Muhammad (as)

Menneskehedens bedste Leder

Islams Profet 

Hvordan sluttede folk sig til Islam i grupper? 

Profeten af islam, fred være over ham og hans rene familie, forblev i byen mekka cirka tretten år efter han blev sendt til folket som en Budbringer. Han udvandrede til byen Medina, indtil hans bortgang den 28 Safar.

 

Profeten implementerede praktisk talt Islam I Medina implementerede Profeten islam praktisk (ved at udtænke love og politik som er baseret på disse lærer), og derefter begyndte hober af mennesker at slutte sig til islam, som Allah oplyser i den hellige koran: 

”Og du vil se mennesker indtræde religionen i store mængder.”2 

I løbet af den korte periode, hvori Profeten bosatte sig i Medina, konverterede hundrede af tusinder af mennesker til islam. Dette fandt sted i løbet af de to eller tre sidste år, af den hellige Profets liv. Man vil spørge; Hvordan opnåede Profeten sådan et mægtigt mål? 

Profeten Mohamad (sa) er den mægtigste og mest hæderlige person, som Allah har skabt. Imam Ali blev engang spurgt om han var en overmand til profeten Mohamad. Imam Ali svarede ganske enkelt: 

”Jeg er blot én af Mohamads tjenere.”3 

Ydermere er traditionerne, lovene og de ordrer Profeten valgte for muslimerne i overensstemmelse med hans natur og karakter. Eftersom Profeten er den bedste skabning, er de dermed også de bedste og fuldendte love og forordninger. 

Profetens (sa) forblev i Mekka i lang tid, før han blev udvalgt som Budbringer. I mellemtiden offentliggjorde og spredte han ikke sin lærer og ideologi. Sin lære var ikke implementeret eller praktiseret, da den rigtige omgivelse endnu ikke var til stede. Endvidere havde han 1 Safar er den anden måned i den islamiske måne kalender ikke de nødvendige midler og alternativer, for at tackle mange spørgsmål, såsom: 

  • • Hvordan vil han tage sig af sine medfølger og fjender? 
  • • Hvad er hans monetære politik? 
  • • Hvilke handlinger skal han fortage før og efter krige? 
  • • Hvilken slags regering skal han skabe? 
  • • Hvilken livsstil skal han praktisere? (Da han er islams Profet, kræves den bedste livsstil – en livsstil som efterlader traditioner og eksempler som følges med muslimerne for årtusinder.) 

I mellemtiden i Medina, blev svarene til disse spørgsmål tydelige, da Allah (swt) åbenbarede dem til Profeten. Så snart Allah klargjorde disse sager til Profeten, begyndte han sandelig at implementere islam praktisk. Næsten fem og tyve år efter Profetens bortgang, genoplevede og implementerede Imam Ali (as) den samme etablering eller system, som Profeten dannede, i cirka fem år af hans styre. 

Profetens (sa) liv indeholder så mange lektioner og eksempler, at hvis de bliver samlet og forstået, kan de påvirke mange mennesker dybt og slutteligt lede dem til islam. Dog hvis vi virkelig følger den hellige Profet (as) og Imam Alis (as) love og traditioner i hver aspekt af vores live, vil det samme som det, der fandt sted for fjorten århundrede siden, ske igen, som nævnt i den hellige Koran (Al-Nasr kapitel, vers 2). På denne måde vil millioner af ikke troende frivilligt omfavne islam. 

Hvad var profetens fremgangsmetode? 

Profetens historie afdækker mange lektioner og eksempler som udlægger forholdene, som vi diskuterede tidligere. Min bror den afdøde Ayatollah Imam Sayid Mohamad Alshirazi, må Allah ophøje hans status, tilskyndede altid hans publikum og elever gennem hans prædiker, lære og bøger til at studere Profet Mohamads historie. Ved at studere Profeten Mohamads historie, får vi mulighed for at se hans mægtighed og hvorfor han var så mægtig til den grad, at Allah sagde i Koranen: 

”Og du vil se mennesker indtræde religionen i store mængder.”4 

Realiteten er, at denne hændelse ikke var et mirakel, men snarer et normalt udfald som resultat af Profetens indsats og adfærd. 

