Gudsretfærdighed

Al-Adl, som oversat til dansk, betyder Retfærdighed, er iblandt de mest fundamentale termer brugt af abrahamitiske religioner. Gud har via sine profeter ønsket, at dette skulle være fundamentet for universet. Det næstvigtigste formål, som Gud har haft efter at have gjort sine skabelser bekendt med Ham samt skabt en tilnærmelse, har været at skabe retfærdighed i samfundet.

Retfærdighed opdeles i to hovedelementer:

1.    Al-Adl Al-Takwini (Strukturel retfærdighed)

Gud tildeler enhver skabelse ud fra dens egne egenskaber og begrænsninger deres velsignelser og evner. Med andre ord; Gud gør sine skabelser og tilbedere i stand til at opnå perfektion ud fra de begrænsninger, de er blevet skabt med.

2.    Al-Adl Al-Tashrií

Gud, udelader på den ene side ikke skabelserne fra at danne regler og pligter for dem til at opnå perfektion, og på den anden side fastsætter Han ikke regler og pligter for dem, som ikke besidder evner og kunnen og dermed gør dem forpligtende. Samt vil Gud på grundlag af skabelsernes handlinger tildele dem belønning/straf.

Gud siger i den hellige Koran:

Retfærdighed er iblandt de ting, som menneskeheden igennem hele dens historie har krævet og ønsket skulle være fundamentet for samfundet. Retfærdighed er på ligefod også et af de termer, som Koranen har kategoriseret som værende et af de formål, Profeterne blev nedsendt for at etablere på jorden. Årsagen til, at Guds retfærdighed er blevet regnet for at være iblandt troens rødder (Usool al-Deen), skyldes dens vigtighed, samt fordi Guds retfærdighed kan regnes for at være årsagen til de øvrige af troens rødder: Profetskab, Lederskab samt Dommedagen.

Hvorfor er Gud ikke uretfærdig?

Der findes rationelle såvel som tekstuelle argumenter for Guds retfærdighed, og iblandt dem er følgende vers fra Koranen:

Dette er for det, som jeres hænder har sendt i forvejen. Sandelig, Allah gør ingen uret mod sine tjenere.” (3:182)

Allah bevidner, at der ingen anden gud end Ham – det amme gør englene og de, som er forankrede i viden, i retfærdighed...”(3:18)

Sandelig, Allah gør ikke et atoms vægt uret. Hvis det er en god gerning, magedobler Han den, og Han giver i Sin nåde en meget stor belønning.” (4:40)

Sandelig, Allah befaler jer at levere betroede ejendele tilbage til deres ejer, og når I dømmer mellem mennesker, at I dømmer retfærdigt...” (4:58)