Nr. Arabisk Dansk

Allahs 99 navne på dansk

 

1 AL-QUDDUS Den Hellige
2 AL-MALIK Den Suveræne, Kongen
3 AR-RAHIM Den Barmhjertige    
4 AR-RAHMAN Den Nådige
5 ALLAH Guds navn
6 AL-JABBAR Betvingeren
7 AL-AZIZ Den Mægtige
8 AL-MUHAYMIN Vogteren    
9 AL-MU'MIN Beskytteren
10 AS-SALAM Fredens Kilde (udspring)
11 AL-GHAFFAR Den Tilgivende  (mange synder)
12 AL-MUSAWWIR Formgiveren    
13 AL-BARI Udvikleren    
14 AL-KHALIQ Skaberen    
15 AL-MUTAKABBIR Den ophøjede i storhed
16 AL-ALIM Den altvidende
17 AL-FATTAH Den der åbner
18 AR-RAZZAQ Forsyneren    
19 AL-WAHHAB Giveren    
20 AL-QAHHAR Underkasteren
21 AL-MUIZZ Den ærebringende   
22 AR-RAFI Den ophøjede
23 AL-KHAFIZ Ham der fornedrer
24 AL-BASIT Udvideren
25 AL-QABIZ Begrænseren
26 AL-ADL Retfærdigeheden
27 AL-HAKAM Dommeren
28 AL-BASIR Den altseende
29 AS-SAMIA Den althørende
30 AL-MUZILL Den der vanærer
31 AL-GHAFUR Den tilgivende (mægtige synder)
32 AL-AZIM Den storslåede
33 AL-HALIM Den overbærende
34 AL-KHABIR Den opmærksomme
35 AL-LATIF Den fine og milde
36 AL-MUQIT Opretholderen
37 AL-HAFIZ Bevareren
38 AL-KABIR Den største
39 AL-ALI Den højeste
40 ASH-SHAKUR Den taknemmelige
41 AL-MUJIB Besvareren
42 AR-RAQIB Overvågeren
43 AL-KARIM Den gavmilde
44 AL-JALIL   Den ædle  
45 AL-HASEEB Afregneren
46 AL-BA'ITH Ham der giver opstandelse
47 AL-MAJEED Den forherligede
48 AL-WADUD Den kærlige
49 AL-HAKEEM Den vise
50 AL-WASI Den ubegrænsede
51 AL-MATEEN Den befæstede
52 AL-QAWI Den styrkefulde
53 AL-WAKIL Den betroede
54 AL-HAQQ Sandheden
55 ASH-SHAHEED Vidnet
56 AL-MU'ID Den der restaurerer   
57 AL-MUBDI Oprinderen    
58 AL-MUHSI Den altvidende
59 AL-HAMEED Den hyldede
60 AL-WALI Den beskyttende ven
61 AL-WAJID Finderen
62 AL-QAYYUM Den selveksisterende
63 AL-HAYEE Den levende
64 AL-MUMIT Den der bringer død
65 AL-MUHYI Den der giver liv
66 AL-QADIR Den der kan alt   
67 AS-SAMAD Den evige   
68 AL-AHAD Den eneste
69 AL-WAHID Den enestående
70 AL-MAJID Den noble
71 AL-AAKHIR Den sidste
72 AL-AWWAL Den første
73 AL-MU'AKHKHIR Den udsættende
74 AL-MUQADDIM Den ekspederende
75 AL-MUQTADIR Den mest kraftfulde
76 AL-BARR Godhedens kilde
77 AL-MUTA'ALI Den mest ophøjede   
78 AL-WALI Styren   
79 AL-BATIN Den skjulte
80 AZ-ZAHIR Den manifisterende
81 MALIK-UL-MULK Ejeren af al suvernænitet
82 AR-RAOOF Den medfølende
83 AL-'AFUW Undskylderen    
84 AL-MUNTAQIM Hævneren    
85 AT-TAWWAB Den der modtager angren
86 AL-MUGHNI Den berigende
87 AL-GHANI Den Rige   
88 AL-JAAMAY Den samlende
89 AL-MUQSIT Retfærdig-gøreren
90 ZUL-JALAL-E-WAL-IKRAM Den ærefulde majestæt
91 AL-HAADI Vejlederen    
92 AN-NOOR Lyset    
93 AN-NAAFAY Den der bringer godt
94 AD-DAARR Den der bringer nød
95 AL-MAANAY Afviseren
96 AS-SABOOR Den der fastsætter tid
97 AR-RASHEED Retlederen
98 AL-WARIS Arvtageren
99 AL-BADEI Den usammenlignelige
100 AL-BAQI Den uden afslutning