Imamernes moder)
Faderens navn: Mohamad søn af Abdullah
Moderens navn: Khadijah datter Kuwaylid
Fødsel: Hun blev født i Mekka, fredag den 20. Jumadi ’th-thaniyah, i det 5. år efter erklæringen af Sendebudets Profetskab året 615 E.K.
Dødsfald: Hun døde som 18-årig i byen Medina: Den 14. Jamadai-’il-ula året 11 E.H. (året 632 E.K.), og hendes gravsteds beliggenhed er en hemmelighed som kun Ahlulbayt (as) kender.

Læs mere om Fatima Al Zahraa

Imam Hassan søn af Ali

Imam Hassan søn af Ali

Den Fjerde Ufejlbarlige
Den Kårede
 
Imam Hassan søn af Ali (Fred være med ham)
Navn: Al-Hassan.
Titel: Al-Mujtaba.
Agnomen: Abu Mohamad.
Faderens navn: Ali søn af Talib.
Moderens navn: Fatima datter af Mohamad.
Fødsel: I Medina; tirsdag, d. 15. Ramadan, år 3 E.H.
Død: Døde som 46 årig i Medina; tirsdag d. 28. Safar, år 50 E.H. Begravelsessted: Blev begravet i Jannatul-Baqi’ i Medina.

Læs mere om Imam Hassan

Imam Hussein

Imam Hussein søn af Ali

Den Femte Ufejlbarlige
Martyrernes Leder
Imam Hussein søn af Ali (
Fred være over ham)
Navn: Hussein
Titel: Sayidul Shuhadah (Martyrernes Leder)
Epifet: Abu ’Abdillah (Faderen til Guds Tjener)
Faderens navn: Ali søn af Abu Talib
Moderens navn: Fatima datter af Mohamad
Fødsel: I Medina, tirsdag d. 3. Sha’ban, år 4 E.H.
Dødsinfo: Blev martyr i Karbala (en by i Irak), da han var 57 år gammel; fredag d. 10. Muharram, år 61 E.H. og blev begravet dér.

Læs mere om Imam Hussein

Imam Sajjad

Navn: Ali
Titel: Alsajjad, Zaynul-Abideen.
Agnomen: Abu Mohamad.
Faderens navn: Imam Hussein (as)
Moderens Navn: Shahr Bani, datter af Yazdegar III, konge af Persien.
Fødsel: I Medina, søndag d. 15. Jumadi '1-ula, år 36 E.H.
Dødsinfo: Døde i en alder af 58 i Medina; forgiftet af al-Walid søn af Abdi1-Malik søn af Marwan d. 25. Muharram, år 95 E.H. og er begravet i Jannatul-Baqi i Medina.

læs mere Imam Sajjad

Imam Mohamad Albaqir

Imam Mohamad Albaqir

Den Syvende Ufejlbarlige
Lærdommens Udvider
Imam Mohamad Albaqir
(Fred være med ham)
Navn: Mohamad
Titel: Albaqir
Epitet: Abu Jaffar
Faderens navn: Ali Alsajjad
Moderens navn: Fatima datter af Alhassan, bedre kendt som Umm Abdillah.
Fødsel: Medina, tirsdag d. 1. Rajab, år 57 E.H.
Dødsinfo: Døde som 57-årig i Medina, mandag d. 7. Dhil-Hijjah, år 114 E.H.; forgiftet af Hisham ibn `Abdi'l-Malik; begravet i Jannatul-Baqi i Medina.

Læs mere om Imam Albaqir

Imam Jaffar Alsadiq

Imam Jaffar Alsadiq

Den Ottende Ufejlbarlige
Den Sandfærdige
Imam Jaffar Alsadiq
(Fred være med ham)
Navn: Jaffar.
Titel: Alsadiq
Epifet: Abu Abdillah
Faderens navn: Mohamad Albaqir
Moderens navn: Umm Farwah
Fødsel: I Medina, mandag d. 17. Rabi al-Awwal, år 83 E.H.
Dødsinfo: Døde som 65 årig i Medina, mandag d. 25. Shawwal, år 148 E.H.; forgiftet af al-Mansur ad-Dawaniqi, den Abbissidiske Kalif.