Så hvem var disse mennesker som omfavnede islam i store mægtige antal og store mængder i løbet af Profet Mohamads levetid? Et stort antal af disse konvertitter var afgudsdyrkere. Men kristne, jøder, og Medinas indbyggere var også iblandt de muslimske konvertitter. Disse folk konverterede ikke til islam individuelt. Hvorfor konverterede alle disse mennesker til islam i store mængder, som Allah nævnte i det tidligere nævnte vers? 

Hvad så de og hvad hørte de? Hvilke tro omfavnede de? 

Hvis man i dag genoplivede Profetens adfærd, lære og politik, hvor som helst i verden, vil de fleste mennesker konvertere til islam med overbevisning og entusiasme. Som resultat vil solidariteten af muslimerne forstærkes. Endvidere vil muslimerne tilegne sig en stærkere tro, og de vil alle søge at guide andre til den rigtige sti. 

Profetens (sa) liv er fuld af lektioner. Hvis vi studerer hans arv og lærer nogle af hans lektioner til kristne, jøder og ateister vil vi vinde deres konvertering til islam. Yderligere vil muslimernes tro forstærkes, efter at have set sådan en tiltrækning til islam. 

Det er blevet nævnt i en beretning, at der vil komme en dag, hvor det modsatte af den hellige vers vil indtræffe, ”Og du vil se mennesker afsværge Allahs religion i store mængder”. Dette vil ske, fordi folk vil afsværge Profetens lære og forlade deres tro. Jeg beder til Allah hverdag, at denne ganske dag vi lever i, ikke er den forbandede dag, som er nævnt i denne beretning. 

Hvis vi implementerer den ægte islamiske lære i vores familier og blandt vores naboer og slægtninge, vil deres tro gradvist styrkes: 

- Hvis de ikke var troende, vil de konvertere til islam. 

- Hvis de ikke var af Ahlulbayts (as) tilhængere, vil de starte med at følge Ahlulbayt (as). 

- Hvis de ikke var religiøse, vil de blive religiøse. 

Alt dette vil ske, fordi det islamiske system er bemærkelsesværdigt, da det er den mest harmoniske levemåde kendt af menneskeheden. 

Et eksempel fra lovene i et islamisk regeringssystem 

Jeg vil give et eksempel fra Profetens politik, som er nævnt i adskillige bøger, både shia og sunni af slagsen, og de seks anerkendte bøger5, og i historiebøger skrevet af ikke-muslimer. 

Denne meget accepterede beretning nævner, at da Profeten (sa) var i Medina og var statens overhoved, erklærede han: 

”Hvem end dør og efterlader penge, vil det hele tilhører hans eller hendes familie.”6 

Hvordan fortolker vi denne udtalelse? Indførelse af skat på arv er almindeligt i mange lande i dag, selv de lande som påstår at implementere de bedste love. Skatten på arv er ikke en ny lov. Det daterer helt tilbage til den preislamiske periode, da det var almindeligt blandt hedningerne. Før-islamiske hedninger, inkluderende afvigende jøder og kristne, påtvang skat på arv. Så hvis en person dør og efterlader penge, vil regeringen eller den dominerende stamme normalt tage en del af pengene, i form af arveskat. 

Dog i islam, som Profeten (sa) oplyser om, findes der ikke nogen love som påtvinger nogen form for skat på arven. Profeten (sa) oplyser endvidere: 

”Hvem end dør og er i gæld eller efterlader en fattig familie, så er den op til mig og over mig.”7 

Betydningen af denne beretning er, at hvis en person dør og efterlader en fattig familie med ingen penge, vil Profeten Mohamad (sa) tage sig at denne fattig families omkostninger. 

