Tawali og tabari

Spørgsmål:
En del af islams grene er at man tager afstand fra Allahs (swt), Profetens (as) og Ahlulbayts fjender og holder af Allahs (swt), Profetens (as) og Ahlulbayts (as) venner, men mit spørgsmål er hvordan defineres fjender og venner? Og hvordan forholder det sig i forhold til ikke-muslimer?


Svar:
En ven af Allah (swt) er en, som tror på Ham, og stræber efter at opnå den mentale piedestal ved at opfylde Hans befalinger og påbud, og aholde sig fra det, Han har forbudt. En, der er loyal overfor Allah (swt), og elsker for Allah og hader for Ham (swt). Ligeledes skal vedkommende tro på Profeten, og følge Profetens befalinger, hvad indebærer, at man elsker, og følger hans husstandsfolk (Ahlulbayt).

En fjende af Allah (swt) er en, som benægter Ham, og tror på andre end Ham (swt) samt en der afholder sig fra hans påbud og befalinger. En fjende er en, som benægter en islamisk vigtighed, og nager fjendskab eller bekæmper hans Profeter, Imamer og retfærdige tjener og troende muslimer.

I forhold til ikke muslimer gælder det, at man tager afstand fra deres tro, handlinger og værdier, som ikke er forenelige med troen på Allah (swt) og islam. Det er en islamisk pligt at bekæmpe ikke muslimers kætteri med tungen, pennen, hjertet og sværdet i tilfælde af de bekriger os, og vi skal forsøge at retlede dem til Allahs vej. 
Ovenstående er dog ikke ensbetydende med, at vi ikke skal omgås med dem og være venlige mod dem og tage del i velgørende og samfundsrelevante anliggende så længe dette ikke gøres af hensyn til deres kætteri (kufr). Det skal derimod være af menneskelige og humane årsager. 

Allah (swt) siger:

”Gud forbyder jer ikke at være venlige og handle retfærdigt mod dem, der ikke bekæmper jer i religionen, og som ikke har fordrevet jer fra jeres boliger. Gud elsker dem, der handler retfærdigt.” [Koranen: 60:8]