Har Gud skabt ondskab?

Har Gud skabt det onde?

Det virker umiddelbart til, at hvis Gud har skabt alle ting, så må han også have skabt det onde. Men ondskab er ikke en ”ting”, på samme måde som en sten eller elektricitet. Du kan ikke have et marmeladeglas med ondskab i.

Ondskab har ikke nogen eksistensberettigelse i sig selv; den er i virkeligheden udtryk for fraværet af det gode. Huller er f.eks. virkelige, men de eksisterer kun i noget andet. Vi kalder fraværet af jord for et hul (i jorden), men det kan ikke adskilles fra jorden.  
 
Så da Gud skabte, så er det sandt at alt Han skabte var godt. En af de gode ting, Gud skabte, var skabninger der havde frihed til at vælge det gode til.

For at der kunne være mulighed for at vælge frit, var Gud nødt til at skabe en kontrast til det gode, som man kunne vælge. Så Gud gav altså disse frie mennesker muligheden for enten at vælge det gode eller vrage det gode (ondskab). Når et dårligt forhold opstår imellem to gode parter, så kalder vi det for ondskab, men det bliver ikke til en ”ting” som krævede at Gud skabte det.
 
Måske vil det hjælpe med et andet billede. Hvis en person bliver spurgt, om ”kulde” eksisterer, så vil svaret højst sandsynligt være ”ja”. Dette er, ikke desto mindre, forkert. Kulde er i virkeligheden fraværet af varme.  

På samme måde eksisterer mørke ikke; mørke er i virkeligheden fraværet af lys. Ondskab er fraværet af det gode, eller endnu bedre, ondskab er fraværet af Gud. Gud behøvede ikke at skabe ondskab, men kun tillade, at det gode kunne være fraværende.
 
Gud skabte ikke ondskab, men han tillader ondskab. Hvis Gud ikke havde tilladt, at muligheden for at vælge det onde var til stede, så ville både menneskeheden tjene Ham af forpligtigelse, og ikke af fri vilje.  

Han ønskede sig ikke ”robotter”, der ganske enkelt tjente Ham på basis af, hvad de var ”programmeret” til. Gud tillod at det onde kunne eksistere, for at vi i sandhed kunne handle ud fra vores egen fri vilje, og vælge om vi enten ville, eller ikke ville, tjene Ham.
 
Nogle gange tror vi, at vi ved hvorfor Gud gør noget, for senere at opdage, at hans formål med handlingen var helt anderledes end vores forventning. Gud ser på alle ting fra et helligt, evigt perspektiv.  

Disse spørgsmål kan vi ikke besvare fyldestgørende på denne side af evigheden. Men hvad vi med sikkerhed ved, er, at alt Gud gør, er helligt og perfekt, og i sidste ende vil det herliggøre Ham.

Gud tillod at det onde var en mulighed, for at give os et faktisk valg, om vi ønsker at tilbede Ham. Gud skabte ikke det onde, men han tillod det. Hvis han ikke havde tilladt det onde, ville vi tilbede ham af bar tvang, og ikke vores eget, frie valg.