Ghadir Khum på dansk

Shiitter og Sunni muslimer, Ghadir Khum på dansk

Al pris tilkommer alene Allah, verdenernes Herre. Og må Allahs fred og velsignelser være over Hans bedste skabninger, Mohamad og hans ædle familie.

Da vi i disse tider oplever en mangelfuld forståelse iblandt mange muslimer af en hændelse, Profeten (sa), Ahlulbayt (as) og Profetens tilhængere har vægtet højt, og som har indskrevet sig i den islamiske historie, som en af de vigtigste begivenheder, og som er nævnt i massevis af kilder, både som beretninger, historie, digte mm.

En hændelse som i virkeligheden resulterede i opdelingen af de såkaldte shiitter og sunni muslimer, en hændelse som betragtes af shiitterne som værende den afgørende udnævnelse af de troendes leder, Imam Ali, fred
være med ham, som leder og Imam af den muslimske nation.

Uenigheden i denne hændelse drejer sig omkring forståelsen og fortolkningen af Profetens tale, men desværre er der tendens til iblandt mange, at benægte store dele af hændelsen, hvilket skyldes manglende information og fordrejninger og forsømmelse af hændelsens vigtighed.

Derfor føler jeg mig nødsaget til, foran Allah Den Almægtige, at behandle dette emne efter har set en video med en sunni sheikh Alparslan kuytul, som besvare og analysere emnet om Ghadir Khum.

Formålet med mine 7 videoer er at informere de mange muslimer, som ikke har kendskab til denne vigtige begivenhed. Videoerne vil behandle hændelsen ud fra koranen samt sunni muslimske kilder, og videoerne vil kort uddybe og besvare de spørgsmål som sheiken stiller.

Der er i alt 7 dele. Det er vigtigt, at se videoerne i kronologisk rækkefølge.

Emner og spørgsmål som bliver besvaret i videoerne:

1) Allah udvælger profeter, men er det kun profeter Allah (swt) udvælger? Har profeten Muhammed (fvmh) udnævne nogen efter ham?
2) Hvad efterlod vores elsket profet til os i sin sidste tale? Hvad var det, vi alle muslimer skulle holde fast i?
3) Hvad betyder ordet "Mawla"? Hvad skete der i Khadir Khum? Har profeten Muhammed (fvmh) udnævnt nogen efter ham?
4) Hvad står der i Sunni's egne bøger om Khadir Khum, og hvordan blev den fortolket?  
5) Er der en hadith i Bukhari og muslim hvor der står, at nogen sahaba vil havne i helvedesild?
6) Sunni eller Shia? Hvem er hvad? Hvad er forskellen?
7) Hvem er Ahlulbayt? Hvem er Imam Ali?