Projekter

Test 

Red Yemen & Gaza

Om os

Red Yemen er en dansk frivillig nødhjælpsorganisation, der er godkendt af Indsamlingsnævnet og siden 2019 har arbejdet med at undsætte og hjælpe de kriseramte og trængende civile i Yemen.

Bag Red Yemen er danske frivillige ildsjæle med forskellige baggrunde og kompetencer. Fællesnævneren er vores passion for at hjælpe de forglemte i verdens værste humanitære krise ifølge FN.

Red Yemen er en særskilt organisation under Foreningen Lanternen (CVR. 35334440) som er en almennyttig frivillig forening der gennemfører aktiviteter og projekter inden for tre indsatsområder: dannelse, fællesskab og velgerninger.

Lanternen dækker Red Yemens administrative omkostninger, heriblandt revision af årsregnskab og gebyrer til bank og MobilePay. Her kan du læse mere om, hvordan vi forvalter donationer til Red Yemen.

Alle donationer igennem Red Yemens betalingskanaler modtages på Red Yemens bankkonto og går udelukkende til at gennemføre humanitære projekter i Yemen i samarbejde med en lokal, anerkendt og apolitisk partner i Sanaa (Al-Basaer Charity and Development Foundation).

Red Yemen gennemfører projekter inden for følgende to hovedkategorier:

  1. Akut nødhjælp, der inkluderer uddeling af madkurve, medicin, vinterpakker og modermælkserstatning
  2. Langsigtede vedvarende løsninger, der inkluderer etablering af soldrevne vandbrønde, hospitaler og finansiering af selvforsørgelsesprojekter, så yemenitter kan blive økonomisk uafhængige 

Hvordan forvaltes de indsamlede midler?

Alle administrative omkostninger relateret til Red Yemens fundraisingsarbejde dækkes af Foreningen Lanternen, således at dine donationer kan gå ubeskåret til Yemen. De administrative omkostninger omfatter gebyrer til bank, MobilePay, PayPal, Reepay samt omkostninger til indsamlingstilladelse, revision af regnskab og promoverede annonceringer.

Vores lokale samarbejdspartner i Yemen anvender op til 8 % af de donerede midler til blandt andet:

  • en akut nødhjælpspulje, der løbende anvendes til at uddele nødhjælp i form af eksempelvis mad og medicin til kriseramte, der har behov for akut og øjeblikkelig hjælp
  • at dække eventuelt underskud til finansiering af planlagte humanitære kampagner
  • symbolske honorarer til vores samarbejdspartners personale i Yemen, der er involveret i at gennemføre de humanitære projekter og som selv betragtes som kriseramte og trængende
  • kommunikationsomkostninger for at koordinere nødhjælpsarbejdet i landet.