Tålmodighed

Tålmodighed

Tålmodighed er et stort emne og derfor findes der mange vers og ahadith om emnet, her vil vi starte med to koranvers og derefter reflektere over dem i henhold til emnet om noble karaktertræk.

"Ihukom Mig! Så vil Jeg ihukomme jer." (meningsmæssig oversættelse af koranverset 2:152)

Når vi søger hjælp, i søgen og anstrengelse efter noble karaktertræk, såvel som i alle andre anliggender, så bør vi søge det hos Allāh ('aza wa jal), igennem bøn, ihukommelse af Allāh ('aza wa jal) og tålmodighed. Når vi søger Allāhs ('aza wa jal) assistance, når vi ihukommer Allāh ('aza wa jal) bør vi gøre det med tålmodighed, hvilket vil blive uddybet senere i teksten.


"I, der tror! Vær tålmodige! Vær standhaftige" (meningsmæssig oversættelse af koranverset 3:200)

I verset bliver vi påbudt at være tålmodige, være stedfaste og være opmærksomme over for jeres pligt over for Allāh ('aza wa jal) for derigennem at opnå succes. Det er vigtigt at tålmodighed kommer til udtryk både i vores indre og i vores ydre, i vores indre såsom accept af vilkår og visdom i måden hvorpå vi reflekter over situationer, og i vores ydre såsom tålmodighed i vores adfærd og behandling af andre. Når prøvelser rammer os er det vigtigt, vi er tålmodige i vores indre, der kommer til udtryk igennem forståelse, ro og tillid til Allāh ('aza wa jal).

Ligeledes er det vigtigt vi er tålmodige i vores ydre, som kommer til udtryk igennem den måde vi taler til andre, behandler andre, sågar den måde vi taler om Allāh ('aza wa jal), tænker om Allāh ('aza wa jal), eller den måde vi behandler ejendele og alle Allāhs ('aza wa jal) skabninger.

Lad os med denne indledning definere tålmodighed. Det er ikke at holde ud eller at give slip uden at handle, ej heller at forholde sig i ro og vente indtil ting er løst, af andre eller af sig selv. Tålmodighed er at prøve at forbedre forholdene for en selv, et samfund sågar verden, og bevare visdom og godhed trods udfordringer man møder. Tålmodighed er at holde ved og ikke at give op. Tålmodighed er en form for forsvar imod problemer, og en måde at opretholde ens mål og vilje. Alle som har et helligt mål vil have tålmodighed som egenskab.

Særligt for studerende der studerer religiøse studier, er tålmodighed vigtigt. Men det kommer til udtryk i alle mål og handlinger, i alt hvad vi ønsker succes, bør vi have tålmodighed. Hvis man haster i sine studier eller mister tålmodigheden, mistet modet og ikke har målet for øjet uanset udfordringer, så har man ikke tålmodighed, og vil ikke opnå succes.

Tålmodighed har tre typer:

1. Tålmodighed i handlinger af lydighed og underkastelse af Allāhs ('aza wa jal) påbud.

Vi bør have og behøver tålmodighed til at udføre de påbud Allāh ('aza wa jal) har bestemt for os, igennem Hans visdom og bedste vilje for os. For eksempel fasten eller bønnen, daglige recitation af bønner eller natbønnen. Vi bør have tålmodighed i vores faste trods lange tider og varme, for det er en del af fastens rettigheder. Ligeledes bør vi have tålmodighed i udførelsen af alle andre tilbedelseshandlinger såsom bøn. Førend man har opnået sødmen ved bøn så kan det være svært at have tålmodighed med tilbedelseshandlinger.

Det kan være svært igennem sygdom, træthed, stress mm. Allāh ('aza wa jal) ønsker ikke at bebyrde os og har ikke gjort religionen svær for os, men manglende tålmodighed i tilbedelseshandlinger er noget andet. Man bør undersøge sit indre og være sandfærdighed over for sig selv, for at skelne  imellem besvær og utålmodighed i tilbedelseshandlinger.

