At bevise deres ufejlbarhed

Spørgsmål:
Hvordan jeg kan bevise at Ahlulbayts(as) faktisk er fejlfrie?

Svar:
For at du kan tilnærme dig svaret, er du nødt til forklare betydningen af synde-ufejlbarligheden.

Du kan læse nærmere her.

Vi shia tager udgangspunkt i beviser fra Koranen og Profeten (sa) og Ahlulbayts (as) udtalelse, og ligeledes rationelle beviser.

Fra Koranen tager vi udgangspunkt i b.la. verset om renselsen ”ayat al tathir”. Her mener vi shia, at Allah (swt) har renset de 5 om nævnte i verset fra al urenhed, heri synder.

Læs mære her.

Fra beretninger, tager vi b.la. udgangspunkt i følgende:

Imam Jaffar Al Sadiq (as) sagde:

"Profeterne og deres stedfortrædere er uden synder, da de er rensede og er immune overfor synder." [Al Khisal: side 608]

Imam Ali (as) sagde:

"Man skal udelukkende adlyde Allah (swt), Hans Sendebud og dem, som har fået myndigheden: Imamerne, og lydighed for dem som har fået autoriteten er vigtig, idet de er immune mod at synde, og de vil ikke lede mennesket til ulydighed mod Allah (swt)." [Al Shara´e af Al Sadouq: side 123]

Ibn Abbas beretter:

"Jeg hørte Allahs Sendebud (sa) sige: Jeg, Ali, Hassan, Hussein og ni af hans afkom, er immune og beskyttet fra at synde." [Oyoon Akhbar al Redha: bind 1 side 64]
Dette var blot et lille udpluk af de beretninger vi tager udgangspunkt i, men der findes flere beviser og argumenter omkring dette emne, som der er skrevet mange bøger om gennem tiderne. 

For yderligere kan du vende tilbage til de mange bøger der er skrevet om emnet.