Hvorfor forekommer katastrofer?

Med alle de katastrofer, som finder sted rundt omkring verdenen, hvor mange går bort, lever i ruiner, og bliver forældreløse, stiller mange spørgsmål såsom: Hvorfor lader Allah swt. os lide så meget?


Hvorfor er der smerte, naturkatastrofer, sygdomme og så mange andre hårdheder i verdenen? Hvordan kan der være så meget ondskab i vores verden, hvis Gud er almægtig og god? Spørgsmålet kaldes Teodicé-problemet og er et meget omdiskuteret problem inden for mange religioner.
Tilstedeværelsen af vanskelighederne har endda ført nogen til at tvivle på Allahs eksistens.


At stille spørgsmål ved eksistensen af de mange lidelser for at forstå deres årsag er en ting, men at bruge det som et dække for ens ignorance over for Gud og som en undskyldning for at overse vores egne fejl er ikke en godkendt undskyldning. Dog bliver disse spørgsmål stillet, og Islam besvarer dem.

-    Relativ bedømmelse og begrænset forståelse.

Som en general regel reagerer mennesket ved at bedømme og udvælge særegenheder af en situation med henblik på at tage forholdet imellem os og det, der sker, i betragtning. Eksempelvist vil vi ikke være bekymrede for regnens effekt på hele miljøet, hvis det regner; Vi er kun bekymrede for vores område. Hvis regnen har en positiv effekt i relation til os, vil vi sige at det er en guddommelig velsignelse, og hvis den har en negativ effekt i relation til os, vil vi kalde det en katastrofe, selv hvis hele miljøet omkring os modtager dens positive effekt.


Ved en normal bedømmelse ville vi betragte et slangebid som et problem og en ond ting – uden at være klar over det faktum at dens bid og gift kun er et middel til at forsvare sig selv med. Vi er uopmærksomme omkring det faktum, at fra den samme gift bliver der fremstillet livsgivende antidoter, som er med til at redde flere tusinde liv verden over.

Derfor bør vi ikke kigge på vores begrænsede forståelse og bedømme ud fra situationens relation til os, men vi burde tage alle dimensioner i betragtning og basere vores bedømmelse ud fra dens mange sider. At sætte en finger på et lille stykke af et kæmpe billede og bedømme ud fra dette er ulogisk og langt fra menneskets intellekt. Islamisk ideologi står ikke inde for skabelsen af ren ondskab, men hvis en ting er god fra flere aspekter men dårlig fra et aspekt, og de gode aspekter udvejer de dårlige, er der ingen indvending.

-    Menneskets fremskridt med hjælp fra vanskeligheder.

Svære og ubehagelige begivenheder styrker vores vilje og forøger vores styrke. Som stål bliver stærkere i en hvis varme, bliver vi stærkere i varmen af ubehagelige events.


Krig er eksempelvist en dårlig ting, men sommetider blomstrer en nations potentiale i lange og svære krige, splid bliver til sammenhold, og man gør godt for alle de år ens nation har fejlet. Mange sociologer og historikere siger, at al modernisering som har fundet sted i en bestemt del af verden igennem historien, har været efter et land er blevet angrebet af en større fremmedmagt som vækkede og mobiliserede dens skjulte kræfter.


Sandeligt reagerer ikke et eneste individ og ikke et eneste samfund på samme måde, som før de gennemgik vanskeligheder. Nogen bliver overtaget af fortvivlelse, svaghed og dårligt overblik. Og som et resultat støder de på negative konsekvenser. Men dem med favorable egenskaber handler og imødekommer disse motiverende events og retter hurtigt op på deres svaghed. De fleste, som hurtigt bedømmer, vil kun se vanskeligheden og ser ikke den positive og konstruktive effekt. Den hellige Koran siger:

Det sker ofte at du ikke kan lide noget (og dømmer det til at være ubehageligt), men Allah har placeret i det en stor del godhed” (4:19)

-    Katastrofale begivenheder kan hjælpe os med at vende tilbage til Allah swt.
Som et resultat af at være ulydig over for Allah swt, skal mennesket imødekomme vanskeligheder i livet så vedkommende kan blive opmærksom på de onde konsekvenser af ens handlinger og vende tilbage til Allah swt. Det er her vi finder ud af, at en stor portion af lidelserne og ubehagelighederne i virkeligheden er en velsignelse fra Allah swt.

