Fatima Al Zahra

Vor Frue Fatima

Den Tredje Ufejlbarlige

Den hellige Profets datter

Vor Frue Fatima (fred være med hende)

Navn: Fatima

Titel: al-Zahraa

Epitet: Umm al-Aimmah (Imamernes moder)

Faderens navn: Mohamad søn af Abdullah

Moderens navn: Khadijah datter Kuwaylid

Fødsel: Hun blev født i Mekka, fredag den 20. Jumadi ’th-thaniyah, i det 5. år efter erklæringen af Sendebudets Profetskab året 615 E.K.

Dødsfald: Hun døde som 18-årig i byen Medina: Den 14. Jamadai-’il-ula året 11 E.H. (året 632 E.K.), og hendes gravsteds beliggenhed er en hemmelighed som kun Ahlulbayt (as) kender.

 

Vor frue Fatima (as) var den eneste datter, som profeten (sa) og Khadija (as) fik. Frue Khadija (as), har fortalt følgende detaljer om Frue Fatimas (as) fødsel:

 

I den tid, hvori jeg skulle føde, sendte jeg efter mine nærmeste quraysh- kvinder, for at de skulle hjælpe mig. Men de nægtede at komme ved at sige, at jeg havde forrådt dem, ved at støtte Mohamad (sa). Jeg var forurolig for en stund, da jeg til min store overraskelse så fire mageløse kvinder, omringet af glorier, tilnærme sig mig. Da de så, at jeg var forfærdet, sagde en af kvinderne til mig: ”O Khadija, jeg er Sara, Isaks moder, og de tre andre er Maria Jesus’ moder, Asia datteren af Muzahim og Miriam Moses’ søster. Vi er alle blevet befalet af Allah, til at bruge vores plejende viden til din rådighed.”

 

Efter at have sagt dette til mig, sad de alle rundt om mig, og ydede mig tjenesten af fødselshjælp, indtil min datter Fatima blev født.

 

Vor frue Fatima (as) fik kun sin moders moderlige velsignelser og kærlighed, indtil hun blev fem år gammel, hvorefter Khadija forlod dette liv og omfavnede det himmelske hjem. Herefter, opdragede den hellige Profet (sa) sin datter Frue Fatima (as).

 

Ægteskab

Da Fatima (as) blev gammel nok, kom der flere og friede til hende og blandt var kendte mænd blandt Profetens (sa) ledsagere, såsom Abu Bakr, Omar og Othman. Alle blev afvist. Den hellige Profet (sa) afventede den guddommelige ordre i denne henseende, til Imam Ali (as) ankomsts, så han kunne frie til Frue Fatima (as). Den Hellige Profet (sa) kom hen til sin datter Fatima, og spurgte:

 

Giver du din samtykke til at blive gift med Ali, som jeg er blevet befalet af Allah?

 

Straks efter bøjede Vor Frue Fatima (as) sit hoved af anstændighed. Umm Salama berettede:

 

Fatimas ansigt blomstrede af glæde, og hendes tavshed var så suggestiv og tydelig, at Profeten stod op og reciterede: ”Allahu Akbar [Allah er den mægtigste], Fatimas tavshed, er hendes accept!

 

Fredag den første Dhi’l-Hijjah året 2 E.H., blev de gift. Alle Profetens ledsagere var samlet i moskeen, mens Imam Ali (as) sad foran den hellige Profet (sa) med helheden af den ceremonielle brudgoms beskedenhed.

 

Først fremsagde Profeten (sa) en særdeles velformuleret prædiken, og derefter bekendtgjorde:

 

Jeg er blevet befalet af Allah til at gifte Fatima med Ali. Og herved fejrer jeg ægteskabet mellem Fatima og Ali, med en medgift på 400 karat (mithqal) sølv

 

Så spurgte han Imam Ali (as): ”Accepterer du det, O’ Ali?” ”Ja, det gør jeg O Allahs Sendebud!”, svarede Imam Ali (as). Så rejste Profeten (sa) sine hænder, for at anråbe således: ”O min Herre. Velsign dem begge, helliggør deres efterkommere, og giv dem nøglen til Din godgørenhed, Din visdoms rigdomme, og Din genialitet; og lad dem være kilden af velsignelser og fred, til min Ummah (nation).

 

Hendes børn: Imam Hassan, Imam Hussein, Zaynab og Umm Kulthum, er velkendte i deres fromhed, godhed og gavmildhed. Deres personlighedens styrke og handlinger, har ændret historiens forløb, og forstærket islam, som ellers ville have gået til bunde for menneskeheden.