Men naturligvis gik Profeten yderligere, ved at strække sin hånd ud til dem, der stod i gæld. Jeg tror ikke, at sådan en lov eksisterer nogen steder i verden. I dag og selv i de rige lande, som påstår at være de førende verdenslande, har ikke en lov tæt på arve- og gældsloven i islam. 

Intet spillerum og trøst undtagen i islam 

Findes der en lov i dag i nogen lande i verden, hvor statens overhoved betaler de afdødes 

gæld? Nogen gange kan det godt ske, men ikke før arvingerne har brugt uendelige timer på 

at gå gennem så mange bureaukratier, før de modtager en lille brøkdel af pengene, for at betale gælden af. Endvidere findes der ikke sådan en lov i noget land, som sørger for forsikring i gæld.8 

Ville du ikke tro at mange mennesker rundt i verden, vil forlade deres lande og migrere til sådan et land, for at blive borger? Selvom der i dag ikke findes sådan en lov, oplever man stadigvæk at folk fra de islamiske lande og andre mindre udviklede lande, migrere til lande som nyder en delvis økonomisk tryghed og sikkerhed, uanset om landet og dens indbygger er religiøse eller ej. 

Generelt set, er lederen af muslimerne ansvarlig for at tage sig af en fattig families omkostninger, til et fornuftigt beløb. Imam Jaffar Alsadiq (as) beretter: 

"Det er Imamens ansvar at betale det af [gælden] og gøre han ikke dette, så (skal) den (kommende Imam gøre det) efter ham." 

Her er det klart, at der ikke er tale om de tolv ufejlbarlig Imamer (sa), fordi de ufejlbarlige imamer ikke synder. Endvidere referer ordet Imam i denne beretning, til enhver statsleder, som er i stand til at gøre disse ting.

Islams Profet (sa) gav sandelig denne mægtige gave til verden – en gave der sandelig bærer en tilfredshed til menneskeheden. Ligeledes vil dette ske endnu engang efter 

fremkomsten af Imam Mahdi (aj), når Allahs løfte vil være fuldbyrdet, "til at forkynde (islam) over alle religioner, selvom polyteisterne ville hade det." 

Jøderne omfavner Islam 

Der er en beretning om Imam Alsadiq (as), tilsvarende til hvad Profeten (sa) sagde, som kan findes i vores bøger og er en kilde til stolthed for os. Der er en kilde til stolthed for os, thi selvom mange mennesker mangler den rigtige viden om vore Imamer, er Ahlulbayt (as) skænket med mange værdifulde skatter fra Allah, mange som vi ikke er bevidste om. Imam Alsadiq (as) siger: 

"Grunden bag konverteringen af mange jøder til islam, var på grund af denne beretning (beretningen vedrørende arv) af Profeten Mohamad." 

Da profeten regerede i Medina, erklærede han arveloven og gjorde den til en legal lov. Som resultat af denne lov, sluttede mange jøder sig til islam, primært fordi de sædvanligvis søgte efter muligheder for at øge deres formue. Dermed indså de, at islam var en god religion, og tog den til sig som en livsstil. Sådanne ideer faldt de sikkert over, da de overvejede at slutte sig til islam: 

1. Hvis vi dør rige, vil den islamiske regering ikke tage noget af vores formuer og arv. Dermed vil vores sønner og døtre modtage hele vores formuer. 

2. Hvis vi dør fattige, skal vi heller ikke bekymre os, fordi den islamiske regering vil sørge for de nødvendige midler for vores familier. Ydermere dør vi mens vi er i gæld, vil vores familier ikke bære byrden af vores gæld, for Profeten af islam vil tage sig af vores gæld, siden han sagde gælden er "op til mig og over mig ". Af denne grund, finder du jøderne, som Koranen beskriver som, "ganske rigtigt, vil du finde de mest barske af menneskerne, i fjendskab med dem som tror, (at være) jøderne", sluttede sig islam individuelt, i familier og i grupper. 

