Facebook

Historien om Islam & Karbala.

Gennem historien har vi haft adskillige personligheder, som kan fungere, som inspirationskilde til udformning af den verden, vi alle drømmer om.

En af disse personligheder er en mand ved navn; HUSSEIN (fred være med ham).

En mand med kærlighed, medfølelse og integritet. Denne mand har inspireret os til at være til gavn for samfundet. Han har lært os, at vælge mangfoldighed og fravælge ekskludering af andre.

Han har lært os, at vi på tværs af tro, race og politisk overbevisning skal stå sammen og kæmpe for universelle humanitære værdier. Imam Hussein (as) ofrede sit liv for værdighed og menneskerettigheder.

Imam Hussein (as) kæmpede for retfærdighed og mangfoldighed, og var imod tidens tyran ved navn Yazid.

40 fabelagtig beretninger fra vores elskede profet Mohammad (sawws).
Læs, reflektere og praktisere dem.

Jesus i Islam
Jaffar bin Abu Talib (Jafar al-Tayyar) blev født omkring 25 år efter Elefant året. Han var 10 år ældre end sin bror Imam Ali (as). Han var omkring 20 år yngre end vores elskede profet Muhammad (sawws).

En nat mødte muslimerne Allahs Apostel. Profeten var ked af at høre, at muslimerne led af tortur i Mekka, og han sagde til dem: ”Der er en konge i Habasha (Etiopien). Emigrere til dette land.”
I mellemtiden Quraish øget deres tortur mod de muslimer, der opholdt sig i Mekka.

På det kritiske tidspunkt, beordrede vores elskede profet Muhammad (sawws) sin fætter Jaffar al-Tayyar at lede en større gruppe af muslimer til Habasha (Etiopien).
Ved midnat, en gruppe på 80 personer krøb ind i landet, via Det Røde Hav

Jaffar al-Tayyar veltalenhed og kendskab til den hellige bog, imponeret den kristne konge i Abessinien (Etiopien), hvor de efterfølgende fik beskyttelse.

Den første muezzin (den der kalder til bønnen) i Mekka var en etiopisk konvertit (Bilal al-Habashi, Bilal ibn Riyah), og den største gruppe ikke-arabiske muslimer i profeten Muhammeds tid var også etiopiere.

Meningen med livet med danske undertekster

De essentielle spørgsmål:
Hvor kommer alting fra?
Hvad er meningen med livet?
Hvad sker der efter døden?

Mufti Ahmad Badreddin Hassoun, danske undertekster

Den skjulte sandhed om Ashura.
Hvem dræbte Imam Ali (as)?

Udvælgelsen af den 3. khalif

Inden Umar ibn al Khattab døde norminerede han seks tidlige ledsagere blandt muhajireen, som sammen skulle beslutte, hvem der skulle være den næste khalif.
Medlemmerne af dette udvalg var:

  • Uthman ibn Affan,
  • Abd ar-Rahman ibn Awf,
  • Saad b. Abi Waqqas,
  • Ali ibn Abi Talib (as),
  • Zubayr og Talha.

Umar havde desuden omhyggeligt fastsat regler, som skulle følges af udvalget under udvælgelsesprocessen.
Disse regler var, at:

1. den nye kalif skullel være en af dette udvalg, valgt af et flertal af medlemmerne.
2. i tilfælde af, at to kandidater havde lige støtte, skal den, der har Abd ar-Rahman b. Awfs støtte, udvælges.
3. hvis et medlem af rådet veg tilbage fra at deltage, skulle han halshugges øjeblikkeligt.
4. når en kandidat var blevet valgt, men et eller to medlemmer nægtede at godkende ham og afgive troskabsløfte til ham, skulle de uenige dræbes.

For at sikre sig, at disse regler blev overholdt, havde Umar afsat halvtreds personer til at stå ved døren af samlingen med sværd i hånden for at sikre, at medlemmerne af udvalget fulgte ordrene.

Facebook: #Koran_og_Ahlulbayt_i_DK

Se flere videoer på youtube kanal

Imam Alis definition af islam – Sheikh Mansour Leghaei.

Shia's syn på Aisha - Sheikh Al-Waeli.
De troendes moder Aisha.
Det, at Profetens koner er de troendes mødre, giver dem ikke højere status end andre kvinder. Det betyder blot, at ingen må ægte dem efter Profeten (sa), da man ikke må ægte ens mor.

Profetens koner er ikke ufejlbarlige, og det hæver dem heller ikke over Allahs (swt) og Profetens (sa) ordrer. Det, der afgør om hvorvidt man har fortjent Allahs regnskab, er udelukkende ens handlinger, så hvis man handler retfærdigt og adlyder Allah (swt) og Hans Sendebud, så har man på ingen måde fortjent Allahs forbandelse. Men hvis man derimod handler uretfærdigt og imod Allahs og Profetens ordre til sådan en grad, at man fortjener Allahs straf, så betyder ens forhold eller slægtskab til Profeten (sa) intet.

