Yahya (as)

Profeten Yahya (as)

Profeten Yahya (as) er Profet Zakariyas (as) søn. Allah (jwa) skænkede ham visdom og viden i hans barndom og udvalgte ham til at være Hans Profet og Sendebud. Fra hans barndom tilbad Yahya (as) Allah og lovpriste Ham. Iblandt hans egenskaber, nævnes der i den Hellige Koran, at han altid var venlig mod sine forældre, og talte aldrig skarpt til dem. Yahya (as) er nævnt i Bibelen som Johannes Døberen.

 

Profeten Yahya (as) var velbevandret i de guddommelige bud, som var nævnt i Toraen. Han plejede at undervise folk i de religiøse grundsætninger, og påbyd dem at tage afstand fra at begå synder. Han var særlig omhyggelig med at udføre hans pligter som Profet, og tøvede ikke til at udtale sig, hvis han fik en mistanke om, at noget forkert var ved at hænde.

 

En dag fandt Yahya (as) ud af, at kejseren af Palæstina ville gifte sig med sin niece Herodya. Han ærgrede sig meget, da denne slags ægteskab var i strid med religionen, og var blevet forbudt i Toraen. Hans mening om at dette ægteskab begyndte at sprede sig rundt i landet, og folket begyndte at sladre om kongens ulovlige slægtskab med hans niece.

 

Herodiya ville giftes med kongen så hurtigt som muligt, da hun ønskede inderligt at blive Palæstinas dronning, men da hun hørte om Yahyas (as)’s modvilje til ægteskabet, blev hun hans dødelige fjende.

 

Engang, medens kongen nød sin vin og musik, viste hun sig for ham på en skamløs måde. Kongen blev mere forblindet med hende end nogensinde før og lovede at give hende alt hvad hun begærede. Hun krævede at Profeten Yahya skulle dræbes, førend at han måtte røre hende. Kongen, som havde mistet sin selvbeherskelse som følge af hans kærlighed til sin niece, udstedte en ordre på drabet af Profeten Yahya (as).

Ikke længe efter, bragte kongens hofmænd Profeten Yahyas (as) hoved til kongen, dræbt på groveste vis. Hvor end det hellige blod af den noble Profet af Allah dryppede, begyndte det at koge. De prøvede at fjerne det kogende blod ved at dække det med sand, men det blev ved med at koge. Til sidst blev der dannet en klit, men blodet blev ved med at flyde.

 

Dette mirakel stoppede først da Bakhtun Nasr angreb Palæstina og hævnede Profeten Yahyas (as) uskyldige bold, ved at dræbe 17.000 israelitter og sætte dem på klitten.