Mens de fleste jøder konverterede til islam pga. økonomiske tilskyndelser, så deres børn og børnebørn så islams lys, ved at leve iblandt muslimer og vokse op i islams havn. Følgelig er det muligt, at nogle af vores muslimske lærde er efterkommere af tidligere jøde konvertitter. 

Dette er blot et eksempel af hundrede eksempler fra islams historie, som afbilder dets skønhed. 

Islam, sandhedens religion 

Hvis kristne kunne erfare at islam er den sande praktiske religion, som ikke kun er en ytring af ord og vendinger, men er anvendt i praksis - den måde Profeten og Imam Ali (as) implementerede det – vil de så ikke favne islam? Vil jøderne ikke slutte sig til islam, hvis de kom til at indse sandheden om denne mægtige religion? Er den islamiske arvelove, alene ikke tilstrækkelig nok for konverteringen af kristne, jøde, buddhister og andre ikkemuslimer til islam?

Hvordan vejledte Profeten Mohamad (sa) så mange mennesker til islam, sådan som Allah siger "Og du vil se mennesker slutte sig til islam i store mængder?" hvorfor skete det i løbet af de ni ti år, han brugte i Medina og ikke under de tretten år, Profeten Mohamad (sa) opholdte sig i Mekka? 

 

Profeten Mohamad (sa) var i stand til at vejlede så mange mennesker til islam, grundet det rette grundlag og omstændigheder var tilstedeværende i Medina, mens de ikke var det i Mekka. Derfor hvis de rette vilkår er tilgængelig nogen steder i verden, selv i de ikkemuslimske lande, og islams love er lært og implementeret, vil majoriteten slutte sig til islam. 

Verden har ikke bevidnet en mere gudfrygtig person, eller en person som førte et bedre livsstil, end Profeten Mohamad (sa). Hvem vil ikke vælge at følge og stræbe efter at blive jævnbyrdig med en som førte en perfekt livsstil? Den ophøjede værdighed og noble ære af et menneske tilbudt af islam og den sociale velfærdssystem, som Profeten Mohamad (sa) og Imam Ali (as) implementerede, har ikke været til stede nogen steder i verdenen. Ingen eksisterende love har overgået de islamiske uberørte og ideelle love. 

 

Abu-Thar Al-Ghifari var en ung polyteist. Hvad inspirerede ham til at slutte sig til islam? Hvad så han og vidnede, som motiverede ham til at blive en muslim og sluttelige et exceptionelt forbillede? Hvor indflydelsesrig og effektiv var hans liv, siden han fremstillede mange mægtige shia lærde? Hans indflydelse var så mægtige og resonansrig, at hans indsats resulterede i mange mægtige shia lærde. 

Imam Alis ledelse af regeringen 

For adskillige år, var regeringen i Imam Alis (as) hænder, da han var i Kufa. Kufa var en stor by, og ifølge nogen historiker, overgik dets land 500 kvadratkilometer. Kufa var også Imam Alis hovedstad. Historien har dokumenteret, at i løbet af Imam Alis (as) regeringstid, som varede fire år og fem måneder, fandt en uden fortilfældet hændelse sted. Efter at have studeret historien, har ingen lignende beretning nogensinde indtruffet. Hændelsen var at en dag krydsede Imam Ali (as) en gade i Kufa og lagde mærke til en som tiggede. Imam Ali refererede til tiggeren, spurgte nogen muslimer som var der: 

”Hvad er det?” 

En uvidende mand svarede: 

”Denne tigger er en kristen mand, som er blevet gammel og kan ikke længere arbejde og af den grund tigger han”. 

Den uvidende man havde måske troet, at det gjorde en forskel for Imamen om tiggeren var ikke-muslim. Det er sagen, i hvert fald fra den islams perspektiv.

