5 islamiske tips til dine eksamener

5 islamiske tips til hvordan du overlever din eksamensperiode

1. “Sandelig, med hårdhed vil der være lettelse” ( Koranen 94:6)

Mental forberedelse er det første skridt mod succes i eksamener. Fortæl dig selv, at de næste to måneder ikke vil være nydelige. Hvis du forbereder dig selv på dette og er klar til det, vil det hele være mere overskueligt.

2. “Ens anliggende er afhængige af deres egen tid” - Imam Ali (عليه السلام)

Brug din tid fornuftigt og vær disciplineret i dette. I alle love og regler vi har i Islam, alt fra de fem daglige bønner til fasten i ramadanen, er en af de ting vi lære disciplin. Bruger du tiden fornuftigt vil du også have den rette mængde af tid til at skulle hvile, hvilket vil være med til at give hjernen et friskt pust til at skulle klare de mange studier.

3. “Skriv, for du vil ikke lære indtil du skriver” - Imam Jafar as-Sadiq (عليه السلام)

Vi har utrolig mange beretninger fra Ahlul Bayt (عليهم السلام) angående vigtigheden i at skrive og det link der eksistere mellem hukommelsen og pennen. Betyder det så at jeg skal skrive alt jeg har lært ned? Nej, selvfølgelig ikke, skriv de vigtigste punkter ned og de finere detaljer vil derefter være overskuelige når det som skal huskes er blevet organiseret.

4. “Min Herrer, forøg min viden.” (Koranen 20:114)

Der findes mange bønner vedrørende studier, udenadslære og viden. Tager vi et kig i Koranen ser vi at når Profeten (صلى الله عليه و آله) ønsker at få forøget siden viden, beder han Allah om at forøge den, med andre ord, viden er fra Allah. Da Musa (عليه السلام) skulle konfrontere Faraoen, som var en af de største prøvelser ifølge alle de abrahamitiske tekster, reciterede Musa (عليه السلام) blot en simpel, men utrolig sigende bøn: “Min Herrer, udvid mit bryst og let min opgave” (20:25). Hvis Musa (عليه السلام) reciterede så simpel en bøn, for så stor en opgave, bør vi gøre det samme.

5. “Hav tillid til Allah, men bind først din kamel” - Profeten Muhammad (صلى الله عليه و آله)

I Islam bør alle gode gerninger starte med en ren intention og med tankesættet om, at enhver god handling afhænger af Allahs nåde. Du er nødsaget til at have troen på, at Allah vil hjælpe dig igennem denne svære periode, men dette betyder ikke at du skal læne dig tilbage og fortælle dig selv, at Allah tager sig af det. En kombination af en god intention, tillid til Allah og hårdt arbejde er vejen til sejr.

Må Allah swt. skænke jer det, som er bedst for jer og det som i fortjener.

Kilde: TheMuslimVibe