Opnå Taqwa uden at anerkende Ahlulbayt (as)?

Spørgsmål:
Kan en muslim opnå Taqwa (gudsfrygt) uden at sætte sin lid til Ahlulbayt (as) eller i det hele taget uden at anerkende dem som hovedkilden til islam?


Svar:
Taqwa stammer fra ordet ”taqa” hvis betydning er ”afholde”, hvilket vil sige, at hvis en person har taqwa betyder det, at denne person har evnen til at afholde sig fra alle de ting, som sjælen og lysterne ellers gerne vil have, som samtidigt anses for værende haram. Kort sagt er det evnen til styringen og kontrol af ens lyster for at opnå et bedre ego.
 
Mht. dit spørgsmål, så er Ahlulbayt (as) den anden kilde efter Koranen, hvorved vi som muslimer blev beordret af Profeten (as) til at holde fast. De er derfor utvivlsomt en afgørende faktor for os muslimer til at vide, hvad og hvordan man så skal afholde sig og styre sine lyster, da Ahlulbayt (as) – som nævnt – opfylder den forklarende rolle efter Profeten (sa) medens at Koranen fylder den lovmæssige. 
 
Ahlulbayt (as) er derfor den sikreste vej til at opnå forklaringer på alle de spørgsmål, som kan vedrøre det daglige, hvoraf lysternes kontrol altså fylder et vigtigt felt.
 
Udover det, så har vi adskillige sande beretninger, der peger hen imod vigtigheden af erkendelsen af deres wilaya (lederskab) og at denne erkendelse er ét kriterium for at opnå Profetens (sa) og Ahlulbayts (as) forbøn på Dommedagen. 
 
Vi vil også gøre opmærksom på, at der tillige er massevis af beretninger, der understreger, at foruden erkendelsen af Ahlulbayts lederskab, vil personen ikke belønnes for de gøremål, han udførte, snarere vil de gå til grunde. Forklaringen på dette er, at lederskabet og imamah er, ifølge vores overbevisning, en guddommelig ordre, der skal sørge for en successive efterfølgning af Profetens (sa) Profetvirke. Dette er et guddommeligt determineret system til menneskeligheden, og den pågældende vil derfor gå imod det guddommelige system, hvis man ikke holder sig til Ahlulbayt (as) som Allah (swt) altså har beordret til.