Sulayman (as)

Profeten Salomon (as)

Profeten Salomon (as) var den yngste søn af Profeten David (as), og det var ham, der arvede sin far. Allah skænkede ham den største kongerige som ingen anden konge nogensinde har regeret. Han havde magt over vinden, og kunne bruge den til at dirigere sin trone igennem luften. Både mennesker og jinner tjente ham trofast, og han kunne beordre fuglene til at gennemføre hans befalinger ved at tale til dem med deres eget sprog. Som resultat af disse specielle velsignelser, var Profeten Salomons (as) kongerige meget mægtig og han havde mange lande under sin magt.

 

Når Profeten Salomons hær marcherede på en mission, var det et respektindgydende syn.

 

Den Hellige Koran beskriver sådan en episode, som følgende:

”Og Salomons hærskarer af jinner og mennesker og fugle blev forsamlet for ham, og de (stod opstillede) i afdelinger. Man da de kom til myrernes dal, sagde en myre: O myrer, gå ind i jeres boliger, så at Salomon og hans hærskarer ikke skal træde jer ned, uden at de lægger mærke til det.”[1]

Profeten Salomon (as) hørte myrernes overhoveds advarsel, og bad den om at komme frem. Han sagde til den:

”Troede du, at én af Allahs Profeter nogensinde kunne finde på gøre et af Hans kreaturer fortræd?”

Myren svarede:

”Nej, det gjorde jeg ikke, med det bekymrede mig, at mine myrefæller ville undervurdere Allahs gaver til dem og ikke være taknemmelige, når de ser din storslåede hær. Det er af denne grund jeg bad dem krybe i skjul.”

En dag bemærkede Profeten Salomon at hans sendebudsfugl, hærfuglen, ikke var til at se. Den Hellige Koran siger:

”Og Han inspicerede fuglene og sagde: Hvordan kan det være, at jeg ikke ser

hærfuglen? Eller er han blandt de fraværende? Jeg vil visselig straffe ham med en streng straf eller slagte ham, hvis han ikke kommer med en klar fuldmagt (som forklaring på sit fravær).”[2]

 

Allah (jwa) fortsætter:

”Og han ventede ikke længe (med at komme), og han sagde da: Jeg har erfaret, hvad du ikke ved, og jeg er kommet til dig fra Saba med en sikker underretning. Jeg har visselig fundet, at en kvinde hersker over dem, og det er blevet givet hende alle ting, og hun har en mægtig trone. Jeg har fundet, at hun og hendes folk kaster sig ned (i bøn) for solen i stedet for Allah, og Satan har forskønnet deres gerninger for dem, så at han har vendt dem fra den (rette) vej, således at de ikke er retledede.”[3]

Profeten Salomon (as) sendte et brev til Belqees, dronningen af Saba, hvori han sagde:

”Det er visselig fra Salomon, og det lyder: I Allahs den nådiges den barmhjertiges navn. Gør ikke oprør mod mig, men kom til mig, idet I underkaster jer.”[4]

 

Da Belqees modtog brevet, spurgte hun sine rådsherrer om deres meninger om sagen.

De svarede, at de havde mægtige hære og at de var ikke bange for at gå i krig, men den sidste afgørelse var hendes.

 

Bilqees ville afgøre sagen fredeligt, så hun sendte sine sendebud til Profeten Salomon (as) med kostbare gaver, og ventede hans reaktion. Da Sabas repræsentanter ankom til Profeten Salomons’ (as) kongerige, var de forbløffede over at se hans bygningers og palads’ pragt.

 

Profeten Salomon (as) bød dem velkommen og spurgte efter svaret på hans brev. Da de forærede ham gaverne, lagde han dem irriteret til side og fortalte dem:

 

”Hvad er de her rigdomme? Det Allah har givet mig, er bedre end det, Han har givet jer. Ja, sandelig, I fryder jer selv med jeres gaver. Vend tilbage til jeres land og informer jeres dronning om at jeg vil sende sådan en hær til Saba, som ingen vil kunne modstå.”

 

Da Belqees modtog denne meddelelse og meldingen om Profeten Salomons (as) styrke, besluttede hun sig for at underkaste sig selv for ham og acceptere hans invitation til at slutte sig til islam. Da profeten Salomon (as) fik at vide at hun var på vej til hans kongerige, vendte han sig til sit folk, og sagde:

 

”Hvem iblandt jer kan bringe mig Sabas dronnings trone, før hun selv kommer her?”

En Jinn sagde:

“Jeg vil bringe den, før du rejser dig fra dit sted.”

Men Asif søn af Barqiah som Profeten Salomon (as) havde lært Allahs Hellige navn, sagde ifølge den Hellige Koran:

”En, som havde noget kundskab fra Bogen, sagde: Jeg vil bringe dig den, førend dit blik vender tilbage til dig. – Og da han så den stå hos sig, sagde han: Dette er en nåde fra min Herre, for at Han kan prøve mig, om jeg er taknemmelig eller utaknemmelig.”[5]

 

I forberedelse af Bilqees’ ankomst, havde Profeten Salomon (as) beordret til at bygge et slot af glas. Under glasgulvene var der en dam af vand med forskellige arter af fisk svømmende i den. Da Bilqees ankom, førte han hende til paladset.

 

Den Hellige Koran siger:

”Man sagde (derpå) til hende: Træd ind i paladset. Men da hun så det, mente hun, at det var et udstrakt vand og blottede sine ben. (Salomon) sagde: Det er visselig et slot, belagt med glas(fliser). Hun sagde: Min Herre, jeg har handlet uret mod mig selv, men nu underkaster jeg mig sammen med Salomon til Allah, verdenernes Herre.”[6]

 

Bilqees blev narret af vandets udseende, og hun spændte hendes kjole for til knæene, for at beskytte den fra at blive våd. Først da, realiserede hun sin misforståelse og forstod den snedige pointe som Profeten Salomon (as) havde forberedt hende. Han viste hende, at tingene ikke altid er, som de ser ud til, og selv hvis solen som hun tilbad, var den mægtigste kraft hun kunne se, er der en anden mere mægtig kraft bag den!

 

Den intelligente kvinde forstod budskabet og vendte sig til Allah i anger og tro. Profeten Salomon (as) sendte hende tilbage til Saba og tillod hende at herske i hans navn. Profeten Salomom (as) herskede over sit folk med retfærdighed i lang tid. Hans styrke omfattede det meste af den kendte verden. Denne enestående velsignelse var et svar på hans bønner, som er blevet udtrykt i Koranen:

 

”Han sagde: Min Herre, beskyt mig og skænk mig et rige, som ikke vil tilkomme nogen anden efter mig, thi du er visselig den Gavmilde.”[7]

[1] Koranen: 27 : 17-1

[2] Koranen: 27 : 20-21

[3] Koranen: 27 : 22-24

[4] Koranen: 27 : 30-31

[5] Koranen: 27 : 40

[6] Koranen: 27 : 44

[7] Koranen: 38 : 35