Hvorfor islam gennem Ahlulbayt (as) og ikke sahaba?

Spørgsmål:
Hvorfor tager I shia, islam gennem Ahlulbayt og ikke gennem sunnah? Var Profetens (sa) udtalelser ikke nok for jer? Hvorfor har I flere hadith af Imamerne i jeres bøger, end af Profeten (sa)?
 
Svar:
Dette vil vi svare på gennem alene to citater fra en stor sunnilærd og enc stor shialærd; 
 
Citatet fra sunnilærden er fra de to forbudte moskeers overhoved, Imam Alharamain, Abu Alma'ali Aljuaini - Det er utroligt vigtigt, at du forstår hvad manden siger: 
 
"Det, som lærde er kommet frem til er, at de, der benægter Qiyas (brugen af logik i sharia) betragtes ikke af ummahs lærde, og ej heller af de, der bærer på sharia'en, da de betvivler det som er stadfæstet i overflod, da størstedelen af sharia er et resultat af Ijtihad, og de hellige tekster er ikke nok for 1 % af den, så disse bliver normale mennesker (og ikke lædre.)" 
 
Denne tale af Aljuaini, er citeret af Shamsuldeen Althahabi to steder i hans bøger:
1. Tarikh Alislam: bind 20 side 94
2. Siyar A'lam Alnubalaa: bind 13 side 105
Denne tale er endvidere også citeret af Alsafadi i "Alwafi fi Alwafayat" bind 13 side 297.. 
 
Ordet: 
 
عشر معشارها 
 
betyder en tiende del af en tiende del = 1 % 
 
Dvs. her har vi en enorm stor sunnilærd, der bevidner, at det kun er 1 % af den sunnimuslimske sharia, der stammer fra hellige tekster (Koran + Sunnah), og at 99 % af den kommer fra Ijtihad (lærdes brugen af logik og deres egne meninger).. 
 
Men hvem er denne Juaini som Shamsuldeen Althahabi er så ivrig med at citere.. 
 
Se hvad Althahabi selv skriver i Siyar Alam Alnubalaa bind 18 side 469: 
 
"(Han er) den store Imam, shafeyernes overhoved, imam Alharamain, Abu Alma'ali, Abdul Malik søn af imam Abi Mohamad Abdullah søn af Yussuf søn af Abdullah søn af Yussuf søn af Mohamad søn af Haywaih Aljuaini, fra Nisaboor, religionens lys, forfatteren .... [derefter siger Althahabi] ... Abu Sa'd Alsamaani sagde: Abu Alma'ali var imamernes imam, overhovedet. Der var enighed om hans imamah i øst og i vest. Øjnene har ikke set som ham." 
 
I kan læse hele hans biografi i Siyar A'lam Alnubalaa, nr. 240, den er meget lang.. 
 
Så det er ikke bare hvilken som helst sunnilærd, men én der virkeligt har sin status og sin respekt.. 
 
Lad os nu gå til en store shialærd, og denne er Sayid Alkhoei (qds).. Jeg vil ikke nævne hans biografi, da han er kendt og anerkendt af alle shiamuslimerne. 
 
Den store lærd siger: 
 
"Og der er ingen tvivl om, at hjernen ingen mulighed har for at finde frem til de shariamæssige kendelser (af sig selv), da den ikke omfatter de eksistentielle vinkler, der kræves for at sætte de shariamæssige kendelser. Jo, det kan lade sig gøre i få tilfælde, såsom at kunne sammenligne med en (allerede fundet) shariamæssig kendelse og en anden, såsom dens opfattelse af et forbud mod en tilbedelse: Såsom fasten i disse to dage ... [Og derefter siger han] ... Og konklusionen er, at udledelsen af den shariamæssige kendelse for det meste, ikke sker fra anden end beretningerne fra Ahlulbayt (sa) (som kilde)." 
 
Alt dette + mere kan I finde i hans bog "Mu'jam Rejal Alhadith" bind 1 side 20.. 
 
Konklusionen: 
 
Det, at sunnimuslimerne har valgt, at tage deres religion alene gennem Koranen og Profetens (sa) sunnah, har gjort, at de har fået et kolossalt stort tomrum i deres sharia, således at det kun er 1 % der stammer fra de hellige tekster og hele 99 % stammer fra brugen af Qiyas og logik... 
 
Derimod, så har Ahlulbayt (as) sørget for, at shiamuslimerne har 99 % af deres sharia fra hellige tekster, og kun 1 % fra brugen af logik.. 
 
Mit svar til spørgsmålene: 
 
Nej, Profetens (sa) sunnah og den beærede Koran er langt fra nok.. Uden Ahlulbayt (as), vil kun 1 % af jeres religion være taget ud af hellige tekster og resten baseret på fejlbarlige menneskers logiske slutninger..