 

Hendes etiske egenskaber

Fatima (as) fik sin genialitet og visdom, målbevidsthed og viljestyrke, fromhed, hellighed, gavmildhed, godgørenhed, gudfrygtighed og visdommen af Allah, selvopofrelse, gæstfrihed, tålmodighed og udholdenhed, viden og ædelhedsbestemmelsen arvede hun fra hendes strålende fader, både i ord og handlinger. ”Jeg har tit været vidne til min mor” siger Imam Hussein, ”at hun var optaget i at bede fra tusmørke til daggry.” Hendes gavmildhed og medlidenhed over for de fattige, var sådan, at ingen nødlidende eller tiggere nogensinde vendte tilbage fra hendes dør forsømte!

 

Fadak ejendommen

Gennem hendes levetid, gav den Hellige Profet (sa) Vor Frue Fatima (as) en gave, som var et stort stykke land, som blev kaldt for Fadak. Det var indskrevet i hendes navn, som hendes ejendom.

 

Profetens død berørte hende meget, og hun var meget trist og sorgramt, og græd hele tiden. Hun blev konfronteret, efter hendes faders bortgang, med berøvelsen af hendes ægtemands retmæssige krav om lederskabet, og fratagelsen af hendes arv Fadak. Gennem hendes liv, talte hun ikke med dem som undertrykkede hende og fratog hende sine lovlige forlangende. Hun anmodede, om at hendes undertrykker skulle holdes væk, selv fra at deltage i hendes begravelse. Dem, der ønskede hende ondt, benyttede sig af fysisk vold. En dag blev døren til hendes hus sparket ind, mens hun stod bag det, og hun aborterede det barn hun bar på. Hendes hus blev brændt. Efter at have været forulempet og ramt af dyb sorg, som krydsede alle overbærenhedens og udholdenhedens grænser, gav hun udtryk for denne sorg i en elegi, som hun samlede, for at mindes og begræde den hellige Profet (sa). I et udsnit af elegien, med særlig hensyntagen til sin sørgmodige tilstand, udtrykker hun således: ”O min fader. Efter din død, blev jeg udsat for (så meget)´tortur og tyranni, at hvis det var blevet påført Dagen, var den blevet forvandlet til Nat.

 

Dødsfald

Vore Frue Fatima (as) levede ikke mere end 75 dage efter profetens dødelige afgang. Hun forlod denne verden den 14. Jumadi ’l-ula året 11 E.H. Før hendes død, testamenterede hun det følgende til Imam Ali (as), som hendes ønske:

 

1)      O Ali, Du skal personligt udføre min begravelsesceremoni.

2)      De, som mishagede mig, skal ikke have lov til at deltage i min begravelse.

3)      Mit lig skal bringes til gravpladsen om natten, og mit gravsted skal være en hemmelighed.

 

Imam Ali (as) indvilligende i hendes ønsker og udførte begravelsesceremonien med ledsagelsen, udelukkende af hendes slægtninge og sønner. De bar hende om natten til et hemmeligt sted, hvori hun blev begravet og med sine ønsker fuldført.

 

Fatimas vrede gør Allah vred

Den hellige Profet (sa) sagde:

 

Enhver, som gør Fatima uret (fysisk eller følelsesmæssigt), gør mig uret; og enhver, som gør mig uret, gør Allah uret; og enhver, som gør Allah uret er vantro. O Fatima! Hvis du bliver udsat for vrede, vil det forårsage Allahs vrede; og hvis du er glad, gør det Allah også glad.

 

Den gode og adelige Frue Khadija (as) og Allahs Apostel (sa), overdragede al deres naturlige kærlighed, omsorg og hengivenhed til deres elskede og eneste datter Frue Fatima (as), som til gengæld, var meget kærlig overfor sine forældre. Profetens Husstands Prinsesse (as), var meget intelligent og udviste venlighed. Hendes prædikener, digte og mundheld, var tegn på hendes styrke og adelige sind.

 

Lysets Frue

Hendes dyder gjorde hende fortjent til titlen ”Lysets Frue”. Hun var høj, slank og skænket med megen skønhed, som forårsagede, at hun blev kaldt ”al-Zahraa” (Lysets Frue. Hun blev kaldt al-Zahraa, fordi hendes lys, plejede at belyse Himmelfolket.

 

Efter ankomsten til Medina, blev hun gift med Imam Ali (as), i det første år i Hijrah, og derefter fødte hun hendes to sønner og to døtre. Hendes børn Hassan, Hussein, Zaynab og Umm Kulthum, er kendt for deres fromhed, godhed og gavmildhed. Deres karakteristiske styrke og handlinger, ændrede historiens forløb.

