Udfordringer i Islam

Hvad kan vi lære af vores problemer?

De problemer, du står overfor , vil enten besejre dig eller udvikle dig – afhængigt af, hvordan du reagerer på dem. Desværre er de fleste mennesker ikke i stand til at se, hvordan Allah ønsker at bruge problemer til det gode i dit liv. Du reagerer tåbeligt og harmes over dine problemer i stedet for at holde pause til at overveje, hvilke fordele de kan bringe. Her er fem måder, hvormed Allah ønsker at bruge de problemer i dit liv:


1. Allah bruger problemer til at lede dig.
Sommetider må Allah tænde en ild under dig at få dig i bevægelse! Problemer peger os ofte i en ny retning og motiverer os til at ændre os. Allah forsøger måske at få din opmærksomhed? Nogle gange kræver det en smertefuld situation at få os til at ændre vores måder.


2. Allah bruger problemer til at inspicere dig.
Folk er som teposer; hvis du ønsker at vide, hvad der er inden i dem, så bare slip dem løs i varmt vand! Har Allah testet din tro med et problem. Hvad gør problemerne så for at afsløre alt om
dig? Når man har mange former for problemer, skal man være fuld af glæde, fordi man ved, at disse problemer tester ens tro, og dette vil give en tålmodighed .


3. Allah bruger problemer til at rette dig.
Nogle lektier lærer vi kun gennem smerte og svigt. Dine forældre har sandsynligvis fortalt dig som barn, at det er farligt at røre ved en varm ovn. Men du har sikkert først lært det ved at blive brændt.
Nogle gange kan vi kun lære værdien af noget – sundhed, penge, et forhold –  ved at miste det.


4. Allah bruger problemer til at beskytte dig.
Et problem kan være en velsignelse i forklædning, hvis det forhindrer dig i at blive skadet af noget mere alvorligt.
Se på dette eksempel: En mand blev fyret for at nægte at gøre noget uetisk, som hans chef havde bedt ham om at gøre. Hans arbejdsløshed var et problem, men det reddede ham fra at blive dømt og sendt i fængsel et år senere, da ledelsens handlinger blev opdaget til sidst.


5. Allah bruger problemer til at perfektionere dig.
Problemer, når du reagerede korrekt på dem, er karakteropbyggende. Allah er langt mere interesseret i din karakter end din komfortabelhed. Dit forhold til Allah og din karakter er de eneste to ting, du skal til at tage med dig ind i evigheden. Vi kan glæde os, når vi løber ind i problemer, da de hjælper os med at lære at være tålmodige. Og tålmodighed udvikler styrke og karakter i os og hjælper os med at sætte vores lid til Allah mere hver gang vi bruger det, indtil vores tro er stærk og stabil.

Her er pointen:
Allah er på arbejde i dit liv - også når du ikke kan genkende det eller forstå det. Men det er meget lettere og rentabelt, når du samarbejder med Ham.