Hvad er Ramadan

Hvad er Ramadan og hvorfor faster vi?

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

Kort svar:
Vi faster som muslimer, fordi Allah (swt) har befalt det, parallelt med jødedommen og kristendommen.

Uddybende svar: 
Ramadan er mere end blot at afstå fra mad og vand fra daggry til solnedgang. Det er en måned fyldt med åndelig fordybelse og samvær.

Familier samles hver aften i en juleaftenslignende atmosfære efter en dag med tilbedelse og faste. Naboer og venner besøger hinanden for at bryde fasten sammen. Ramadan er en åndelig tid, hvor sjælen selvreflekterer.

Midt i hverdagens hektik glemmer vi nogle gange Guds nærvær og de basale goder, Han har forsynet os med. Ramadan lærer os at værdsætte og forstå de simple gaver som mad, vand, helbred, familie og mere.

Vi betaler zakat (almisse) til de fattige ved månedens afslutning og genopretter Guds nærvær i vores liv. Fasten fra mad og drikke lærer selvbeherskelse, selvkontrol og disciplin.

Ca. 2 milliarder muslimer faster i hjerte og handling. Vi undgår dårlige handlinger og tanker og fokuserer på det gode. Ramadan er en tid til at bede om tilgivelse for synder og slippe af med dårlige vaner.

I Danmark tror mange, at lykke opnås gennem formue, magt eller berømmelse. Muslimer tror på, at sand lykke kommer fra nærhed til Gud. Tro, håb og tillid til Gud giver en urokkelig støtte, hvilket sikrer indre fred uanset ydre omstændigheder.

Sjælefred, lykke og ro i sindet, som mange søger gennem dyre kurser, finder vi i fasten og mindet om Skaberen. Ramadan, som vi ser frem til hvert år, har også påvist sundhedsmæssige fordele for kroppen.

Generelle informationer om vores hellige måned:
•    Ramadan er den 9. måned i den islamiske kalender.
•    At faste er et af de fem søjler i Islam.
•    Åbenbaringen af Koranen (muslimernes hellig bog) skete i Ramadan.
•    Jøder (Yom Kippur) og kristne (ugerne før påske) faster også som en religiøs tradition.
•    Paradisets porte er åbne i denne hellige måned.
•    Ramadan måned bevæger sig bagud ca. 10 dage hvert år (skyldes islamisk månekalender)

 Hvad faster man fra?
•    At spise og drikke
•    Samleje
•    Masturbation
•    Sige løgne om Allah, hans Profet og Ahlulbayt eller lyve generelt.
•    Inhalere/indånde støv og røg med forsæt.
•    At få indsprøjtninger med væske.

Hvem skal ikke faste?
Som udgangspunkt skal man ikke faste, hvis det udgør en skade for en. Dette indebærer:
•    Gamle mennesker, der ikke kan udholde det.
•    Folk med usædvanlig tørst, hvor fasten kan være skadelig for dem
•    Kvinder i fremrykket graviditet eller i enhver fase, hvori fasten bliver skadelig for dem
•    Kvinder, der ammer
•    Kvinder, der har menstruation
•    Kvinder i deres Nifaas-fase (perioden efter fødslen)
•    De rejsende. (skal dog indhentes ved senere lejlighed)
•    Syge mennesker, der ikke kan tåle at faste.
•    Børn.
 
Har man derimod ikke fastet uden en god grund, kan man udføre én af følgende handlinger for at Allah tilgiver én:
· Frigøre en slave ved at købe ham og slippe ham fri (kan ikke gøres i nutiden)
· Faste i 2 måneder i træk
· Bespise 60 fattige mennesker
· Give 3/4 kg mad, som hvede, byg eller brød etc. til hver af de 60
 