 

Mange mennesker ved måske ikke at islam har sådan et balanceret og etisk syn på ikkemuslimer. Andre som ser de negative handlinger begået af muslimer og hvordan de behandler mennesker af andre tro, vil måske ikke tro på sådan en historisk hændelse, som afbilder islams skønhed og tolerance. De undrer sig over hvorfor muslimer ikke handler i overensstemmelse med deres ledere i tilfælde af at sådanne beretninger fandt sted.9 

Foruroliget over den kristne mands tilstand og den uvidende mands svar, påmindede Imam Ali (as) hans følgesvende. Imamen bebrejdede: ”I tog fordel af ham (i løbet af ungdommen), og da han blev gammel og invalid, forlod I ham?” 

Enhver kristen, jøde, eller ikke-muslim, vil være dybt påvirket og berørt efter at have hørt denne historie. Findes der et land her i verdenen som er fri for tiggere? Ser vi på verdens rigeste lande, vil vi stadigvæk finde mange tiggere og fattige mennesker. Mens fattighedsgrænsen og forholdet af fattiggjorte mennesker, variere fra det ene land til det andet, eksisterer fattigdom alle steder. Nogle lande har mange fattige mennesker og tiggere, mens andre har mindre. Som vi alle ved, selv i de mest avancerede lande og under de mest sofistikerede love af vores tid, finder vi stadigvæk tiggere. I mellemtiden bliver tigger, fattigdom og andre sociale problemer ikke skubbet væk i islam fordi de ikke betragtes som personlige problemer. Der er ingen grund til at tigge i en islamisk stat.10 

 

Islam: For denne liv og det hinsides 

Islam er ikke kun bekymret over det hinsides. Islam er også bekymret over at tildele menneskeheden lyksalighed i dette liv ligeså vel det hinsides. Islam betyder også: 

• Fred og tryghed 

• En stabil økonomi 

• Stabil politik 

• En ren og velordnet samfund 

• Velværen af alt 

Da Profeten Mohamad (sa) var i Medina og selv da han var i Mekka, men havde ikke autoritet over folket, sagde han til folk: 

”Følg mit kald og I vil være konger i denne verden og ligeledes i det hinsides.”11 

Profeten mente, at hvis I acceptere og slutter jer til islam, vil I finde lykke i dette liv og i det hinsides. Dette liv vil være et Paradis for jer, og i det hinsides vil I træde ind i Himmeriget. 

Imam Alis (as) regering repræsenterede den autentiske og fejlfrie form af islam, teoretisk og praktisk. Det var ikke et islamisk styre kun ved navn, som Profeten henvender sig til et folk: 

”Der vil komme en tid over min nation, hvor intet af islam vil blive tilbage udover dens navn.” 12 

Ved at praktisere den sande islam, beordrede Imam Ali (as), at den kristne tigger skal blive tilstrækkeligt lønnet månedligt fra Bayt-al-Mal (statskassen). 

Islams Profet (sa) overbragte sandelig verdenen en gave som indeholder menneskehedens lykkesaglighed. Når Imam Mahdi (aj) fremkommer, vil Guds løfte opfyldes som citeret i koranen: 

”For at forkynde det (islam) over alle religioner.”13 

I løbet af tiden, vil islams banner flyde og sprede vidunderligt over hele verden, og alle vil slutte sig til Islam. 

To råd 

Jeg efterlader to råd til mine brødre og søstre, og håber at I vil sørge for at handle efter Guds vilje. 

Det første råd er hvad min afdøde bror altid understregede. Faktisk var det Guds vilje før han skabte menneskeheden. Vi skal alle stræbe efter at møde op til forsamlinger og mindetaler for Imam Hussein (as). Vi skal alle deltage i disse programmer fra begyndelsen af måneden Muharram, indtil slutningen af måneden af Safar, og ligeså vel hele året rundt. 

 

Denne velsignede bestræbelse, vil aldrig gå forgæves, ikke engang den mindste del af det. Endvidere vil det være en redning for dig og vil blive regnet for en god dyd af dig. Så snart måneden Safar ender, opnår man den mægtige succes i løbet af de efterfølgende måneder. 

