Hvad er Taqiyyah, og findes det i Koranen?

Ordet Taqqiyyah i sig selv indebærer den handling at skjule sandheden om sin tro af frygt i særlige pressede tilstande. Konceptet er et begreb udeledet fra Koranen, i det Allah (swt) siger i den hellige Koran;

“Den som bliver vantro efter at have været troende, ud over den som har været under pres og hjertet var stadfæstet og troende, men dem som åbnede sit bryst for vantroskab, Guds vrede over dem og over dem er en kæmpe straf” [1]

Ud fra overstående vers har lærde udeledet, at Taqqiyyah tilladt i bestemte tilfælde for at undgå en skade.

Taqqiyah opdeles i 5 former:

1. Obligatorisk: I en situation hvor det vil være obligatorisk for dig at forhindre en skade i at ske. Fx. at skulle vidne imod sine muslimske søskende i en retssag ført af undertrykkere såsom Israel. I dette tilfælde ville det være tilladt at skjule sandheden med henblik på at redde andre muslimer fra, at blive undertrykt.

2. Anbefalet: I en situation hvor man ikke står over for en fare i øjeblikket, men ved at afholde sig fra at skjule sandheden vil man selv eller andre muslimer på længere sigt blive ramt af en skade. Eksempelvist hvis man skulle tilkendegive man er muslim i et islamfjendtligt område, der på længere sigt vil ende med forfølgelse.

3. Ligegyldig: I en situation hvor skaden kommer, om man udfører taqqiyyah eller ej.

4. Ikke-anbefalet; I en situation, hvor det vil være bedre at afholde sig fra taqqiyyah og acceptere konsekvensen, som medfølger. Såsom at tale imod undertrykkelse med betingelsen om ens tale vil have en effekt og ikke bare, at man bliver slået ihjel og glemt. 

5. Forbudt: I en situation, hvor taqqiyyah vil resultere i, at respekteret blod vil blive spildt og forsømt; dette kan eksempelvist være i tilfælde af, at man skjuler sandheden om noget, som vil medføre, at muslimer et andet sted vil blive slået ihjel. Imam Sadiq (fvmh) sagde: “Taqqiyah er til for at beskytte muslimernes blod, så hvor end taqqiyah resulterer i, at en troendes blod bliver spildt, vil det ikke være tilladt.”

Fakhr al-deen Razi, den kendte Sunnimuslimske fortolker og teolog siger følgende om overnævnte vers:

"Taqqiyah er tilladt for at redde liv og undgå skade, men også for at redde ens ejendele? Det kan man godt konkludere, fordi Profeten (fvmh) har sagt at en muslims ejendele er ligeså ærværdigt som muslimens blod"

[1] Surah al-Nahl vers 106.

-Tafsir al-Kabir bind 3, side 195, Imam Fakhr al-deen Razi.