Ziyarat Arbaeen

Ziyarat Arbaeen

Ziyarat Arbaeen

- Imam Jaffar søn af Mohamad Alsadiq (as) rådgav de troende til at recitere den følgende Ziyarat på den fyrrende dag efter Imam Husseins (as) martyrdom:

Fred være over Allahs yndling, Hans kæreste elskede!

Fred være over Allahs elskede ven, Hans fremragende helt!

Fred være over Allahs fortroligt udvalgt,

oprigtigt tilskrevet, nøjagtigt som hans fader!

Fred være over Hussein, som gav sit liv på Allahs sti,

en martyr, som gennemgik usigelige genvordigheder.

Fred være over gidselet, der var omringet af en stram cirkel af bedrøvelse og sorg,

dræbt af en flok vildmænd.

O min Herre, jeg bevidner, at hinsides en skygge af tvivl,

er han Din yndling og den fortroligt udvalgte,

som nyder Din tiltro og velvilje, nøjagtigt som hans fader!

Du så op til ham og udvalgte ham til Din sag, udså og udpegede ham for den gode fremgang.

(Du) udvalgte for ham de bedste rensede forældre,

udpegede ham (som en) værge, leder, og forsvareren af rettighederne,

en sand repræsentant (arving og stamfader) af værgerne, lederne og forsvarerne af rettighederne,

gav ham meget mere fra Profeternes arv,

satte ham forud som afgørende bevisgrund,

sammen med de andre efterkommere (af Den Hellige Profet – De tolv Imamer) til menneskeheden.

Han mødte dødelige farer,

handlede med god grund og retfærdighed,

gjorde brug af alt han ejede for at give den fulde opmærksomhed (og) for at tildele oprigtige råd,

tålte pine,

gjorde sig enhver anstrengelse og lagde sit hjerte, ånd, sjæl og liv til rådighed til Din opgave

for at frigøre menneskene fra uvidenhedens byrde og onde forvirring,

men en satan, bedraget med tomme håb af mening og værdiløse verdslige tjenester,

havde presset tungt på ham,

og solgte sin del af (evig lyksalighed) for den ledeste og laveste handel,

forrådte sin Dommedag for en vulgær tilbagevendelse,

var stolt af uforskammethed,

faldt i brøndens favn af tåbelighed,

dumhed, vanvid, provokerede Dig og Dine Profeter til vrede,

gjorde som de barske uharmoniske, hyklerne,

de tungt bebyrdede bærere af synd,

dømt til Helvedesilden,

tilrådet ham, alligevel, han (Den Hellige Imam),

vedholdende, rigtigt og med god grund overkom dem, til, i Deres lydighed,

gav hans liv efter som hans familie blev sat bagud.

O min Herre, således,

døm dem til Helvedet som en fordømmelse og overbevisning;

og bryd sammen om dem med en pinefuld straf.

Fred være over dig O søn af Allahs budbringer!

Fred være over dig O søn af den første af efterfølgerne (af den hellige Profet)!

Jeg bevidner, at Allah tiltroede dig som Han havde fuld tillid til din fader,

og at du altid søgte og samlede godhed og dyder, l

evede et yderst beundringsværdigt liv og forlod denne verden som martyr,

forladt og mishandlet.

Jeg bevidner, at Allah omgående vil opfylde løftet, Han gav dig,

og tilintetgøre de,

som forlod dig hjælpeløs,

og straffe dem, som dræbte dig.

Jeg bevidner, at du holdt dit løfte til Allah,

og bestræbte dig på Hans vej indtil det, som var sikkert, kom over dig.

Så Allahs forbandelser være over de, som dræbte dig.

Allahs forbandelser være over de, som undertrykte dig.

Allahs forbandelser være over menneskene, som fandt ud det og bifaldt det.

O min Herre, vær mit vidne, at jeg er ven med de, som elsker ham og modsætter mig de, som benægter ham.

Må min fader og moder være ofre for dig, O søn af Allahs Budbringer.

Jeg ved og bevidner,

at du var et lys i de ophøjede lænder og i de rene skød,

aldrig har uvidenhedens smuds rørt dig,

ej heller har ubemærketheden nogensinde dækket dig i dens fold.

Jeg bevidner, at du er religionens fundament,

muslimernes støtter, de troendes fristed.

Jeg bevidner, at du er en sandfærdig, bevidst, intelligent, rigtigt vejledt vejleder (Imam).

Jeg bevidner, at Imamerne i blandt dine efterkommere er symbolerne for bevidst gudfrygtighed og tegnene på sand vejledning,

det sikre håndtag – Islam,

og de afgørende bevisgrunde over menneskeheden.

Jeg erklærer absolut, at jeg har fuld tillid til dig og at jeg ved med sikkerhed, at du vil tilbagevende.

Jeg er fuldkommen bundet til lovene af min religion,

sikker på mine handlinger,

min ånd og hjerte er klar til din tilbagevendelse,

og mine anliggende udført i lyset af jeres ordre,

til Allah giver jer tilladelse, sammen med jer,

med jer, ikke på samme tid med jeres fjender.

Allahs Velsignelser være over jer,

over jeres sjæle,

over jeres kroppe,

når I er synlige,

når I er usynlige,

på jeres opfattede aspekter,

på jeres inderste genialitet.

Vær det sådan, O verdenernes Herres.