 

Den Hellige Profet (sa) sagde: ”Fatima er en del af mit hjerte”. Hver gang hans datter kom fra sin mands hus, gik han ud for at tage imod hende. Hver morgen, da han var på vej til moskeen, passerede han forbi Fatima (as)’s hus, og sagde: ”As-salamu ’Aleykum ya Ahla Bayti ’nnubuwwah wa ma’dani ’r-risalah” (Fred være med jer, O Profetens Husfolk, og kilden til Sendebudets Budskab.” Fatima er berømt og anerkendt som ”Sayyidatu nisa ’l-’alamin” (Lederen over alle verdens kvinder), dette er fordi, Profeten Mohammad (sa) ikke ville være blevet evig uden hende. Profeten (sa) er det bedste eksempel blandt mænd, men kunne ikke være dette blandt kvinder. For alle de vers, der blev åbenbaret i den hellige Koran for kvinder, er Fatima (as) det bedste eksempel på, da hun handlede efter hvert eneste vers. I hendes livstid, var hun en fuldkommen kvinde, både datter, hustru og moder på samme tid. I løbet af Mohamads (sa) livstid, gav han Fatima en dyr gave, som var et stort stykke land, berømt som Fadak, som var skrevet i hendes navn, og hendes absolutte personlige ejendom.

 

 En kvindelig arving til sin moders rigdom, en prinsesse, som var Profetens eneste datter, som også var en hersker, en kvinde vis ægtemand var sejrmanden blandt arabernes folkefærd, og den næste efter hendes fader i rank og status. Vor Frue Fatima (as) kunne have ledt et luksuriøst liv. Men til trods for hendes rigdom og ejendom, arbejdede hun, klædte sig, spiste og levede meget simpelt. Hun var meget gavmild, og lod ingen nødlidende, der kom til hendes dør, vende tilbage tomhændet.

 

Til tider, gav hun alt hvad hun havde, og blev tilbage uden mad. Som en datter, elskede hun sine forældre meget, at hun vandt deres kærlighed og blev respekteret til sådan en grad, at profeten plejede at rejse sig, når hun tilnærmede sig ham. Som en hustru, var hun meget hengiven. Hun spurgte aldrig Imam Ali (as) for noget som helst gennem hele sit liv. Som en moder, drog hun omsorg for, og opdragede sine vidunderlige børn. De efterlod deres præg på verdenens ansigt, som tiden ikke ville kunne slette. Apostelens død berørte hende meget, og hun var meget trist og sorgramt og lod sig græde hele tiden.

 

Desværre, konfiskerede magten hendes ejendom Fadak, efter Profetens (sa) død, og gav det til staten. Vor Frue Fatima (as) blev presset bag fordøren, (da de angreb Imam Alis (as) hus, og tog ham, for at tvinge ham til at acceptere Abu Bakrs kalifat), at barnet Mohsin, som hun bar i maven, blev skadet. Hendes hus blev herved brændt ned.

 

Tragedien af hendes faders død, og uvenligheden af hans efterfølgere, var for meget, for den gode, venlige, følsomme kvinde, og hun forlod denne verden fem og halvfjerds dage efter sin faders død, islams hellige Profet (sa). Vor Frue Fatima (as) døde som 18-årig.

 

Forrettelser fra Vor Frue Fatima

Fatima (as) har blandt andet sagt:

 

Allah har skabt troen (Iman), for at rense selvet fra polyteisme (shirk), og skabte bønnen (salat), for at beherske selvet fra hovmod, og foreskrev almissen (Zakat), for at rense og dæmme for selvet, og forhøje ens livsophold. Og foreskrev fasten (Sawm), for at forstærke oprigtigheden af gudsfrygten (til Allah); og foreskrev pilgrimsrejsen (Hajj), for at ophøje religionen (deen) og påbød retfærdigheden (adl), for at harmonisere hjerterne; og påbød lydigheden overfor os Ahlul-Bayt, for at indrette den Islamiske Samfund (Millah): og vores ledelse (Imamah) som en tiltro, for at undgå splittelse; og foreskrev hellig krig (jihad), for at beære Islam og fordømme de vantro og hyklerne, og påbyde det gode (amr bel ma’ruf) og forbyde det onde (wa nahy ’an el munkar), generelt for menneskets gavn, og venlighed til forældrene som en skjold imod [Allahs] vrede, og forstærke ens familie, for at forlænge livet, og alkoholens forbud, for at bevogte én fra perversiteter, og Allah har forbudt polyteisme, for den oprigtige gudsfrygt til Hans Guddommelighed, Så:

 

O I som tror, frygt Allah med den rette gudsfrygt, og dø ikke, førend I har underkastet jer [førend I er muslimer].” [Koranen: 3:102]

 

(Dette er et uddrag fra en længere tale af vor Frue Fatima (as), som hun holdte i Profetens moské i Medina, til forsvar for hendes arvelige rettigheder som Abu Bakr og Omar frarøvede hende.)

 

TEST

cdcdcdacdd