Hvad er formålet med skabelsen?

Iblandt de vers vi har omkring formålet med skabelsen er:

“و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون”

“Og Jeg har ikke skabt Jinn og mennesket udover, at de udelukkende skal tilbede mig” (Koranen 51:56)

-Hvilken form for tilbedelse?

Den tro Islam præsentere, er troen på en realitet og sandhed uden lige, en person der oprigtigt opnår den viden om Allah, som er tilgængelig for mennesket, vil han/hun anse alt andet som værende ikke-eksisterende, tomt og meningsløst uden Ejeren af disse taget i betragtning. Visdom betyder, at man opfatter ting som de er, deres realitet. Hvis tilbedelsen udført af et menneske kun udelukkende er for at undgå helvede og sikre sig en plads i efterlivet, har vi ikke hævet menneskets perfektion til et højere stadie end dyrenes. Da vi ser på mennesket som en skabelse der i øjeblikket afholder sig fra bestemte handlinger og udføre bestemte handlinger med henblik på at kunne udleve sine dyriske sider i efterlivet og vi koger derfor menneskets perfektion og endelige mål ned til kun at handle om dette.

En andet syn på tilbedelse er, at vi af taknemmelig, kærlighed og druknet i forelskelse tilbeder Skaberen. Vi forelsker os i den absolutte sandhed og realitet. Dette syn begrænser ikke menneskets perfektion til kun at handle om det dyriske, ej heller gør vi Allah swt til et middel for at skulle opnå det som vi har et begær for, da vi ikke længere tager os selv og vores begær i betragtning, men vi ser på os selv som en eksistens der hvert eneste øjeblik er afhængig af Hans swt. nåde og barmhjertighed. Han swt. bliver derfor vores endelige mål og det som vi alle stræber efter at opnå.

یا ولی المومنین ویا غایه آمال العارفین و یا حبیب قلوب الصادقین

“Oh de troendes Værge og formålet med de informeredes håb og Oh den elskede af de sandfærdige hjerter” (Uddrag fra Dua al-Kumayl Ibn Ziad)

Det er her tilbedelse får sin rette betydning da man tilbeder den absolutte realitet og sandhed, det er her tilbedelse opnår sit højeste stadie. Kan tilbedelse udført for at kunne fortsætte sit dyriske liv overhovedet sammenlignes med tilbedelse udført fordi Han swt. er værd at blive tilbedt, uden at tage egne lyster og begær i betragtning?

Så formålet med livet er tilbedelse, men der er stadier. Første stadie er for ikke at ende i tilintetgørelse, hvilket i sig selv er meget mere perfekt end at skulle tilbede sit eget jeg og gøre sine lyster og begær til idoler.

Øverste stadie er tilbedelse af en absolut sandhed og realitet, ikke af andre årsager end sandheden og realiteten af Ham swt.. Målet og idealet er sidstnævnte, men de øvrige stadier er en barmhjertighed for ikke at lade de, som ikke når til sidste stadie at ende i tilintetgørelse.

Skrevet af Sheikh Mohammad Khani