Hvad betyder Islam?

UNDERKASTELSE TIL ALLAH (SWT)

Som I sikkert ved  hører Imân (troen) til hjertets gerninger, og er en hemmelighed, som kun Allah kender til. Derfor kan vi kun skelne den troende fra den ikke troende på gerninger og tale.

Islam betyder ”at overgive sig, og at man underkaster sig noget”, og i dette tilfælde, betyder det at man skal underkaste sig Allah og Hans regler samt pligter.

Det at overgive sig og underkaste sig noget er et frit valg, dermed bestemmer den enkelte selv om vedkommende vil underkaste sig til Islam, dog er konsekvenserne der selvfølgelig i begge tilfælde.

Hvorledes er man troende?

Den troende underkaster sig sin Skaber fuldstændigt. Den troende adlyder Skaberens ordre, selv om visdommen bag ikke er kendt for vedkommende. På samme vis undgår den troende Skaberens forbud, selvom hemmeligheden bag ikke er til at se.

Denne underkastelse har sine to sider:

1) Den praktiske del

Denne omfatter tale og handling og lemmeliggørelsen ens tro.

Nej ved din Skaber, de vil ikke være troende, førend de lader Dig dømme iblandt dem i alt hvad de strides om[1]

Dette er den praktiske del af underkastelsen.

Og så finder de ingen uvilje i deres selv mod det, Du afgør, men underkaster sig fuldstændigt.” [2]

2) Den spirituelle del

Det psykiske eller spirituelle side er, at der ikke nok at søge Allahs Lov, hvis ikke hjerterne er rolige ved det korrekte i denne dom, og når til en fuldstændigt grad af accept.

De sande troendes svar, når de kaldes til Allâh og Hans sendebud for at han kan dømme imellem dem, er at sige: Vi har hørt og vi adlyder! Og disse er de, der består.” [3]

Nogle mennesker vil altid vide, hvad visdommen er i de ordre og forbud, som Allâh har ned sendt, som om de kun vil adlyde, hvis visdommen er synlig for dem!

Allâhs Lov er fyldt med visdom, ingen tvivl om dette. Mange ting er synlige, men vi kan ikke se visdommen og meningen bag den – skal vi da så bryde med Allâhs ord, fordi vi ikke kan indse visdommen i det? Forstil dig, at dit barn ikke vil adlyde din ordre, før det kan se visdommen bag det. Et Barnets opfattelsesevne er ikke altid bred nok til at kunne forstå, og dermed, kan et ord som er større end et barns opfattelse - være problematisk. Og nogle gange er situationen upassende og uegnet til forklaringer, selvom du i sandheden godt kunne besvare dit barns spøgen og undren.

Allahs ret over os kan ikke sammenlignes med en faders/moders ret over sin søn/datter. Allahs ret er større og mere omfattende, i alle henseender – medgang som modgang, i sager, som går ind i vore interesser og omvendt.

Vi skal ikke bebyrde os selv for meget med at fin gøre lovtekster for at finde en mulig fortolkning, der passer bedre til vores lyster, eller andres. Nogle gange lovpriser vi liberalismen, og vi siger, at det passer sammen med Islam, men når forholdene forandrer sig, så siger vi, at socialismen er i harmoni med Islam. Således vipper nogle hele tiden mellem to paradoksalle synspunkter, for at tilfredsstille den herskende magt. Eller de som betragter traditioner mere vigtigt og undskylder det for Allâh, for at udføre denne handling, selvom der er forbud mod det. Disse er sandelig på afveje.

Nej, at dømme ifølge Allâhs Lov, og at praktisere Hans ordre, med accept fra hjertet og ro i sindet, er hvad de troende gør, for de er overbeviste om det korrekte i denne underkastelse.

Så lad os sammen underkaste os Allah subhana wa ta'ale.

[1] Koranen: (4:65)

[2] Koranen (4:65)

[3] Koranen (24:51)