Ziyarat Warith

Ziyarat Warith

I Allahs, Den Nådiges, Den Barmhjertiges Navn.

O Allah, send Dine fred og velsignelser over Mohamad og Mohamads Husstandsfolk.

Fred være med dig, O arving af Adam, den oprigtigt knyttede ven af Allah!

Fred være med dig, O arving af Noah, Allahs Profet!

Fred være med dig, O arving af Abraham, den elskede!

Fred være med dig, O arving af Moses, som Allah talte til!

Fred være med dig, O arving af Jesus, Allahs ånd!

Fred være med dig, O arving af Mohamad, den kæreste elskede af Allah!

Fred være med dig, O arving af De Troendes Leder, Allahs Ven!

 

Fred være med dig, O søn af Mohamad, den Udvalgte!

Fred være med dig, O søn af Ali, den Godtagede!

Fred være med dig, O søn af Fatima Alzahraa!

Fred være med dig, O søn af Khadijah al-Kubra!

Fred være med dig, O du, hvis blod Allah vil hævne, og hvis faders blod Allah vil hævne.

Jeg bevidner, at du sandelig opretholdt bønnerne, betalte Zakat, påbød det gode og forbød det onde, og at du adlød Allah og Hans Sendebud indtil det uundgåelig kom til dig.

Må Allahs forbandelse være over de, der dræbte dig, og må Allahs forbandelse være over de, der forfulgte og undertrykte dig, og må Allahs forbandelse være over de, der hørte om alt dette, men hvilede tilfredse.

O min herre! O Aba Abdellah!

Jeg bevidner, at du var et lys i de majestætiske lænder og rene livmodere. 

Uvidenhedens urenheder kunne ikke tilsmudse dig, og ej heller kunne den (nogensinde) beklæde dig med dens beskidte og snavsede tøj.

Jeg bevidner, at du er religionens grundpille og de troendes støtte.

Jeg bevidner, at du er en Imam, der er from, gudfrygtig, accepteret (af Allah), retlederen (for menneskene) og den retledte (af Allah).

Og jeg bevidner, at Imamerne fra dit afkom er gudfrygtighedens ord, retledningens tegn, islams sikreste holdepunkt og det afgørende bevis over/for menneskeheden. 

Jeg beder Allah, Hans engle, Hans Profeter og Hans Sendebud om at være (mine) vidner over, at jeg tror på jer og er overbevist om jeres tilbagevenden ved min tros guddommelige love og mine sidste bedrifter.

Og mit hjerte er i fred med jeres hjerter, og min adfærd følger eksemplerne af jeres adfærd.

Må Allahs fred og velsignelser være over jer, jeres sjæle, jeres legemer og jeres skikkelser, når I er til syne, og når I ikke er til syne, og over jeres ydre og over jeres indre.