Imam Mohamad Albaqir

Imam Mohamad Albaqir

Den Syvende Ufejlbarlige
Lærdommens Udvider
Imam Mohamad Albaqir
(Fred være med ham) 

Navn: Mohamad

Titel: Albaqir

Epitet: Abu Jaffar

Faderens navn: Ali Alsajjad

Moderens navn: Fatima datter af Alhassan, bedre kendt som Umm Abdillah.

Fødsel: Medina, tirsdag d. 1. Rajab, år 57 E.H.

Dødsinfo: Døde som 57-årig i Medina, mandag d. 7. Dhil-Hijjah, år 114 E.H.; forgiftet af Hisham ibn `Abdi'l-Malik; begravet i Jannatul-Baqi i Medina.

 

Fødsel og opvækst

Den hellige Mohamad Albaqir er den femte i Imam-rækken. Hans epitet var Abu Jaffar og havde den populære titel ’’al-Baqir’’. Hans moder var datteren af Imam Hassan (as). På denne måde, var han den eneste Imam, som havde forbindelse til Frue Fatima Alzahraa (as); både fra faderens og moderens sider.

 

Imam Mohamad Albaqir (as) voksede op i Imam Husseins (as) hellige skød i tre år. I 34 år, var han under sin faders bevågenhed, Imam Alsajjad.

 

Den hellige Imam var tilstedeværende i Karbala, da hans bedstefader Imam Hussein (as), blev massakreret sammen med resten af sine følgesvende.

 

Han led også sammen med sin fader og Ahlulbayts (as) kvinder, under den hjerteløse fængsling, som den djævelske Yazeed søn af Muawiyah befalede. Efter Karbalas tragedie, tilbragte Imam Mohamad Albaqir (as) sin tid, med at forkynde islam, til de, der manglede retledning.

 

Ummayyade- undergangen begyndte siden Yazeed søn af Muawiyah havde slagtet Imam Hussein (as). Yazeed, indså, at han havde begået en gruelig ondskab, for konsekvenserne begyndte under hans tid som hersker. Hans søn Muawiyah, nægtede at acceptere Khilafaen, og sagde:

 

”Jeg kan ikke tjene sådan en trone, der er opført på basis af undertrykkelse og tyranni.”

 

Ibn Hajar al-Haytami, som er en kendt sunnilærd, siger:

 

En sunnilærd siger

”Imam Mohamad Albaqir har afsløret hemmelighederne bag al viden og visdom og udfoldet alle spiritualiteten og religiøsitetens vejledninger. Ingen kan benægte hans ophøjede karakter, hans Gud- skænkede viden, hans guddommelig-forærede visdom og hans obligationer og taknemmeligheder over spredningen af denne viden. Han var en hellig, og en talentfuld spirituel leder, og for denne grund, blev han tilkendegivet titlen ’’al-Baqir’’, som betyder ’’Lærdommens Udvider’’. Godhjertet, pletfri i sine egenskaber, hellig ved sjæl og nobel i natur; Imamen tilbragte hele sin tid i underkastelse til Allah (swt) (og forkyndende Profetens (sa) lærdom). Det er ud over menneskets kræfter, at regne ud, hvor dybt et indtryk af viden og vejledning, han skænkede sine trofaste tilhængere. Hans udtalelser, hvad angår hengivenhed og afholdenhed, viden og visdom, religiøs udførelse og underkastelse til Allah (swt); er så stort i omfang, at ingen bog ville være nok, for at dække over dem alle.”

 

Den hellige Imam, magtede at samle læren, som Ahlulbayt (as) belærte, i form af bøger. Hans elever samlede bøger, hvad angår andre grene, så som videnskab og kunst, under hans befalinger og vejledning.

 

I hans dygtighed i personlig renhed og hellige karaktertræk, var Imam Mohamad Albaqir (as) af samme art som Profeten (sa) og hans oldefar Imam Ali (as). Hans formaninger skabte en spirituel sensation blandt muslimer generelt. Han var ikke blot gæstfri overfor sine fjender, men plejede også at retlede dem på sande vej. Han opfordrede folket, til at arbejde hårdt for deres daglige levebrød.

 

Imam Mohamad Albaqir (as) gav indkaldelsen af Majalis (islamiske møder) stor betydning, hvad angår sørgemindet om Imam Husseins (as) martyrdom. Kumayt søn af Zayd Alasadi, én af datidens mest berømte og talentfulde poeter, plejede at recitere sørgedigte om Imam Hussein (as) i de Islamiske møder. Sådanne Islamiske møder, var også opfordret på vegne af Imam Jaffar Alsadiq (as) og Imam Ali Alredha (as); de sjette og ottende Imamer.

 

Død og begravelse

Imam Mohamad Albaqir (as) fortsatte sine prædikener på fredelig vis, indtil år 114 E.H. Den 7. Dhul-Hijjah, da han var 57 år gammel, forgiftede herskeren Hisham søn af Abdil Malik den hellige Imam Mohamad al-Baqir (as).

 

Begravelsesbønnerne blev fremsagt af hans søn. Imam Jaffar Alsadiq (as), den sjette Imam, og hans lig blev lagt til hvile i Jannatul-Baqi i Medina.

 

Forrettelser fra Imam Albaqir (as)

Imam Mohamad Albaqir (as) har bl.a. sagt følgende:

 

Perfektionens højdepunkt er dygtigheden i religionens forståelse, udholdenhed i modgangen og plejen af livets egne affærer, i den rette takt.

 

En lærd, som afleder gavn fra sin viden, er bedre end halvfjerds tusinde fanatiske tilhængere.

 

Én, der er Allah ulydig, har ingen kendskab til Ham.