Sandhedens blod karbala

Sandhedens blod

Det er selvfølgelig nøjagtigt relevant. Man siger, at ”Hver dag er Ashura og hvert land er Karbala”. Dette er den enestående relevans for selve livet. Det var en rædselsfuld tid for islam – en tid, hvor tyrannens pile blev trængt dybt ind i kroppen af den Sidste Profets afkom, Mohamad (må Allahs fred og velsignelser være over ham og hans familie); hvor vandet blev benægtet for det yngste spædbarn Ali Alasghar; hvor de Troens forsvarer, Abbas (as), fik begge sine arme skåret af for at hente vand til de tørstige kvinder og børn.

 

Det blev forlangt, at Hussein (as) skulle underkaste sig en diktator, der selv var en diktators søn og barnebarnet af en, hvis hjerte var fyldt med begærlighed og jalousi, og som forbarmede de, der ville støtte, hvad enten blindt eller medvidende, sin fjendskab mod den hellige Profets familie (as).

 

Muslimernes styre var blevet tyrannisk og hvilede sig i de folks hænder, der var islamfjendtlige, og der ville foranledige en sladderagtig og ondskabsfuld propaganda kampagne mod den hellige Profets familie (as) og deres tilhængere - en ond sladder, som ville fortsætte i mange århundreder.

 

Ihukommelsen af Hussein er en meddelelse til de folk, som ville ødelægge islam, samt de mennesker, der stadig, blindt eller velvidende, følger de folks sti, som ønskede at ødelægge den oprindelige islam, der blev praktiseret af den hellige Profet (as), hans nærmeste familie og deres trofaste (as). I dag lever Husseins (as) ånd i enhver oplyst sjæl, hvis motto er: ”Lev som Ali, dø som Hussein”, da Alis (sa) liv var Profetens (sa) spejlbillede, og han var den nærmeste til den hellige Profet, og Husseins (as) død er det enestående eksempel for tilbedelse og ofring.

 

I denne måned, Muharam, bliver de sande troende opsuget i Husseins (as) åndelighed. I denne rene måned vil tårerne strømme frem i pine efter hukommelsen af Hussein. Der er kun en Hussein. Den evige Hussein. Den universelle Hussein. Hussein, forløseren af menneskeheden, og det ultimative eksempel for ofring og for sandheden, af hvilket menneskeheden er meget afhængig. Ya Hussein!