Her er det værd at nævne, at tilbedelseshandlinger også er relationen til vores ægtefælle, børn, forælde, familie medlemmer, naboer mm.

2. Tålmodighed vedrørende synder.

Her kræves der, at vi er tålmodige og derved modstrider synder. Det er alle former for synder såsom bagtale, løgn, hovmodighed, ophøje sig selv, bande, tale grimt til andre, lade andre vanære en eller vanære andre mm.

Alle former for synder, dem som vi gør imod Allāh ('aza wa jal), dem vi gør imod andre og dem vi gør imod os selv. Da tålmodighed er at gøre den rigtige ting på det rigtige tidspunkt, så bør vi have tålmodighed med vores handlinger. Trods der kan være undtagelser vedrørende offentliggørelse af andres krænkelser af en, så bør man have tålmodighed i benævnelsen af dette. Ligeledes hvis vi retfærdiggør for os selv, at vi bør advare om en person grundet almen sikkerhed, så bør vi have tålmodighed i denne handling. Tålmodighed værende at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt. På nogle tidspunkter kan det være det rigtige at gøre og på andre tidspunkter, grundet egne interesser, kan det være syndigt.

Dette gælder alle andre handlinger, og trods begær og iver efter at begå en synd bør vi afholde os fra den via tålmodighed. Det kan ligeledes være at tale grimt til en anden, at udvise utålmodighed på en grim måde, at spise haram madvarer, at begå hor eller utroskab, det kan være at knuse et andet menneskes hjerte eller behandle dyr uretfærdigt. Dette er ikke en let sag, da det netop er tidspunkter med utålmodighed, at vi nemmest falder i synder.

3. Tålmodighed i modgang.

Igennem vores liv vil vi møde meget modgang, det kan være sygdom, fattigdom, tab af venner eller familie medlemmer, dødsfald, hjertesorg, dårlig behandling af andre, usikkerhed i ens omgivelser, arbejdsløshed, private problemer, familie problemer mm.

Det kan være hårdt at bevare tålmodighed i modgang men trods besvær er det yderst vigtigt. Utålmodighed i modgang kan medfører synder og endnu svære modgang. Tålmodighed i dette eksempel betyder at finde styrke og handle i hensigt til situationen. Vi kan være tynget af sorg, smerte, vrede, svigt mm. men en troende forbliver tålmodig, via håb til Allāh ('aza wa jal) og at gøre det rigtige på det rigtige tidpunkt. Vores handlinger i modgang definerer os, og lad os ikke blive defineret af slette og dårlige karaktertræk.

Lad ikke modgang gøre os svage og lade dårlige karaktertræk og vaner gro sig fast i vores indre som faste og urokkelige rødder. Allāh ('aza wa jal) er med de tålmodige!

Tålmodighed er til vores bedste men derudover via Allāhs ('aza wa jal) nåde har Han også lovet os at de tålmodige vil få belønninger uden målestok. De tålmodige har forrang over martyrer, for matyrerne døde men de tålmodige har måske ønsket at dø hver eneste dag, men de forblev tålmodige. De tålmodige har måske følt at de har dødet lidt hver dag men de forblev tålmodige. De tålmodiges rang hos Allāh ('aza wa jal) er umålelig og over alle andres forrang.

Tålmodighed og implementering af dette er ikke let, da i vores hverdag konstant er i kontakt med mennesker, som har en ret over os, konstant er i kontakt med udfordringer og uforligelige problemstillinger. Tålmodighed er en egenskab lig tjenerskab, der er en tilstand mere end en egenskab. At en person er tålmodighed fortæller mere om personens overordnede tilstand og måde at behandle alle slags situationer på.

Vi ved ikke om vi i sandhed er tålmodige førend vi prøves på alle måder, og på de ting som betyder mest for os. Selv hvis man finder i sig selv, at man ikke er tålmodig, så sæt små daglige mål og afprøv metoder for at opnå tålmodighed skridt for skridt. Må Allāh ('aza wa jal) give os succes og ophøje os til Hans nærhed.