Husk disse punkter, når du faster:
· Når du bliver sulten eller tørstig, så husk på tørsten og sulten på Dommedag
· Tænk på de fattige og nødlidende, og giv dem af det, Allah har givet dig
· Behandl børn og pårørende med venlighed
· Hør og se ikke forbudte ting
· Vær især venlig mod forældreløse børn
· Udfør så mange bønner som du kan
· Vær retfærdig, ikke tarvelig eller ubarmhjertig
· Undgå grimt sprog
· Undgå sladder
· Tænk på Allah hele tiden - både dag og nat
· Tak Allah for Hans barmhjertighed over for dig
· Bed Allah om tilgivelse
· Reciter Koranen
 
Skæbnens Nat (Laylat-ul-Qadr)

Laylat-ul-Qadr er natten, hvori Allah bestemmer menneskenes livsforløb for resten af året. I løbet af denne nat er det anbefalet for muslimerne at tilbede Allah, og være specielt tæt på Ham.
 
Skæbnens Nat er bedre end 1000 måneder, som igen svarer til ca. 83 år, 4 måneder, 10 dage, 8 timer, 20 minutter og 20 sekunder, hvis man skal være helt præcis.
 
Eid al-Fitr
Den første dag efter måneden Ramadan, fester muslimerne over hele verden over fastens afslutning. Denne dag kaldes Eid og er en international muslimsk helligdag. Mange familiemedlemmer samles for at lovprise Allah og besøge hinanden, og ofte udveksler man gaver.
 
Profeten Muhammed sagde:
Det er en festlighed for dem, der adlyder Allah gennem at faste, og hver dag, en person adlyder Allah, har vedkommende sin egen festlighed.
 
Zakat al-Fitr (almisse)
Zakat al-Fitr er en almisse, som er påbudt muslimerne at betale til Eid, som følger Ramadan. Den er obligatorisk for enhver person, som er myndig, rask, forstandig og har råd til det. Det er familiens forsørger, der er ansvarlig for at almissen for hvert af familiemedlemmerne bliver betalt til tiden. Den skal udtages fra ens formue senest ved solnedgang den sidste Ramadandag, så at den bliver betalt senest på Eid dagen inden middag. Taksten for zakat er tre kg hvede, byg, rosiner, ris eller lignende produkter per person. Det er også tilladt at give pengeværdien af disse. Hvis man
beder Eid-bønnen, skal man betale Zakat al-Fitr før bønnen. Men hvis man ikke beder bønnen, så skal den betales før middag på selve dagen.
 
Zakat al-Fitr (almisse) skal bruges på én af følgende:
· En fattig person, hvis indtægt eller formue ikke er nok til omkostningerne for at sikre mad til ham selv og hans familie for et helt år.
· Dem, hvis arbejde består af zakat indsamling og uddeling, og som sørger for at betale det til dem, som fortjener det.
· Nødlidende mennesker, som er fuldstændig hjælpeløse og fattige.
· Ikke-muslimer, hvis hjerter rækker ud mod muslimer eller islam, eller som vil hjælpe muslimer i en tid med krig.
· Frigørelse af slaver.
· Betalingen af en gæld af én, som ikke selv kan betale den.
· Offentlig gavn, såsom bygning af en moske, skole eller bro.
· Rejsende, som har brug for hjælp, og har brug for penge til at komme hjem.
 
Ramadan i Koranen:
I Allah's navn, den mest nådig, den mest barmhjertig.
 
Måneden Ramadan, hvori Koranen blev sendt ned som en retledning til menneskene, som klare beviser på retledningen og Sondringen, i den skal enhver af jer, der er hjemme i denne måned, faste”.[2:185].


  ”Dem som tror, og hvis hjerter finder ro ved at komme Allah i minde. Sandelig, ved at komme Allah i minde finder hjertet ro.” [13:28].


  ”O I som tror, det er jer foreskrevet at faste - ligesom det var foreskrevet dem før jer, for at I må blive gudfrygtige.”[2:183].
 
