Zakariya (as)

Profeten Zakariya (as)

Profeten Zakariya (as) var sendt til israelitterne og var en efterkommer af profeten Jacob (as). Han var elsket og respekteret af sit folk på grund af sine venlige manerer. Han var lederen af Baytul Maqdes moskeen i Jerusalem, og forkyndede Allahs religion derfra.

Han vejled folket efter reglerne, som var fastlagt i Toraen, og som var nedsendt over Profeten Moses (as); den sidste Budbringer (en Profet nedsendt med en bog) før ham.

 

Profeten Zakariya (as) var også betroet til at passe på Vor Frue Maria (as): Jesus’ (as) moder. Han forsynede hende med et kammer i Baytul Maqdes. Skønt Maria (as) altid befandt sig i sit kammer, beskæftiget med at tilbede Allah, bemærkede Zakariya (as), at hun altid havde frisk frugt i sit værelse. Men da han vidste, at hun ikke havde kontakt til nogen andre end ham, undrede han sig over, hvor maden kom fra.

 

Maria (as) fortalte ham, at Allah nedsendte hende frugterne hver morgen og aften, og dette var et tegn på hans nåde. Profeten indså at han var beskytteren af en meget speciel kvinde som Allah (jwa) havde udvalgt til en betydelig ære.

 

Profeten Zakariya (as) var nået de halvfems år, og trods hans venlige og rolige natur, var han ked af, at han ikke havde en søn som kunne arve efter ham. Efter at have hørt Maria (as) overvejede han de ubegrænsede velsignelser som Allah skænkede Hans tjenere, og spekulerede over om han vil blive velsignet med en søn, på trods af hans alder. I samme nat gik han over for at bede under helligdomsbuen i Baytul Maqdes, som var et meget specielt sted for at bede til Allah. Hans bøn er blevet nævnt i Koranen som følgende:

 

”(Dette er) en ihukommelse af din Herres barmhjertighed mod Sin tjener Zakariya. Da han påkaldte sin Herre, idet han anråbte Ham i hemmelighed. Han sagde (da): Min Herre, mine knogler er svækkede i mig, og mit hoved flammer i gråt, og jeg har aldrig, når jeg bad til Dig, min Herre, stået tilbage elendig. Jeg frygter mine slægtninge(s opførsel) efter mig, og min hustru er gold. Giv Du mig derfor fra Dig en arving, Som vil arve efter mig og arve efter Jakobs slægt, og gør ham, min Herre, til en, (der er Dig)  velbehagelig.”[1]

 

Og ligeledes i versene:

”Min Herre, skænk Du mig en god efterkommer, thi Du er Den, der bønhører. Da kaldte englene ham, medens han stod og bad i kammeret: Allah giver dig glædeligt budskab om Yahiya, der skal bekræfte et ord fra Allah, og (som skal være) ædel og ren, en Profet, en af de retfærdige.”[2]

 

Zakariyas bønner blev besvaret, og han blev velsignet med en anselig og dydig søn, Yahya (as). Allah skænkede barnet visdom og viden i hans barndom og gjorde ham til en Profet og Sendebud.

[1] Koranen: 19 : 2-6

[2] Koranen: 3 : 38-39