Læs mere om Imam Jaffar Alsadiq

Imam Musa Alkadhim

Imam Musa Alkadhim

Den Niende Ufejlbarlige
Den Ærbare Tjener
Imam Musa Alkadhim
(Fred være med ham)
Navn: Musa.
Titel: Alkadhim
Epitet: Abu Ibrahim
Faderens Navn: Imam Jaffar Alsadiq
Moderens navn: Hamidah al-Barbariyyah.
Fødsel: I Abwa (mellem Mekka og Medina), søndag d. 7. Safar, år 128 E.H.
Dødsinfo: Døde som 55-årig i Bagdad, d. 25. Rajab, år 183 E.H.; han blev forgiftet af Harun al-Rashid, og begravet i al-Kadhimiyyah, Bagdad.

læs mere om Imam Musa Alkadhim

 Imam Ali Alredha

Imam Ali Alredha

Den Tiende Ufejlbarlige
Sultanen
Imam Ali Alredha
(Fred være med ham)
Navn: Ali
Titel: Alredha
Epitet: Abul-Hasan.
Faderen Navn: Musa Alkadhim
Moderens Navn: Ummul-Baneen Najmah.
Fødsel: I Medina, torsdag d. 11. Dhul-Qi’dah, år148 E.H.
Dødsinfo: Døde som 55 årig i Mashhad (Khorasan), torsdag d. 17. Safar, år 203 E.H.; forgiftet af al-Ma’mun, den Abbasidiske kalif; begravet i Mashhad (Iran).

læs mere om Imam Ali Alredha

Imam Mohamad Aljawad

Imam Mohamad Aljawad

Den Elvte Ufejlbarlige
Den Generøse
Imam Mohamad Aljawad
(Fred være over ham)
Navn: Mohamad
Titel: Aljawad eller al-Taqi
Epitet: Abu Jaffar
Faderens navn: Imam Ali Alredha 
Moderens navn: Sabikah (eller Khayzuran).
Fødsel: I Medina, fredag d. 10 Rajab året 195 E.H.
Dødsinfo: Døde som 25-årig i al-Kazimiyyah, onsdag d. 29. Dhil-Qidah året 220 E.H.; forgiftet af al-Mutasim, den Abbasidiske kalif, og er begravet i al-Kazimiyyah (Bagdad).

Læs mere om Imam Aljawad

Imam ِAli Alhadi

Imam ِAli Alhadi

Den Tolvte Ufejlbarlige
Retlederen
Imam ِAli Alhadi 
(Fred være med ham)
Navn: Ali
Titel: Alhadi eller al-Naqi
Epitet: Abu Alhassan
Faderens navn: Mohamad Aljawad (at-Taqi)
Moderens navn: Sumanah
Fødsel: I Suryah (i Medinas omegn); fredag d. 2. Rajab året 212 E.H.
Dødsinfo: Døde som 42-årig i Samarra; mandag d. 26. Jumada ’th-thaniyah året 254 E.H.; forgiftet af al-Mutazz, den Abbasidiske kalif, og er begravet I Samarra nord for Bagdad (Irak).

Læs mere om Imam Ali Alhadi

Imam Hassan Alaskari

Imam Hassan Alaskari

Den Trettende Ufejlbarlige
Den Rene
Imam Hassan Alaskari
(Fred være med ham)
Navn: Hassan.
Titel: Alnaqi, Alaskari.
Epitet: Abu Mohamad.
Faderens navn: Ali Alhadi.
Moderens navn: Hadithah (eller Susan).
Fødsel: I Medina, fredag d. 8. Rabi al-Thani året 232 E.H.
Dødsinfo: Døde som 28-årig i Samarra, fredag d. 8. Rabi al-Awwal året 260 E.H.; forgiftet af al-Mu'tamid, den Abbasidiske khalif. Begravet i Samarra (Irak).
 

Læs mere om Imam Alaskari

Imam Mohamad Al Mahdi

Imam Mohamad Al Mahdi

Den Fjortende Ufejlbarlige
Den Retledte
Imam Mohamad Almahdi 
(Må Allah fremskynde hans tilsynekomst)
Navn: Mohamad.
Titel: Almahdi, al-Qai'm, al-Hujjah, al-Gha'ib, Sahib al-Zaman, Sahib al-Amr.
Epitet: Abul-Qasim.
Faderens navn: al-Hassan al-Askari.
Moderens navn: Narjis.
Fødsel: I Samarra', fredag. d. 15. Sha'ban året 255 E.H.; han lever stadigvæk, og vil vise sig før verdenens ende. Den mindre okkultation: 10. Shawwal året 329 E.H.
 

læs mere om Imam Al Mahdi

Copyright © 2017 Koran&Ahlulbayt.dk All rights reserved.