Beretninger om Ramadan:
Profeten sagde:
•    Allah den Ophøjede siger: Fasten er udelukkende for Mig, og Jeg vil (Selv) belønne for den.
•    Enhver, som faster i Ramadan måneden af tro, og søger Allahs glæde og vogter sine øjne, ører og tunge fra at krænke menneskerne, vil se at Allah accepterer hans faste og tilgiver ham hans fortids synder.
•    Enhver som bagtaler sine muslimske brødre og søstre, vil finde, at hans faste er ugyldig og hans (anbefalede) afvaskning værdiløs. Skulle han dø i sådan en tilstand, vil han dø som én, der har tilladt noget, som Allah ikke kan lide.
•    Enhver, der reciterer et vers fra Koranen, får en belønning, som svarer til at have læst hele Koranen i en af de øvrige måneder.
•    Denne måned, Ramadan, tilhører Allah, som imødekommer jer med Hans barmhjertighed, velsignelser og tilgivelse. En måned, der hos Allah, er den bedste, og hvis dage, er de bedste dage, (og hvis) nætter er de bedste nætter, (og hvis) timer er de bedste timer.
•    Det er en måned, hvori menneskene er inviteret af Allah. I denne måned er selv det at trække vejret en tilbedelse, og jeres søvn vil ligeledes være en tilbedelse (I belønnes for)!

 

Jeres (gode) gerninger vil blive accepteret, og jeres bønner vil blive hørt! Anråb derfor Allah med ren intention og med hjerter, der er frie for synder og ondskab, om at Allah skal velsigne jer og give jer styrke til at faste hele måneden, og læse (samt rette jer efter) Koranen! Sandelig, vil den, der ikke modtager Allahs barmhjertighed og velvilje i denne måned, ulykkeligvis have et slemt endeligt (i det hinsides)!
 

Og husk ved jeres sult og tørst, på sulten og tørsten på Dommedag. Og giv almisse til de fattige og nødlidende. Respekter de ældre, og hav medlidenhed med dem, der er yngre end jer, og vær venlige ved jeres pårørende og slægtninge.
 

Og vogt jeres tunger fra værdiløse ord, og jeres øjne fra at se det forbudte, og jeres ører fra det, der er blevet jer forbudt at høre!
Og vær venlige mod de forældreløse børn, så andre vil behandle jeres barn på en venlig måde, hvis det engang bliver forældreløst!

 

Og anråb Allah om at tilgive jer jeres synder, og løft jeres hænder op mod himmelen i anråbelse ved tidspunktet for bøn, da det er det bedste tidspunkt Allah ser ned på sin tjener med barmhjertighed.
 

Når man anråber Ham på dette tidspunkt, vil Han svare, og når vi kalder (på) Ham, vil Han ligeledes svare os, og når vi beder Ham om noget, vil Han opfylde det (for os)!
 

O folk! I har gjort jeres samvittighed til slave af jeres begær; befri den ved at bede Allah om tilgivelse. Og jeres rygge er nedslidte af at bære på jeres tunge byrde af synder, så fald på knæ for Allah i lang tid og let byrden.
O folk! Hvis nogen af jer arrangerer en bespisning (for muslimerne), vil Allah give ham en belønning, der svarer til at have frigjort en slave. Og Han vil tilgive ham hans mindre synder.
 
Imam Jaffar al-Sadiq sagde:
· Engang hørte Profeten en fastende kvinde, der skældte sin husassistent ud. Profeten(saws) gav hende noget brød, og bad hende om at spise det. "Jeg faster," sagde hun. Han svarede hende: Mener du virkelig at du stadig faster, efter at have skældt din husassistent ud? Fasten betyder ikke kun (ene og alene) at holde sig fra at spise og drikke.
 
Allah gjorde faste til en pligt for at skabe retfærdighed mellem de rige og de fattige. En rig mand føler ikke smerten af sult, så han får medlidenhed med de fattige, så længe han kan få, hvad han ønsker. Ved at prøve at faste, vil Allah få mennesker på samme niveau ved at få de rige til at smage lidelsen af sult, så de føler svaghed og føler barmhjertighed med de sultne.
Og al til prisning tilkommer Allah, Alverdens Herre, alene.