Dette er tilfældet med Profeten Noahs (as) hustru og søn, samt profeten Lots (as) hustru.

Frue Fatima (AS) i Sahih Bukhari & Muslim

Fatima (as) fik sin visdom, målbevidsthed og viljestyrke, fromhed, hellighed, gavmildhed, godgørenhed, gudfrygtighed og visdommen af Allah, selvopofrelse, gæstfrihed, tålmodighed og udholdenhed, viden og ædelhedsbestemmelsen arvede hun fra hendes strålende fader, både i ord og handlinger.

”Jeg har tit været vidne til min mor” siger Imam Hussein, ”at hun var optaget i at bede fra tusmørke til daggry.” Hendes gavmildhed og medlidenhed over for de fattige, var sådan, at ingen nødlidende eller tiggere nogensinde vendte tilbage fra hendes dør forsømte!

Gennem hendes levetid, gav den Hellige Profet (sa) Vor Frue Fatima (as) en gave, som var et stort stykke land, som blev kaldt for Fadak. Det var indskrevet i hendes navn, som hendes ejendom.
 
Profetens død berørte hende meget, og hun var meget trist og sorgramt, og græd hele tiden. Hun blev konfronteret, efter hendes faders bortgang, med berøvelsen af hendes ægtemands retmæssige krav om lederskabet, og fratagelsen af hendes arv Fadak. Gennem hendes liv, talte hun ikke med dem som undertrykkede hende og fratog hende sine lovlige forlangende. Hun anmodede, om at hendes undertrykker skulle holdes væk, selv fra at deltage i hendes begravelse. Dem, der ønskede hende ondt, benyttede sig af fysisk vold.

 

En dag blev døren til hendes hus sparket ind, mens hun stod bag det, og hun aborterede det barn hun bar på. Hendes hus blev brændt. Efter at have været forulempet og ramt af dyb sorg, som krydsede alle overbærenhedens og udholdenhedens grænser, gav hun udtryk for denne sorg i en elegi, som hun samlede, for at mindes og begræde den hellige Profet (sa).

Shiitter og Sunni muslimer, Ghadir Khum på dansk

Al pris tilkommer alene Allah, verdenernes Herre. Og må Allahs fred og velsignelser være over Hans bedste skabninger, Mohamad og hans ædle familie.

Da vi i disse tider oplever en mangelfuld forståelse iblandt mange muslimer af en hændelse, Profeten (sa), Ahlulbayt (as) og Profetens tilhængere har vægtet højt, og som har indskrevet sig i den islamiske historie, som en af de vigtigste begivenheder, og som er nævnt i massevis af kilder, både som beretninger, historie, digte mm.

En hændelse som i virkeligheden resulterede i opdelingen af de såkaldte shiitter og sunni muslimer, en hændelse som betragtes af shiitterne som værende den afgørende udnævnelse af de troendes leder, Imam Ali, fred
være med ham, som leder og Imam af den muslimske nation.

Uenigheden i denne hændelse drejer sig omkring forståelsen og fortolkningen af Profetens tale, men desværre er der tendens til iblandt mange, at benægte store dele af hændelsen, hvilket skyldes manglende information og fordrejninger og forsømmelse af hændelsens vigtighed.

Derfor føler jeg mig nødsaget til, foran Allah Den Almægtige, at behandle dette emne efter har set en video med en sunni sheikh Alparslan kuytul, som besvare og analysere emnet om Ghadir Khum.

Formålet med mine 7 videoer er at informere de mange muslimer, som ikke har kendskab til denne vigtige begivenhed. Videoerne vil behandle hændelsen ud fra koranen samt sunni muslimske kilder, og videoerne vil kort uddybe og besvare de spørgsmål som sheiken stiller.

Der er i alt 7 dele. Det er vigtigt, at se videoerne i kronologisk rækkefølge.

Emner og spørgsmål som bliver besvaret i videoerne:

1) Allah udvælger profeter, men er det kun profeter Allah (swt) udvælger? Har profeten Muhammed (fvmh) udnævne nogen efter ham?
2) Hvad efterlod vores elsket profet til os i sin sidste tale? Hvad var det, vi alle muslimer skulle holde fast i?
3) Hvad betyder ordet "Mawla"? Hvad skete der i Khadir Khum? Har profeten Muhammed (fvmh) udnævnt nogen efter ham?
4) Hvad står der i Sunni's egne bøger om Khadir Khum, og hvordan blev den fortolket? 
5) Er der en hadith i Bukhari og muslim hvor der står, at nogen sahaba vil havne i helvedesild?
6) Sunni eller Shia? Hvem er hvad? Hvad er forskellen?
7) Hvem er Ahlulbayt? Hvem er Imam Ali?

KLIK HER FOR AT SE ALLE 7 DELE

Youtube kanal

For at se flere videoer

KLIK HER

Copyright © 2017 Koran&Ahlulbayt.dk All rights reserved.