 

Jeg håber, at I vil viderebringe dette budskab til andre og selv handle efter det. Vi skal alle, uanset om man er ung eller gammel, har familie eller er single, give en time eller to eller selv en halv time til Imam Hussein (as). I vores private hjemme skal vi afholde majalis for Imam Hussein (as). Hvis nogen er fattige eller hjemløse, kan man gøre så meget, man er økonomisk i stand til, selv hvis det blot betyder at tænde et lys i Imam Husseins navn, for få minutter hver uge i tilstedeværelse af ens familie og venner. Hvis en bedre mulighed er tilgængelig, kan man invitere naboer, slægtninge og venner for sådanne forsamlinger. Prøv at vedligeholde disse programmer, således at en uge ikke passerer, hvor tragedien af Imam Hussein (as), ikke er nævnt i jeres huse. For i dette er der en velsignelse i både dette liv og det hinsides. Selv hvis du er et medlem eller en tilsynsførende for en Husseiniya og du regelmæssigt holder majalis i Husseiniyaen, forlad ikke dit hjem uden at tænde et lys for Imam Hussein. Majalis for Imam Hussein kan tjene den vigtigste vej som leder os til succes i livet. 

 

Det andet råd er at beskytte jeres unge og prøve på at holde dem solidt fastspændte på Allahs (swt) sti, Profeten Mohamad (as), og Ahlulbayt, fred være med dem alle. Uanset hvor solide jeres tro er, stop aldrig med at arbejde for at forstærke jeres tro. Hvis I ikke kan gøre det selv, kan I muliggøre de nødvendige midler, ved for eksempel at skaffe bøger og forelæsere. 

 

Vi skal lære vores unge om Profeten Mohamad (sa) og hans familie (as), den måde de præsenterede dem selv på og den måde koranen præsenterede dem på. Vi skal ikke introducere dem i måder, hvor det undervurdere eller overvurdere deres status. Der er visse grupper som har tendens til at vildlede mennesker, ved at ændre sandheden om dem, enten ved at forringe deres status eller ved at overdrive det. For eksempel må vi ikke tilskrive nogen af Guds enestående egenskaber til Imamerne. Vi skal lære vores unge om de ufejlbarlige Imamer og andre anliggende facts vedrørende dem. 

 

Imam Alsadiq tager afstand fra bedragere Det er blevet berettet, at en afvigende mand ved navn Mohamad søn af Miqlas, også kendt som Abul Khattab, plejede at forgive sig for at være muslim, mens han i virkeligheden ikke var en muslim. Han mødtes med Imam Alsadiqs (as) følgesvende og lytte til dem omhyggeligt, indtil han lærte deres ord. Efter et stykke tid, begyndte han at introducere sig selv som Imam Alsadiqs (as) repræsentant. En dag påstod han, at Imam Alsadiq (as) var Gud og at han var Imam Alsadiqs Profet. Efter at have hørt om Abul Khattabs påstande, forbandede Imam Alsadiq ham. I adskillige anledninger blev Abul Kattab informeret om Imam Alsadiqss forbandelse over ham, men det så ikke ud til at gøre en forskel for ham, at Imamen havde forbandet ham. Han sagde at Imamen opdigtede og foregav forbandelsen, og gjorde det for hans egen fordel og for et vigtigere mål. 

 

Hvad skulle Imam Alsadiq gøre ved sådan en person? Tingene fungerer ikke ved mirakler, for mennesker skal testes. Mirakler finder kun sted for at bevise sandheden.14. På den anden hånd er Imam Alsadiqs (as) tilstedeværelse i sig selv et mirakel på flere måder. 

