Profeten Idris (as)

Allah (jwa) siger i Koranen:

”Og ihukom I Bogen Idris, thi han var sanddru (og) Profet. Og vi oprejste ham til en ophøjet stilling.”[1]

 

Profeten Idris [Enok] (as) var Profeten Sheeths (as) tipoldebarn, og han blev født 100 år efter at Profeten Adam (as) døde. Han var Allahs tredje Profet på jorden.

 

Profeten Idris (as) plejede at kalde folket til at tilbede Allah og at afholde sig fra at begå synder. Han var en begavet mand og lærte menneskene mange nye færdigheder. Han var den første mand til at indlede skrivekunsten, og lærte folket hvordan man måler en

vægt med balance. Han lærte dem ligeledes om planeternes bevægelser. Han var den første, der lavede jagtvåben, og våben til selvforsvar. Han lærte også menneskene at sy tøj.

 

I Profeten Idris’ (as) tid regerede der en grusom konge, som havde fuld magt over menneskenes liv og ejendom. En dag gik kongen ud af hans hovedstad på udflugt. På vejen så han en meget smuk have som han fik meget kærlighed for. Han kaldte på ejeren og bad ham at aflevere haven til sig. Ejeren, som var en meget gudfrygtig mand,

fortalte ham, at haven forsørgede familien, og at han ikke kunne aflevere den. Kongen tilbød at købe haven, men ejeren afviste stadig. Så vendte kongen tilbage til sit palads i vrede.

 

Kongens kone var en ondskabsfuld kvinde. Da hun hørte hvad der havde hændt, rådede hun kongen til at hente nogle af hans vantro venner som vidner i retssalen. Hun bad dem sværge på, at ejeren af haven ikke længere var én, der troede på Allah, og desuden var han ved at intrigere mod kongen. Da de her løgnere gav vidneforklaringer i retssalen, blev ejeren hentet og beskyldt for disse forbrydelser. Selv om han sværgede, at han var uskyldig, hørte kongen ikke på ham og dræbte ham. Derefter tog han den

dødes have til sig selv.

 

Mordet begået af den grådige konge misfornøjede Allah (jwa), og Han beordrede Profeten Idris (as) til at tage over til kongen og fortælle ham, at ikke nok med at han har dræbt en uskyldig mand, har han også stjålet hans stykke land og efterladt hans familie

fattige. Profeten Idris (as) var også beordret til at fortælle kongen, at Allah vil straffe ham ved at tage al hans ejendom fra ham, og ødelægge hans hovedstad, og at Han vil lade hans onde kones kød blive ædt af hundene.

 

Da profeten Idris (as) bragte denne besked til paladset, blev kongen rasende og fortalte ham:

 

”Det er bedst, at du går før jeg dræber dig med mine egne hænder!”

Profeten Idris (as) forlod stedet, men dronningen besluttede sig for at sende nogle mænd efter ham for at dræbe ham.

 

Profeten Idris (as) vidste så, at hans liv var i fare, og forlod derfor byen og skjulte sig. Han lod sig beskytte i en hule i et nærliggende bjerg, og en engel sørgede for han mad og drikke.

 

Han bad til Allah (jwa), sigende:

”O min Herre, send ikke Dine velsignelser over denne by.”

 

Profeten Idris’ (as) bøn blev hørt, og Allah straffede kongen og hans uretfærdige folk.

Han mistede sin trone og døde en skammelig død. Hans hovedstad blev tilintetgjort, og hans kvindes kød blev ædt af vilde hunde. Kongeriget kom i en anden grusom konges hænder.

 

Tyve år forløb efter Profeten Idris’ (as) forsvinden. I løbet af denne tid faldt der ikke en eneste dråbe regn, og folket led forfærdeligt. De indså at deres genvordigheder skyldtes Profeten Idris’ (as) forbandelser, så de anråbte Allah om at tilgive dem.

Allah hørte deres bønner, og sendte Profeten Idris (as) tilbage til byen. Menneskene samlede sig omkring ham, lovede at de ville adlyde ham og tilbede Allah alene.  Derefter anråbte de om regn, og der var ikke tørke længere.

 

Profeten Idris (as) vejled hans folk i mange år. Han var en Profet, som var elsket og respekteret af alle sit folk. Til sidst opløftede Allah (jwa) ham (as) til himmelen, hvori han stadig er i live i dag.

 

[1] Koranen: 19 : 56-57