Kronologien af Imam Husseins helgengrav i Karbala

Kronologien af Imam Husseins helgengrav i Karbala

 

Efter udvandringen

Efter Kristi fødsel

Begivenhed

61

1/10-680

Imam Hussein (as) blev begravet i denne hellige jord.

65

18/8-684

Mukhtar søn af Abu Obaidah Althaqafi byggede et hegn omkring graven i form af en moské og rejste en kuppel over graven. Der var to entreer til den bygning.

132

12/8-749

Et tag blev bygget over en del af den moské og yderligere to entreer blev tilføjet i al-Saffahs regeringstid.

140

31/3-763

Taget blev ødelagt under al-Mansors regeringstid.

158

         11/11-774

Under al-Mahdis regeringstid blev taget genopbygget.

171

22/6-787

Under al-Rashids regeringstid blev kuppelen og taget ødelagt og blommetræet, der var nær graven blev fældet.

193

25/10-808

Under al-Amins regime blev bygningen genopbygget.

236

15/7-850

al-Mutawakkil ødelage bygningerne og beordrede at jorden skulle pløjes med plove.

247

17/3-861

al-Muntasir byggede et tag over graven og opsatte en jernsøjle nær den, der fungerede som en mærkepæl for de valfartende.

273

8/6-886

Taget blev ødelagt igen.

280

23/3-893

Alid repræsentanten byggede en kuppel i centeret med to tage på hver side og et hegn med to entreer.

307

19/8-977

Adzd ibn Boweih ombyggede kuppelen, de omkringliggende søjlehaller og byggede en skærm af teaktræ omkring graven. Han byggede ligeledes huse overalt omkring helgenskrinet og opsatte en vold omkring byen. På samme tid byggede Imran søn af Shahin en moske tæt på graven.

407

10/6-1016

Bygningern blev beskadiget af ildebrand, og Vizieren, Al-Hasanaf Fadi genopbyggede dem.

620

4/2-1223

Nasir le-din-Illah rekonstruerede skærmen om graven.

757

18/9-1365

Sultan Owais søn af Hasan Jalairi omformede kuppelen og opsatte igen et hegn omkring graven.

780

24/2-1384

Ahmad søn af Owais opførte to minareter belagt med guld og udvidede gårdspladsen.

920

26/2-1514

Da Shah Ismail Safawi besøgte helligdommen, byggede han en sacrophagus med indlagt arbejde over graven.

1032

5/11-1622

Shah Abbas Safavi konstruerede skærmen med messing og bronze og dekorerede kuppelen med Kashi teglfliser.

1048

15 /5-1638

Da Sultan Murad IV besøgte helligdommen, renvaskede han kuppelen.

1155

8/3-1742

Nadir Shah besøgte helligdommen og dekorerede bygningen og bød helligdommens skattekammer værdifulde gaver.

1211

7/7-1796

Shah Muhammad Qachar dækkede helligdommens kuppel med guld.

1216

14/5-1801

Wahabierne angreb Karbala, ødelagde skærmene og søjlegangen og plyndrede helligdommen.

1232

21/11-1817

Fateh Ali Shah Qachar udbedrede skærmene og beklædede dem med sølv. Han beklædede ligeledes centeret af hovedsøjlegangen med guld, og reparerede skaderne, der var forårsaget af wahabi røverne.

1283

16/5-1866

Nasiruddin Shah Qachar udvidede helligdommens gårdsplads.

1358

21/2-1939

Dr. Syedna Taher Saifud-din, den 51. Dai-el-Mutlaq af Dawoodi Bohra fællesskabet bød på et sæt skærme af ren guld som blev sat op i helligdommen.

1360

29/1-1941

Dr. Syedna Taher Saifud-din, den 51. Dai-el-Mutlaq af Dawoodi Bohra fællesskabet ombyggede den vestlige minaret.

1367

20/12-1948

Syed Abdul Rasul Khalsi, Karbalas administrator, erhvervede husene i gårdspladsens omegn, efter prisen, som var fastsat af regeringen, for at bygge en vej omkring det hellige mausoleum og for at udvide selve gårdspladsen.