Verset beretter: 

”Så den, der forulykker, forulykker med et klart bevis”15, og hvis der ikke er klare beviser, finder et mirakel sted. Imens Mohamad søn af Miqlas tog til Mekka for at udføre den hellige pilgrimsrejse, kom en mand over til Imam Alsadiq (as) og sagde, ”O søn af Guds Profet! Mohamad søn af Miqlas er taget til Hajj og før han klædte sig ihram16 ved miqat17, reciterede han talbiya18 i deres navn. 

 

Tårer strømmede ned fra Imamens velsignede øjne, og hans ansigts udtryk ændrede sig. 

Han løftede hans hænder imod himmelen og sagde ydmygt til Allah: 

”Min Herre! Det er ikke mig.. Jeg beder for tilgivelse… Min Herre, Jeg undskylder!” 

efterfølgende knæfaldt hans sig ydmygt til Allah. Man kunne spørge: Hvordan skader Mohamad søn af Miqlas´ handlinger Imam Alsadiq (as)? 

Beretter koranen ikke, ”og ingen byrdebærer skal bærer byrden af en anden”?!19. 

Imam Alsadiq (as) kender til dette vers bedre end mig og dig, og det var trods alt Mohamad søn af Miqlas, som påstod disse løgne om Imamen. Imamen påstod ikke selv disse løgne, så hvorfor græd og bekymrede han sig over det? Ved Gud ikke at Imamen ikke sagde disse ord?

 

Mohamad søn af Miqlas begik en synd, da han udførte talbiya i Imam Alsadiqs navn i stedet for Allahs. Gud ved at når Imam Alsadiq siger ”labbaik,” som betyder ”O Allah jeg agter på dit kald”, så gør han det langsomt og med dyb koncentration. Vi på den anden side skynder os når vi siger ”labbaik” fordi vi ikke forstår hvad det rigtigt betyder, medens Imamen (as) forstår det fuldstændigt. 

 

Nogle mennesker omkring Imamen, må have set overrasket ud over at se Imamen spørge for tilgivelse på denne måde. Imam Alsadiq (as) siger til Zaid Al-Narsi: 

”Jeg beder Allah for tilgivelse, så at jeg kan ligge med ro i min grav”20, dvs. at jeg kan være tryg og sikker i min grav. Betyder det, at Imamen vil være anklaget for at være Gud? Selvfølgelig ikke og Imamen ved selv, at han ikke vil blive anklaget. Så hvad betyder hans udsagn ”så jeg kan ligge mig til rette i min grav”? 

 

Gennem historien har nogln mennesker påstået at Jesus er Gud. Koranen siger på Dommedagen ved Allahs kolossale domstol, vil Allah spørge Jesus ved tilstedeværelsen af alle skabninger, ”O Jesus søn af Maria! Sagde du til folket: Tag mig og min mor som to guder foruden Allah?” Allah er velvidende om at Jesus ikke påstod, at han var Gud, men måske ville Allah påminde folket, hvem der bag påstod disse falske beskyldninger om Jesus, som resultat af deres syge sjæle. 

 

Nogle lærde siger, at grunden bag, at Imam Alsadiqs (as) smerte og anger overfor Allah, og betydningen af disse ord ”så at jeg kan ligge mig til rette i min grav” muligvis er, at ”jeg beder Allah for tilgivelsem så at jeg ikke vil blive spurgt i min grav, om jeg var ansvarlig for Mohamad søn af Miqlas handlinger.” Imamen ønsker ikke at blive spurgt om dette spørgsmål, da det at blive spurgt i graven er svært og stressfuld. 

 

Der er ikke behov for at overdrive og uretfærdigt ophøje Imamens status. Sådanne udtalelser såsom dem Mohamad søn af Miqlas kom med, foruroliger Imamen, for de siger, ”Degradér os fra guddommelighed, thi overdrivelser ikke fører frem til viden om os Imamer”. Denne type handling bringer os, Imamernes forbandelser.

