Hvem er ’de 12 tolv khaliffer’ i sunniklider?

Allahs sendebud (sa) sagde: Religionen vil fortsætte med at opstå, indtil Dommedagen vil komme, eller over jer vil være tolv khalifer, alle fra Quraish”. [Sahih Muslim: bind 3 side 1453]
 

Og lignende beretninger er at finde i følgende sunnikilder:
1. Sahih Muslim: bind 3 hadith hadith nr. 1821´
2. Sahih Bukhari: bind 5 side 165 Kitab Alahkam
3. Sunnan Altermethi: Bab Ma Ja’a Fi Alkhulfaa Men Abwab Alfitan
4. Sunnan Abi Dawood: bind 3 side 106 Kitab Almahdi
5. Musnad Altaylasi: hadith nr. 767 og 1279
6. Musnad Ahmad bin Hanbal: bind 5 side 86-90 og side 92-101 og side 106-108
7. Kanzul Umal: bind 13 side 26
8. Heliyat Abi Nu’aim: bind 4 side 333
9. Fath Albari af Ibn Hajar: bind 16 side 338
10. Mustadrak Alsahihain: bind 3 side 617


Og i en anden beretning, sagde Profeten (sa):
”Denne nations sag vil forblive retledet, og have overhånd over dens fjender, til der kommer af dem tolv khalifer, alle fra Quraish, og derefter vil der være ævl og bævl”
Sunnikilder:
1. Munatkhab Alkanz: bind 5 side 321 2. Tarikh ibn Kathir: bind 6 side 249 3. Tarikh Alkhulafaa af Alsiuyti: side 10 4. Kanzul Umal: bind 13 side 26 5. Alsawa’eq Almuhriqa af Ibn Hajar: side 28

Og i en anden beretning, sagde Allahs Sendebud (sa):
”Denne nation vil have tolv ledere, som ikke vil skades af de, der vil svigte dem. Alle er fra Quraish.” Sunnikilder:
1. Kanzul Umal: bind 13 side 27
2. Muntakhab Alkanz: bind 5 side 312

 

Og i en anden beretning, siger Allahs Sendebud (sa):
”Menneskenes sag vil forblive gående, til de er ledet af tolv mænd.” Sunnikilder:
1. Sharh Sahih Muslim af Alnawawi: bind 12 side 202
2. Alsawa’eq Almuhriqa af Ibn Hajar: side 18
3. Tarikh Alkhulafaa af Alsiuyti: side 10


Berettet af Anas bin Malik, at Allahs Sendebud (sa) sagde:
”Denne religion vil forblive oprettet til efter tolv af Quraish, og når de (alle) dør, vil jorden gå under med dens befolkning.” Sunnikilder:
1. Kanzul Umal: bind 13 side 27


Berettet af Ibn Alnajar, at Profeten (sa) sagde:
”Denne nations sag vil forblive åbenbar, til der opstår tolv, alle fra Quraish.” Sunnikilder:
1. Kanzul Umal: bind 13 side 27


Ahmad bin Hanbal beretter på vegne af Masroq, at han sagde:
”Vi sad en nat hos Abdullah (ibn Mas’od), der reciterede Koran for os, og en mand spurgte: O Aba Abderhaman, har I spurgt Allahs Sendebud om hvor mange khalifer, der vil lede denne nation? Abdullah sagde: Ingen har spurgt mig (om dette) siden jeg kom til Irak før dig. Han sagde (derefter): Vi spurgte ham[Profeten] og han sagde: Tolv, så mange som Bani Israels førere”.
[Musnad Ahmad bin Hanbal: bind 1 side 398]


Og lignende beretninger er at finde i følgende sunnikilder:
1. Musnad Ahmad bin Hanbal: bind 1 side 406
2. Talkhis Mustadrak Alhakim af Althahabi: bind 4 side 501
3. Fath Albari af Ibn Hajar: bind 16 side 339
4. Majma’ Alzawa’ed: bind 5 side 190
5. Alsawa’eq Almuhriqa: side 12
6. Tarikh Alkhulafaa af Alsiyuti: side 10
7. Aljame’ Alsaghir af Alsiyuti: bind 1 side 75
8. Kanzul Umal: bind 13 side 27
9. Faith Alqadir af Almanawi: bind 2 side 458
10. Tarikh ibn Kathir: bind 6 side 248


Ibn Mas’od beretter, at Allahs Sendebud (sa) sagde:
”Der vil være efter mig af khalifer, så mange som Moses ledsagere.”
Sunnikilder:

1. Tarikh ibn Kathir: bind 6 side 248
2. Kanzul Umal: bind 13 side 27
3. Shawahed Altanzil af Alhasakani: bind 1 side 455 hadith nr. 626


Dette tyder entydigt på, at Allahs Sendebud udtalte, at lederne efter ham vil være tolv og at de alle vil være fra Quraish. Imam Ali (sa) forklarede det, at de alle skal være fra Quraish ved at sige:


”Imamerne fra Quraish blev avlet i denne slægt af Hashim [Profetens familie], den [ledelsen] sømmer sig ikke for andre end dem og det tilkommer ikke andre ledere (at være det) udover dem.”
[Nahjul Balagha, tale nr. 142]


Og han sagde (as) ligeledes:
”Ja, ved Allah, jorden vil ikke tømmes for en repræsentant af Allah, enten åbenbar og kendt eller skjult og afsides, så Allahs anklager og tegn ikke gøres ugyldige.”
Sunnikilder:'


1. Yanabi’ Almwada af Sulayman Alhanafi: side 523
2. Ihia’ Ulom Aldeen af Alghazali: bind 1 side 54
3. Heliyat Alawliya’: bind 1 side 80

Mange af vores elskede søskende fra andre retsskoler kan ikke få dette til at passe ind med de kaliffer, som de mener havde ret til lederskabet.
Men Allah (swt) har sat navne på hver eneste med historiske kilder