Imam Hassan Alaskari

Imam Hassan Alaskari

Den Trettende Ufejlbarlige
Den Rene
Imam Hassan Alaskari
(Fred være med ham)

Navn: Hassan.

Titel: Alnaqi, Alaskari.

Epitet: Abu Mohamad.

Faderens navn: Ali Alhadi.

Moderens navn: Hadithah (eller Susan).

Fødsel: I Medina, fredag d. 8. Rabi al-Thani året 232 E.H.

Dødsinfo: Døde som 28-årig i Samarra, fredag d. 8. Rabi al-Awwal året 260 E.H.; forgiftet af al-Mu'tamid, den Abbasidiske khalif. Begravet i Samarra (Irak).

 

Den hellige Imam Hassan Alaskari (as) tilbragte 22 år af sit liv, under sin faders årvågenhed, hvorefter hans faders, Imam Ali Alhadi (as) martyrdom, fik tilegnet sig den Guddommelige udvælgelse, som Imam.

 

Imam Hassan Alaskari (as), søn af den tiende Imam, blev forgiftet af al-Mu'tamid; dette er baseret på shiakilder. Den ellevte Imam opnåede lederskabet, efter sin noble faders død, gennem Guddommelig Beordring, og gennem forordningen af de tidligere Imamer (as).

 

Et liv i Taqiyah

Gennem sine syv års Imam-tid, gennem utallige restriktioner, som blev bebyrdet ham fra Kalifatet, levede han i skjul og hemmeligholdelse (Taqiyah). Han havde ingen sociale kontakter, selv ikke hos den shiamuslimske befolkning. Kun eliterne blandt shiamuslimerne, måtte se ham; selv ved dette, tilbragte han det meste af livet i fangenskab.

 

Der var ekstrem undertrykkelse i den tid, fordi den shiamuslimske befolkning havde nået et betydningsfuldt antal og havde tilegnet sig en vis magt. Alle vidste, at shiamuslimerne troede på Lederskabet, og identiteten hos Imamerne (as) var også kendt. Derfor, lod khalifferne Imamerne være under konstant overvågning. De brugte alle midler, som var mulige, og gennem hemmelige planlægninger, formåede de at fjerne og udrydde dem. Ligeledes, opdagede Kalifatet, at eliterne blandt shiamuslimerne, havde kendskab til Imam Hassan Alaskari (as), gennem de traditioner, som blev forrettet fra ham og hans forfædre, som pegede på, at hans søn ville være den lovede Mahdi (aj). Imam Almahdis (aj) kommen, var allerede blevet forudsagt, gennem autentiske beretninger fra Profeten (sa); disse forudsigelser findes både hos sunni og shia muslimerne tilsammen. Ved denne grund, holdt Kalifatet et meget vågent øje med Imam Hassan (as), mere end den havde gjort med de tidligere Imamer (as). Datidens khalif, havde afgjort, at han ville sætte en stopper for shiismens Lederskab, gennem alle metoder, og lukke for Lederskabets port for altid.

                                                                                                                         

Som følge heraf, efter at al-Mutamid havde opdaget nyheden omkring Imam Hassan al-Askaris (aj) sygdom, sendte han en læge, nogle få troværdige agenter og en bedømmelseskomité til huset, hvori Imam Hassan Alaskari (as) opholdt sig, for at de skulle være med ham, og for at tilse Imamens forhold, og holde situationen inde i huset under observation.

 

Efter Imam Hassan Alaskari (as) død, undersøgte de huset, og alle hans kvindelige tjenere var blevet tilset af en jordemoder. I to år, havde de hemmelige agenter, som arbejdede under khaliffen, været i søgen efter Imam Hassan Alaskaris (as) efterfølger, indtil de mistede håbet. Imam Hassan Alaskari (as) blev begravet ved siden af sin noble fader i Samarra.

 

Det burde komme i hu, at gennem Imam Hassan Alaskaris (as) livstid, havde han i skjul oplært hundredvis af lærde indenfor religion og beretningsvidenskab, og det er disse lærde, der har videreført disse informationer omkring Imamerne (as).

 

Forrettelser fra Imam Alaskari (as)

Imam Hassan Alaskari (as) har bl.a. sagt:

 

Generøsitet har en grænse, og dens overtrædelse vil frembringe ødselhed; påpasselighed har en grænse, og dens overtrædelse vil frembringe kujonagtighed; sparsommelighed har en grænse, og dens overtrædelse vil frembringe elendighed; modighed har en grænse, og dens overtrædelse vil frembringe dumdristighed.

 

Lad denne moralske lektie være dig tilstrækkelig: afhold dig fra at gøre noget, som du ikke ville bryde dig om, hvis det var en anden, der havde gjort det.