 

Imam Mahdi (aj) vil forbande dem, som tillægger ham en status, der ligger over hans sande status. Guds karaktertræk er for Ham alene, og Allahs (swt) navne er strengt taget forbeholdt ham. Imam Ali (as) sagde engang, ”To mennesker vil gå til grunde på grund af mig: En ivrig som overdriver, og en fjende som forringer.” Denne hadith betyder, at den, som overvurderer Imam Alis status, ved at præsentere ham som en guddommelig figur, og den som bærer foragt imod ham, vil gå til grunde i Dommedagen. 

 

Konklusion 

Det er vores pligt at beskytte vores unge. Denne forpligtelse lægger primært på skuldrene af mødrene, fædrene, onklerne, tanterne og religiøse unge. Hold religiøse forsamlinger og arbejd for at fremme og udvikle dem. Hold forsamlinger om Ahlulbayt (as) og den hellige Koran og påtegn altid disse type møder. Lav hæfter og brochurer om Gud, det hinsides, og andre trossætninger, hvilket er meget vigtige, for de retter vores unges tro. Beskyt de unge i en passende vis, og snak med dem med en høflig, venlig og fredelig måde. Lige meget hvor mange gange du mislykkes i at vejlede en ung person, giv aldrig op. Enhver ung, som er vejledt til den rigtige sti, kan vejlede andre til den rigtige sti i fremtiden. Ligeledes en ung mand, som er afveget fra den rigtige sti, kan forårsage at andre unge afviger såvel.

 

Til sidst vil jeg igen understrege det som jeg tidligere har nævnt: 

Det andet er: Vores unge.. Beskyt dem og sikr deres tro. 

Jeg håber, ved nåden af Profeten Mohamad (sa) og Ahlulbayt (as), at alle dine gode dyder accepteres fra dig. Med Guds vilje vil I alle blive succesfulde i at handle efter de to råde. 

 

Må Allahs fred og velsignelser være over Profeten Mohamad og hans ufejlbarlige husstandsfolk. 

En tale af Imam Sadiq Alshirazi 

Profeten Mohamad (sa) Imam Sadiq Alshirazi

2 Koranen: 110 : 2 

3 Al-Kafi: bind 1 side 89 

4 Koranen: 110 : 2 

5 De seks anerkendte bøger er de mest autentiske sunnimuslimske bøger, som indeholder Profetens (sa) beretninger. Enhver beretning i de seks bøger er autentisk, betydende det er ikke blasfemi eller bagvaskelse, ifølge vores Sunni brødre. De seks bøger er Sahih Bukhari, Muslim, Sunnan Termedhi, Nisa´i, Ibn Dawud, og Ibn Maja. 

6 Al-Kafi: bind 7 side 167 

7 Kanzul Ummal: bind 11 side 10 

8 Nogle lande har organisationer som giver livsforsikring som en kontrakt. Dog kræver dette en månedlig betaling for resten af en persons liv som en betingelse for forsikringen. 

9 Vi skal altid skelne mellem islam og muslimer og mellem religion og kultur, for muslimer repræsenterer ikke altid den sande islam, og kultur repræsentere ikke altid religion. 

10 Et sandt islamisk land som implementerer alle islamiske love. Ikke ethvert land kan hævde at være et islamisk land.  

11 Bihar Al-Anwar: bind 18 side 185 hadith 15 

12 Bihar Al-Anwar: bind 36 side 284 

13 Koranen: 9 : 33 

14 Så at folk ikke skulle bruge påskud foran Gud, for at været ham ulydige, efter miraklers indtruffen. 

15 Koranen: 8 : 42 

 16 Ihram er den term, der bruges for at udtrkke handlinen at klæde sig i to styk stof, og dermed indlede valfarten. 

17 Miqat er det sted, hvori man klæde sig ihram for derefter at starte valfarts ritualerne. 

18 Talbiya betyder bogstavelig talt ”indvilligelse”. Efter at have udført ihram, skal man recitere få ord som indvilligelse til Guds invitation til Valfarten. 

19 Koranen: 6 : 164 

20 Mostadrak Al-Wasael: bind 9 side 198