Den hellige Koran siger:
Korruption har fundet sted på land og hav som følge af det, som menneskeheden har gjort, så de kan smage resultatet af nogle af deres handlinger, og så de må vende tilbage til Allah.” (30:41)

-    Ubehagelige events fungerer som advarsler.

Vi har alle set folk, som er omgivet af goder, blive fanget af arrogance og egoisme, og når til et stadie, hvor de glemmer det vigtige ansvar vi som mennesker har. Vi har ligeledes set, hvordan lethed og komfort i livet bringer en form for forsømmelighed og uagtsomhed tager så over. Hvis denne tilstand fortsætter, leder det til en persons ødelæggelse. Det er uden tvivl en del af livets hårdheder at komme af med arrogancen og forsømmelse.


Professionelle bilister med erfaring kritiserer veje, som er klare, jævne og uden bump, sving, drejninger og bakker. De beskriver sådan nogle veje for farlige, fordi kørsel på disse veje gør en søvnig, og det er her faren starter. Netop derfor, at der er bump og advarsler placeret på sådan nogle veje for at formindske chancerne for at komme i fare.


Livets vej er principielt på samme måde. Hvis livet ikke tager nogle drejninger og bump, og hvis hårdheder ikke fandt sted sommetider, ville resultatet være forsømmelse, uopmærksomhed overfor ens Skaber og ansvaret, som vi mennesker bærer, ville ophøre. Den hellige Koran siger:

Vi har placeret dem i svære, smertefulde, og bekymrende omstændigheder så de kan vende tilbage til Allah” (6:42)

-    Selvskabte lidelser

Vi bringer mange lidelser over os selv. Når man analysere årsagen og de forskellige faktorer til ubehagelige events, ser man, at vi ofte begår den fejl, at vi forveksler den undertrykkelse og uretfærdighed, som bliver udført af undertrykkende mennesker med Guds retfærdighed. Vi antager også, at det kaos og den uorden, som mennesker har skabt som naturskabt.
For eksempel spørger mange: Hvorfor gør jordskælv ingen skade på visse lande og placerer et stort antal mennesker under ruiner i andre?
Hvilken form for retfærdighed er det?


Hvis katastrofer er bestemt til at ske i vores liv, jamen hvorfor er de så ikke fordelt lige?


Hvorfor skal den skarpe ende af katastrofer altid gå ud over de svage?
Lignende kommentarer er forsømmelse af det faktum, at ingen af disse spørgsmål er linket til Guds retfærdighed. Disse spørgsmål er allesammen et resultat af menneskets uretfærdighed, udnyttelse og mishandling af hinanden.


Hvis visse lande ikke var frataget og ikke led af fattigdom og ikke havde et mangel på en rigtig infrastruktur pga. den uretfærdighed og udnyttelse af andre lande, hvorfor skulle naturkatastrofer tage så mange ofre fra dem og lidt fra andre?


Når deres hjem ikke er bygget med andet en en håndfuld mudder, sten og træ og til tider, placeret oven på hinanden med søm, som vi så i Haiti, kræver det ikke mere en en hård vind til at blæse deres hjem omkuld. Hvilken relation har det til Guds værk?


Man burde herimod kritisere den ubalance og ringe fordeling af verdens ressourcer samfundsmæssigt. Man burde rejse sig og gøre en ende på denne sociale uretfærdighed. Man burde kæmpe imod fattigdom, udnyttelse og give de svage deres rettigheder så lignende hændelser ikke finder sted.

Den hellige Quran siger:

Allah udføre ikke den mindste form for undertrykkelse over for menneskeheden, men det er mennesket der bringer uretfærdighed til dem selv” (10:44)

Dette var bare nogle af grundene til katastrofer og lidelser eksisterer i denne verden. Der er sandelig mange flere årsager til dem. Dog er de aldrig uden nogen grund eller visdom.

Kilde: Ayatullah Shaheed Murtadha Mutahhari ra.