Frelse ved kærlighed til Ahlulbayt (as) alene?

Spørgsmål:
En person som nærer kærlighed til Ahlulbayt, men som samtidigt er en åbenlys synder, vil han blive reddet på Dommedagen, blot pga. kærligheden til dem, fred være med dem?


Svar:
Desværre er der en udbredt misforståelse iblandt mange, som tror, at kærligheden til Ahlulbayt (as), alene vil være deres redning på Dommedagen. Vi ved ikke, hvor denne holdning er adopteret fra, men vi kan garantere dig for, ud fra de mange vers i den hellige Koran, samt de mange sande beretninger fra Ahlulbayt (as), om at dette er en fejlagtig holdning, og disse personer skal søge tilgivelse fra Allah (swt) den Almægtige.
 
Jeg vil i denne forbindelse indsætte en sand beretning, hvori Imam Albaqir (as) besvarer denne misforståelse under en samtale med Jabir søn af Abdallah al-Ansari (ra).
 
Imam Albaqir (as) sagde:
 
"O Jabir! Er det nok, at en person påstår, at han er shia og elsker den Hellige Profet Mohamad (fred være med ham) og hans familie (Ahlulbayt)? Ved Allah, vores shia er kun de, der er gudfrygtige og adlyder Allah (swt).  
 
O Jabir! Vores shia er kendetegnet ved disse:
De er sande, troværdige og loyale.
De ihukommer altid Allah (swt).
De holder deres bønner, faster og reciterer den hellige Koran.
De er gode over for deres forældre; 
De hjælper deres naboer, tager sig af forældreløse børn, og taler kun godt om andre mennesker. 
De er andre menneskers tillid værdige.
 
O Jabir! Den mest elskede tjener hos Allah (swt), er de, der er mest gudfrygtige og lydige til Hans befalinger, ved Allah vi kommer ikke nærmere Allah, udover med vores gudfrygtighed og lydighed. Den der er lydig overfor Allah, er vores ven og den der er ulydig er vores fjende, og man kan kun få gavn af vores lederskab, ved at være gudfrygtig og lydig overfor Allah (swt).”
 
Denne udtalelse fra vores Imam, er et entydigt bevis på, at kærligheden til Ahlulbayt alene, ikke er en fritagelse fra straf og helvedet, medmindre der følger handlinger med, samt at man frygter Allah og afholder sig fra at synde. Imamen peger på sig selv og siger, at vi Ahlulbayt os selv, kun har opnået denne status ved at frygte Allah (swt) og være fuldkommende lydige overfor Ham (swt). 
 
Dette var en beretning ud af mange som stadfæster ugyldigheden af kærligheden til Ahlulbayt, uden handlinger, og som den hellige koran beskriver:
 
”De, der tror og gør gode gerninger, er det bedste af skabningen. Hos deres Herre vil gengældelsen være Edens haver med de rindende floder; dér skal de forblive til evig tid. Gud har behag i dem, og de har behag i Ham. Dette har den, der frygter sin Herre, i vente. (98;7-8)
 
Må Allah (swt) gøre os blandt de gudfrygtige og lydige, og skænke os en fornem plads i paradiset.
- See more at: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iXnnKE09uzoJ:www.aqida.dk/portal/index.php/besvarelserne/a/ahlulbayt-as/114-frelse-ved-kaerlighed-til-ahlulbayt-as-alene+&cd=1&hl=da&ct=clnk&gl=dk#sthash.8hf8KYaJ.dpuf