Yaqub (as)

Profeten Jakob (as)

Allah siger det følgende om Profeten Abraham (as) I den hellige Koran.

 

”Og Vi skænkede ham Isak og Jacob (som) foræring, og dem alle gjorde Vi retfærdige. Og Vi gjorde dem til ledere, som skulle lede (folket) på vores befaling, og Vi åbenbarede dem at øve gode handlinger og holde bøn og give Zakat. Og de tilbad Os (alene).”[1]

 

Profeten Isak var den yngre søn af Profeten Abraham (as) af sin hustru Sarah. Profeten Isak (as) giftede sig med hans onkels datter Rafqa, og de blev velsignet med tvilling sønnerne Isu og Profeten Jacob (as).

 

Profeten Jacob (as) var højtelsket af sine forældre, og det gjorde, at hans tvillingebror blev jaloux. For at forhindre tvistepunkter mellem brødrene, rådede profeten Isak (as) sin søn, Profeten Jacob (as), til at flytte væk fra deres hjem i Palæstina til Fidaan Aram, hvori hans morbror Labaan boede. I Fidaan Aram skulle han tjene sin onkel. Senere blev han gift med hans onkels datter Laylah.

 

Efter at perioden af sin tjeneste var forbi, forlod han stedet med sin familie og ejendom, og vendte tilbage til Palæstina. I Palæstina sendte han gaver til sin broder, for at vise kærlighed. Hans broder tog imod gaverne, og gav ham en varm velkomst. Med tiden blev misundelsen mellem brødrene glemt.

 

Profeten Jacob (as) bestemte sig for at bygge sit hus i landet Kaanan, og Allah velsignede ham med tolv sønner. Hans tolv sønner blev berømte, kendt som ”Isaks børnebørn”. Hans anden hustru Raheel døde tidligt, og derfor tog han særligt hensyn til hendes sønner Benjamin og specielt til Profeten Yussuf (as), og behandlede dem med kærlighed og hengivenhed.

 

Hans kærlighed til Profeten Yussuf (as), var senere blevet en kilde for jalousi for hans ældre sønner, som besluttede sig for at gøre det af med deres yngre bror. Men Allah (jwa) valgte Profeten (as) til at være Hans sendebud, og beskyttede ham fra hans brødres ondskabsfulde hensigter.

[1] Koranen: 21 : 72-73