Er kvinder undertrykte i islam?

10 FORDOMME OM KVINDEN I ISLAM

1. Kvinden i Islam er undertrykt.
Kvindens status udgør ikke noget problem i Islam. Koranen, profetens og de tidligere muslimers holdning bevidner med al ønskelig tydelighed det faktum, at kvinden er mindst lige så væsentlig i livet som manden, og at hun ikke er ham underlegen eller af en lavere status.


Havde det ikke været for fremmede kulturernes og folkeslags indflydelse, så ville spørgsmålet aldrig være opstået. Kvindens status blev taget for givet som værende det samme som mandens.


2. Kvinden er mindre værd end manden.
Kvindens rolle er ikke mindre end mandens. Kvinder og mænd er lige med hensyn til at bære det personlige og fælles ansvar, samt med hensyn til at modtage belønning og staf for sine handlinger. Hun er anerkendt som en uafhængig personlighed, som besidder menneskelige kvaliteter.


3. Kvinden må ikke søge viden.
Hun er også mandens lige med hensyn til at stræbe efter uddannelse og viden. Når islam påbyder muslimerne at søge viden, gør den ingen forskel om man er mand eller kvinde. For ca. 1400 år siden gjorde profeten (saws) det til en forpligtelse for enhver muslim at søge viden, mænd såvel som kvinder.


4. Kvinden har ikke nogen ”stemme”.
Kvinden har ret til frit at udtale sig, lige såvel som manden har. Hendes sunde mening bliver taget i betragtning og kan ikke bortfejes, blot fordi hun er af kvindekøn.


Det fremgår af koranen samt af den islamiske historie, at kvinderne ikke blot frit udtrykte deres mening, men også samtalte og deltog i seriøse diskussioner med profeten (saws) selv, såvel som andre muslimske ledere.


5. Manden bestemmer alt.
Manden er familiens overhoved, og har det sidste ord, men dette skal ses ud fra en islamisk kontekst.


Når man siger, at manden har det sidste ord, så skal det samtidig forstås, at det også er ham, som skal stå til ansvar over for Allah (swt), med de valg som han træffer for familien og for sin hustru, og man lægger til grund, at manden træffer beslutninger ud fra oprigtig gudfrygtighed. Kvinden er ikke uden stemme og må gerne udtale sig over sin mand; hun er ikke tvunget til tavshed.


6. Kvinder bliver tvunget til at tildække sig.
Den muslimske kvinde skal tildække sig, fordi det er en forpligtelse fra Allah (swt). Det er islamiske værdier, at kvinden skal gøre sig smuk med ørens, værdighedens, kyskhedens, renhedens og integritetens slør.
Hun bliver advaret mod at udstille sine ynder eller blotte sine fysiske fortrin for fremmede.


På samme måde er der ligeledes krav om, at manden skal tildække sig. Forskellen på deres hijab tager forbehold for deres fysiske forskelle.


7. Kvinder kan ikke kræve skilsmisse.
Dette er endnu en usandhed eller misforståelse som florerer omkring islam. Kvinder har ret til at kræve skilsmisse, som i islam betegnes som Khula. Ved Khula skal hustruen give sin mand sin medgift (som hun fik, da hun blev gift) tilbage.


Der opfordres dog ikke uden videre til skilsmisse i islam. De stridende parter opfordres derimod til at løse deres problemer.


8. Mænd må gerne slå deres hustruer.
Følgende koran vers bliver brugt til at godkende, at mænd må lægge hånd på deres hustruer: ”..Men dem, fra hvis side I frygter oprør, skal i formane og lade alene i deres senge og (hvis disse ting ikke hjælper) straffe..”. (4:34).


Ordet ”straffe” hedder ”adribuhunna” på arabisk og betyder noget i retningen af at ”slå”. Dette vers kan dog ikke tages ud af kontekst, men skal sammenholdes med baggrunden for verset, omkringliggende vers, profetens (saws) forklaring af verset, osv.


Derudover foreligger der mange hadith, hvor profeten (saws) taler meget negativt om det at slå kvinder. Der foreligger nogle begrænsninger i det at ”slå” sin hustru. Det må ikke efterlade mærker, ar, sår o. lign. og det må ikke forsage smerte. Hvordan kan det betyde, at man må slå kvinder, hvis det ikke må give smerte eller efterlade mærker?


9. Æresdrab og tvangsægteskaber er tilladt i islam.
Ingen steder i Islam bliver æresdrab og tvangsægteskaber gjort tilladt. Det er derimod et kulturelt fænomen, men da det ofte sker i lande, som hovedsageligt er beboet af muslimer, er det derfor ofte blevet knyttet til islam – langt væk fra sandheden.


Det er ingen steder i hverken koranen eller i profetens Sunnah gjort tilladt at slå sin søster, kusine, fætter el. lign ihjel, fordi man føler sin egen eller familiens ære krænket. Der er heller ikke gjort tilladt at tvinge nogen til at blive gift, hvis det går imod de to involverede parters ønsker, og kvinden og manden har mulighed for at nægte at indgå ægteskab.


10. Kvinder har ingen arveret.
Hvad enten hun er kone, moder, søster eller datter, arver hun en bestemt del af den afdøde slægtnings ejendel – en andel som er afhængig af hendes slægtskab med den afdøde og antallet af arvinger. Denne andel er hendes, og ingen kan tage den fra hende eller gøre hende arveløs.